Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Discussion ne demek?

Discussion ne demek? Discussion ne anlama gelir? Discussion İngilizce örnek cümle. Discussion eş anlamlıları.

  discussion (n)

  tartışma

  müzakere, münakaşa, görüşme

  Discussion (n) ingilizce örnek cümle

  The possibility of employing more staff is still under discussion.

  Daha fazla personel alma olasılığı halen tartışılmaktadır.

  The problem was under discussion.

  Sorun tartışılıyordu.

  We had a brief discussion about human rights in Turkey.

  Türkiye'de insan hakları konusunda kısa bir tartışma gerçekleştirdik.

  Discussion (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir konu üzerinde tartışma, anlaşmazlık anlamında kullanılabilir.
  discussion (n) : tartışma
  debate (n) : tartışma
  conflict (n) : anlaşmazlık, çatışma
  dispute (n) : anlaşmazlık
  controversy (n) : tartışma
  disagreement (n) : anlaşmazlık


  Discussion (n) Collocations

  discussion may continue : tartışma devam edebilir
  discussion may ensue : tartışma ortaya çıkabilir
  begin discussion : tartışmaya başlamak
  dominate discussion : tartışmaya hakim olmak
  have discussion : tartışmak
  23 Örnek daha
  initiate discussion : tartışmayı başlatmak
  postpone discussion : tartışmayı ertelemek
  academic discussion : akademik tartışma
  bilateral discussion : iki taraflı tartışma
  brief discussion : kısa tartışma
  broad discussion : kapsamlı tartışma
  deep discussion : derin tartışma
  interesting discussion : ilginç/ilgi çekici tartışma
  ongoing discussion : devam eden tartışma
  rational discussion : akılcı tartışma
  formal discussion : resmi tartışma
  fascinating discussion : büyüleyici tartışma
  face-to-face discussion : yüz yüze tartışma
  discussion may break out : tartışma başlayabilir
  join in discussion : tartışmaya katılmak
  open up discussion : tartışmayı açmak
  earlier discussion : daha önceki tartışma
  fuller discussion : daha dolu tartışma
  preceding discussion : önceki tartışma
  previous discussion : önceki tartışma
  participate in discussion : tartışmaya katılmak
  discussion may centre on : tartışma ...konusunda olabilir
  discussion may focus on : tartışma odaklanabilir
  Daha az gör

  Discussion (n) Preposition Kullanımları

  in discussion with : ... ile tartışmada
  during a/the discussion : tartışma boyunca
  for discussion : tartışma için
  in a/the discussion : bir tartışmada
  discussion with : ... ile tartışma
  6 Örnek daha
  discussion on : …üzerine tartışma
  discussion of : ... tartışması
  discussion among : ... arasında tartışma
  discussion about : ... hakkında tartışma
  discussion between : ... arasında tartışma
  under discussion : tartışılmakta
  Daha az gör