Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Endangered ne demek?

Endangered ne demek? Endangered ne anlama gelir? Endangered İngilizce örnek cümle. Endangered eş anlamlıları.

  endanger (v)

  tehlikeye atmak

  tehlikeye sokmak, tehlike yaratmak, zarar vermek

  Endangered (v) ingilizce örnek cümle

  Abortions that are performed at a later stage are riskier and may endanger a woman’s health.

  Daha sonraki bir aşamada yapılan kürtajlar daha risklidir ve bir kadının sağlığını tehlikeye atabilir.

  Scarcity of food, energy, and water endangers the lives of millions.

  Yiyecek, enerji ve su kıtlığı milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atıyor.

  Endangered (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; tehdit, tehlike teşkil etmek anlamında kullanılabilir.
  threaten (v) : tehdit etmek
  endanger (v) : tehlikeye atmak
  risk (v) : riske atmak
  jeopardize (v) : tehlikeye atmak


  Endangered (adj) Collocations

  endanger health : sağlığı tehlikeye atmak
  endanger life : hayatı tehlikeye atmak
  endanger safety : güvenliği tehlikeye atmak
  endanger security : güvenliği tehlikeye atmak
  endanger wildlife : yaban hayatını tehlikeye atmak
  1 Örnek daha
  endanger recklessly : umursamazca tehlikeye atmak
  Daha az gör
  endangered (adj)

  nesli tükenmekte olan

  tehlikede, tükenmek üzere olan

  Endangered (adj) ingilizce örnek cümle

  Because few people still speak the dialect of the tribe, the population’s language is considered endangered.

  Çok az insan hala kabilenin lehçesini konuştuğu için, nüfusun dili tehlike altında kabul ediliyor.

  Out of 18 known penguin species, 5 species are endangered.

  Bilinen 18 penguen türünden 5'inin nesli tehlikede.

  Endangered (adj) Collocations

  endangered animal : nesli tükenmekte olan hayvan
  endangered species : nesli tükenmekte olan türler
  endangered wildlife : nesli tükenmekte olan vahşi yaşam
  critically endangered : son derece tehlike altındaki