Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Equal ne demek?

Equal ne demek? Equal ne anlama gelir? Equal İngilizce örnek cümle. Equal eş anlamlıları.

  equal (v)

  eşit olmak

  eşitlemek, karşılık gelmek, aynı olmak

  Equal (v) ingilizce örnek cümle

  Seven minus two equals five.

  Yedi eksi iki eşittir beş.

  Six plus five equals eleven.

  Altı artı beş eşittir on bir.

  equal (n)

  denk

  eş, eşit
  equal (adj)

  eşit

  eş değerde, denk, birbirine eş

  Equal (adj) ingilizce örnek cümle

  A truly just society would have members who were equal in every way.

  Gerçekten adil bir toplumun her yönden eşit üyeleri vardır.

  The female workers stood in unity and demanded equal pay for equal work on their jobs.

  Kadın işçiler birlik içindeydiler ve işlerinde eşit işe eşit ücret talep ettiler.

  A mile is equal to about 1600 meters.

  Bir mil yaklaşık 1600 metreye eşittir.

  Equal (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, herhangi bir açıdan aynı olan şeyleri anlatırken kullanılabilir.
  same (adj) : aynı
  identical (adj) : tıpatıp aynı
  uniform (adj) : aynı
  synonymous (adj) : eş anlamlı
  indistinguishable (adj) : ayırt edilemeyen
  interchangeable (adj) : değiş tokuş edilebilir
  tantamount (adj) : eşdeğer
  equal (adj) : eşit


  Equal (adj) Collocations

  absolutely equal : tamamen eşit
  approximately equal : neredeyse eşit
  precisely equal : tam olarak eşit
  relatively equal : nispeten eşit
  roughly equal : yaklaşık/kabaca eşit
  21 Örnek daha
  virtually equal : neredeyse eşit
  essentially equal : gerçekte eşit
  exactly equal : tam olarak eşit
  equal access : eşit erişim
  equal balance : tam/doğru denge
  equal chance : eşit şans
  equal distribution : eşit dağılım
  equal footing : eşit muamele/durum
  equal importance : denk önem
  equal number : eşit sayı
  equal recognition : eşit tanıma
  equal representation : eşit temsil
  equal respect : eşit saygı
  equal right : eşit hak
  equal status : eşit statü
  equal treatment : eşit muamele
  equal validity : eşit geçerlilik
  become equal : denkleşmek
  make sb equal : birini eşitlemek
  make sth equal : sth eşit yapmak
  equal opportunity : eşit fırsat
  Daha az gör

  Equal (adj) Preposition Kullanımları

  equal to : …ya eşit
  equal in : ...açısından eşit