Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Link ne demek?

Link ne demek? Link ne anlama gelir? Link İngilizce örnek cümle. Link eş anlamlıları.

  link (v)

  bağlamak

  bağlantı kurmak, bir araya getirmek, birleştirmek

  Link (v) ingilizce örnek cümle

  Theorists link murder to childhood trauma.

  Teorisyenler cinayeti çocukluk çağı travmasına bağlar.

  Exposure to ultraviolet light is closely linked to skin cancer.

  Ultraviyole ışığa maruz kalma cilt kanseri ile yakından bağlantılıdır.

  Link (n) Collocations

  bond may link : bağ birleştirebilir
  bridge may link : köprü bağlayabilir
  corridor may link : koridor bağlayabilir
  evidence may link : kanıt birbirine bağlayabilir
  footpath may link : patika bağlayabilir
  15 Örnek daha
  pipeline may link : boru hattı bağlayabilir
  route may link : rota bağlayabilir
  speculation may link : spekülasyon bağlayabilir
  thread may link : iplik bağlayabilir
  link closely : yakından bağlı olmak
  link directly : doğrudan bağlamak
  link explicitly : açıkça ilişkilendirmek
  link historically : tarihsel olarak bağlantılı olmak
  link loosely : gevşek bir şekilde bağlamak
  link necessarily : zorunlu olarak bağlamak
  link somehow : bir şekilde bağlantılı olmak
  link specifically : özellikle bağlantı kurmak
  directly linked : doğrudan ilişkili
  inextricably linked : ayrılmaz bir şekilde bağlı
  strongly linked : son derece bağlantılı
  Daha az gör

  Link (n) Preposition Kullanımları

  link to : ... ile bağlantılı olmak, ilişkili olmak
  link with : ... ile bağlantılı olmak, ilişkili olmak
  link (n)

  bağlantı

  hat, ilişki

  Link (n) ingilizce örnek cümle

  There is a link between cars and global warming.

  Arabalar ve küresel ısınma arasında bir bağlantı var.

  Several studies show a link between bone loss and depression.

  Birkaç çalışma, kemik kaybı ve depresyon arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

  Link (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, iki şeyin birleştiği yer anlamında kullanılabilir.
  connection (n) : bağlantı, aktarma (tren, uçak vs)
  link (n) : bağlantı
  junction (n) : kavşak
  joint (n) : eklem, ek yeri, büyük parça et, ucuz lokanta
  join (n) : bağlantı yeri
  seam (n) : dikiş, maden damarı


  Link (n) Collocations

  link may connect : bağlantı kurulabilir
  link may exist : bağlantı mevcut olabilir
  link may work : bağlantı çalışabilir
  add link : bağlantı eklemek
  break link : bağlantıyı kesmek
  101 Örnek daha
  build link : bağlantı kurmak
  check link : bağlantıyı kontrol etmek
  cheer link : neşeyle bağlantı
  click link : bağlantıyı tıkla
  create link : bağlantı oluşturmak
  cut link : bağlantıyı kesmek
  demonstrate link : bağlantıyı göstermek
  deny link : bağlantıyı reddetmek
  develop link : bağlantıyı güçlendirmek
  discover link : bağlantıyı bulmak
  establish link : bağlantı kurmak
  examine link : bağlantıyı incelemek
  explore link : bağlantıyı keşfetmek
  find link : bağlantı bulmak
  fix link : bağlantıyı düzeltmek
  follow link : bağlantıyı takip etmek
  forge link : bağlantıyı pekiştirmek
  form link : bağlantı oluşturmak
  foster link : bağlantıyı korumak
  have link : bağlantıya sahip olmak
  highlight link : bağlantıyı vurgulamak
  identify link : bağlantıyı belirlemek
  indicate link : bağlantıyı göstermek
  investigate link : bağlantıyı araştırmak
  lose link : bağlantıyı kaybetmek
  maintain link : bağlantıyı sürdürmek
  make link : bağlantı kurmak
  post link : bağlantı yerleştirmek
  preserve link : bağlantıyı korumak
  prove link : bağlantıyı kanıtlamak
  provide link : bağlantı sağlamak
  recognize link : bağlantıyı tanımlamak
  remove link : bağlantıyı kaldırmak
  reveal link : bağlantıyı göster
  send link : link göndermek
  sever link : bağlantıyı kesmek
  show link : bağlantıyı, ilişkiyi göstermek
  strengthen link : bağlantıyı güçlendirmek
  suggest link : bağlantı önermek
  uncover link : bağlantıyı ortaya çıkarmak
  update link : bağlantıyı güncellemek
  weaken link : ilişkiyi/bağlantıyı zayıflatmak
  alleged link : iddia edilen bağlantı
  audio link : ses hattı
  bad link : bozuk link
  causal link : sebep-sonuç ilişkisi
  clear link : net bağlantı
  close link : yakın bağlantı
  commercial link : ticari bağlantı
  common link : ortak bağlantı
  conceptual link : kavramsal bağlantı
  connecting link : bağlantı linki
  critical link : kritik bağlantı
  crucial link : önemli bağlantı
  cultural link : kültürel bağlantı
  definite link : sınırlı bağlantı
  digital link : dijital bağlantı
  diplomatic link : diplomatik bağlantı
  direct link : doğrudan bağlantı
  high-speed link : yüksek hızlı bağlantı
  historical link : tarihsel bağlantı
  important link : önemli bağlantı
  indirect link : dolaylı bağlantı
  inextricable link : ayrılmaz bağlantı
  informal link : gayri resmi bağlantı
  key link : anahtar bağlantı
  long-standing link : uzun süreli bağlantı
  military link : askeri bağlantı
  missing link : eksik bağlantı
  obvious link : bariz bağlamtı
  political link : siyasi bağlantı
  possible link : olası bağlantı
  potential link : potansiyel bağlantı
  professional link : profesyonel bağlantı
  psychic link : psişik bağlantı
  related link : ilgili bağlantı
  relevant link : ilgili bağlantı
  significant link : önemli bağlantı
  sporting link : spor bağlantısı
  strong link : güçlü bağlantı
  symbolic link : sembolik bağlantı
  tangible link : somut bağlantı
  telepathic link : telepatik bağlantı
  tenuous link : zayıf bağlantı
  tight link : sıkı bağlantı
  useful link : yararlı bağlantı
  vital link : hayati bağlantı
  weak link : zayıf bağlantı
  wireless link : kablosuz bağlantı
  fast link : hızlı bağlantı
  formal link : resmi ilişki
  genetic link : genetik bağlantı
  economic link : ekonomik bağlantı
  embedded link : gömülü bağlantı
  essential link : temel/gerekli bağlantı
  financial link : finansal bağlantı
  broken link : kırık bağlantı
  click on link : bağlantıya tıklamak
  link may lead to : bağlantı yol açabilir
  link may point to : bağlantı işaret edebilir
  trade link : ticaret bağlantısı
  Daha az gör

  Link (n) Preposition Kullanımları

  link with : …ile bağlantı
  link between : ...arasındaki bağlantı
  link to : ...ile bağlantı, bağ
  link via : ... aracılığıyla bağlantı

  Link ile Bağlantılı Kelimeler