Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Enduring ne demek?

Enduring ne demek? Enduring ne anlama gelir? Enduring İngilizce örnek cümle. Enduring eş anlamlıları.

  endure (v)

  dayanmak

  katlanmak, tahammül etmek, göğüs germek

  Enduring (v) ingilizce örnek cümle

  Thailand has already endured four years of turmoil.

  Tayland zaten dört yıllık kargaşaya dayandı.

  The patient has endured fighting against the cancer.

  Hasta kansere karşı mücadele etmeye dayandı.

  The prisoner endured years of physical and emotional torment at the hands of his captors.

  Mahkum, kendisini tutsak edenlerin elinde yıllarca süren fiziksel ve duygusal eziyete katlandı.

  Enduring (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; tahammül etmek, dayanmak anlamında kullanılabilir.
  bear (v) : tahammül etmek, taşımak, doğurmak
  put up with (pv) : katlanmak
  tolerate (v) : katlanmak
  stomach (v) : tahammül etmek
  swallow (v) : yutmak
  endure (v) : dayanmak
  reconcile oneself to (pv) : kabullenmek
  abide (v) : katlanmak, ikamet etmek


  Enduring (adj) Collocations

  endure abuse : hakarete tahammül etmek
  endure hardship : sıkıntılara katlanmak
  endure insult : hakarete katlanmak/tahammül etmek
  endure stress : strese dayanmak
  endure torment : eziyete katlanmak
  enduring (adj)

  uzun süre dayanan

  sabırlı, sebatkar

  Enduring (adj) ingilizce örnek cümle

  Many psychologists regard self-esteem as an enduring characteristic.

  Birçok psikolog, benlik saygısını kalıcı bir özellik olarak görür.

  Romeo and Juliet is often thought to be a play about enduring love.

  Romeo ve Juliet'in genellikle sonsuz aşkla ilgili bir oyun olduğu düşünülür.

  Enduring (adj) Collocations

  enduring attachment : kalıcı ek
  enduring legacy : kalıcı miras
  enduring love : ebedi aşk
  enduring popularity : devamlı popülarite