Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Threaten ne demek?

Threaten ne demek? Threaten ne anlama gelir? Threaten İngilizce örnek cümle. Threaten eş anlamlıları.

  threaten (v)

  tehdit etmek

  korkutmak, gözdağı vermek, tehlikeye sokmak

  Threaten (v) ingilizce örnek cümle

  The blackmailer threatened to expose the politician’s love child.

  Şantajcı, politikacının gayri meşru çocuğunu ifşa etmekle tehdit etti.

  Global warming threatens to change the ecology of desert.

  Küresel ısınma, çölün ekolojisini değiştirmekle tehdit ediyor.

  Global warming threatens to change the ecology of the desert.

  Küresel ısınma, çölün ekolojisini değiştirmekle tehdit ediyor.

  Threaten (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; tehdit, tehlike teşkil etmek anlamında kullanılabilir.
  threaten (v) : tehdit etmek
  endanger (v) : tehlikeye atmak
  risk (v) : riske atmak
  jeopardize (v) : tehlikeye atmak


  Threaten (v) Collocations

  danger may threaten : tehlike tehdit edebilir
  disaster may threaten : felaket tehdit edebilir
  rain may threaten : yağmur korkutabilir
  union may threaten : sendika tehdit edebilir
  violence may threaten : şiddet tehdit edebilir
  17 Örnek daha
  war may threaten : savaş tehdit edebilir
  weather may threaten : hava tehdit edebilir
  threaten environment : çevreyi tehdit etmek
  threaten future : tehdit edilmiş gelecek
  threaten health : sağlığı tehdit etmek
  threaten life : hayatı tehlikeye atmak
  threaten peace : barışı tehdit etmek
  threaten resignation : istifa ile tehdit etmek
  threaten sovereignty : egemenliği tehdit etmek
  threaten supply : kaynağı tehdit etmek
  threaten survival : yaşamı tehdit etmek
  threaten wildlife : vahşi hayatı tehdit etmek
  threaten witness : tanığı tehdit etmek
  threaten continually : sürekli tehdit etmek
  threaten repeatedly : art arda tehdit etmek
  threaten seriously : ciddi bir şekilde tehdit etmek
  threaten severely : ciddi şekilde tehdit etmek
  Daha az gör

  Threaten (v) Preposition Kullanımları

  threaten with : ...ile tehdit etmek