Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Notice ne demek?

Notice ne demek? Notice ne anlama gelir? Notice İngilizce örnek cümle. Notice eş anlamlıları.

  notice (v)

  fark etmek

  farkına varmak, dikkat etmek, gözüne ilişmek

  Notice (v) ingilizce örnek cümle

  Effects of sleep deprivation on the brain can be easily noticed by the doctors.

  Uyku yoksunluğunun beyindeki etkileri doktorlar tarafından kolayca fark edilebilir.

  We are all very good at noticing our negative qualities.

  Hepimiz olumsuz niteliklerimizi fark etme konusunda çok iyiyiz.

  You must keep the plan secret until someone notices it.

  Birisi fark edene kadar planı gizli tutmalısınız.

  He didn't notice the small video camera above the traffic signal.

  Trafik işaretinin üzerindeki küçük video kamerayı fark etmedi.

  Notice (n) Collocations

  notice absence : yokluğunu fark etmek
  notice change : değişikliği fark etmek
  notice difference : farkı fark etmek
  notice disappearance : kayboluşu fark etmek
  notice disappointment : hayal kırıklığını fark etmek
  8 Örnek daha
  notice discrepancy : çelişkiyi fark etmek
  notice hesitation : tereddütü fark etmek
  notice improvement : iyileştirme bildirmek
  notice resemblance : benzerlik fark etmek
  notice similarity : benzerliği fark etmek
  notice finally : sonunda fark etmek
  notice hardly : pek dikkat et
  notice instantly : anında fark etmek
  Daha az gör
  notice (n)

  duyuru

  ilan, bildiri, haber, uyarı, ihtar

  Notice (n) ingilizce örnek cümle

  A notice about the next meeting was posted on the door.

  Kapıda bir sonraki toplantı hakkında bir ilan yapıştırıldı.

  The tenant received two month's notice.

  Kiracı iki ayın ihtarını aldı.

  Prices are subject to change without notice.

  Fiyatlar haber verilmeden değiştirilebilir.

  The date of the next exam is on the notice board.

  Bir sonraki sınavın tarihi ilan panosundadır.

  He put up a notice about the change in price.

  Fiyattaki değişiklik hakkında bir ilan astı.

  dikkat

  ilgi, alaka

  Notice (n) ingilizce örnek cümle

  Don't take any notice of him - he's just playacting.

  Onu hiç dikkate almayın - sadece rol yapıyor.

  A new star attracted the notice of the astronomer.

  Yeni bir yıldız gök bilimcinin dikkatini çekti.

  Notice (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, uyarı anlamında kullanılabilir.
  warning (n) : uyarı
  notice (n) : duyuru, dikkat
  alarm (n) : çalar saat, ikaz, endişe
  caution (n) : dikkat, ikaz
  alert (n) : uyarı
  tip-off (n) : uyarı


  Notice (n) Collocations

  notice may appear : uyarı görüntülenebilir
  notice may say : ilan söyleyebilir
  notice may tell : uyarı söyleyebilir
  attract notice : dikkat çekmek
  catch notice : dikkatini çekmek
  11 Örnek daha
  escape notice : gözden kaçmak
  give notice : bildirmek, haber vermek
  have notice : haber vermek
  send notice : haber göndermek
  serve notice : ihtarda bulunmak, uyarmak
  take notice : farkına varmak
  advance notice : önceden haber verme
  reasonable notice : makul duyuru
  short notice : kısa süre
  written notice : yazılı ilan/uyarı
  put up notice : ilan asmak
  Daha az gör

  Notice (n) Preposition Kullanımları

  without notice : haber vermeden
  notice about : ...hakkında duyuru

  Notice ile Bağlantılı Kelimeler