Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Make Up ne demek?

Make Up ne demek? Make Up ne anlama gelir? Make Up İngilizce örnek cümle. Make Up eş anlamlıları.

  make up (pv)

  oluşturmak

  meydana getirmek

  Make up (pv) ingilizce örnek cümle

  Desert makes up over 95 percent of Saudi Arabia.

  Suudi Arabistan'ın yüzde 95'ini çöl oluşturur.

  Foreign workers make up 30% of his company.

  Yabancı işçiler şirketin %30'unu oluşturuyor.

  uydurmak

  sallamak, kafasından atmak, icat etmek

  Make up (pv) ingilizce örnek cümle

  I made up an excuse, and so I didn't have to go to the meeting.

  Bir bahane uydurdum, ve böylelikle toplantıya gitmek zorunda kalmadım.

  telafi etmek

  Make up (pv) ingilizce örnek cümle

  Classroom participation is difficult to make up; therefore, a student's grade may be affected by absences.

  Sınıf katılımını telafi etmek zordur; bu nedenle, bir öğrencinin notu devamsızlıktan etkilenebilir.

  makyaj yapmak

  boyanmak

  Make up (pv) ingilizce örnek cümle

  They made my face up to look like a clown.

  Yüzüme palyaço makyajı yaptılar.

  barışmak

  arayı düzeltmek, tatlıya bağlamak

  Make up (pv) ingilizce örnek cümle

  I hope the young couple will make up soon.

  Umarım genç çift yakında barışır.

  Make up (pv) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir bütünün belirli bir parçasını oluşturmak anlamında kullanılabilir.
  consist of (pv) : ...dan oluşmak
  make up (pv) : oluşturmak, uydurmak, telafi etmek, makyaj yapmak, barışmak
  comprise (v) : oluşturmak
  constitute (v) : oluşturmak, teşkil etmek
  be composed of (pv) : ...dan oluşmak

  Bu kelimeler, uydurmak anlamında kullanılabilir.
  make up (pv) : oluşturmak, uydurmak, telafi etmek, makyaj yapmak, barışmak
  invent (v) : icat etmek, uydurmak
  fabricate (v) : uydurmak
  trump up (pv) : bahane uydurmak
  coin (v) : söz türetmek, madeni para basmak


  Make up (pv) Collocations

  make up bed : yatak hazırlamak
  make up the core : özünü / temelini oluşturmak
  make up deficit : açığı telafi etmek
  make up the difference : farkı kapatmak
  make up an excuse : bahane uydurmak
  12 Örnek daha
  make up majority : çoğunluğu oluşturmak
  make up percentage : yüzdesini oluşturmak
  make up portion : bir parçasını oluşturmak
  make up tale : hikaye uydurmak
  make up a whole : bir bütünü oluşturmak
  make up deficiency : eksikliği telafi etmek
  make up a prescription : reçete hazırlamak
  make up rhyme : kafiye uydurmak
  make up a fire : ateşi beslemek
  make up a story : bir hikaye uydurmak
  make up time : zamanı telafi etmek
  make up a shortage : eksiği telafi etmek
  Daha az gör

  Make up (pv) Preposition Kullanımları

  make up with sb : birisi ile barışmak

  Make up ile Bağlantılı Kelimeler