Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Warning ne demek?

Warning ne demek? Warning ne anlama gelir? Warning İngilizce örnek cümle. Warning eş anlamlıları.

  warn (v)

  uyarmak

  ikaz etmek, tembihlemek, tembih etmek

  Warning (v) ingilizce örnek cümle

  The ecologist warned us that petroleum was not merely a blessing but also a curse.

  Ekoloji uzmanı bizi petrolün sadece bir nimet değil aynı zamanda bir lanet olduğu konusunda uyardı.

  She warned the children not to play on the street.

  Çocukları sokakta oynamamaları konusunda uyardı.

  Warning (n) Collocations

  expert may warn : uzman uyarıda bulunabilir
  report may warn : rapor uyarabilir
  scientist may warn : bilim adamı uyarıda bulunabilir
  sign may warn : işaret uyarabilir
  study may warn : çalışma uyarabilir
  4 Örnek daha
  warn explicitly : açıkça uyarmak
  warn publicly : alenen uyarmak
  warn repeatedly : tekrar tekrar uyarmak
  warn specifically : özellikle uyarmak
  Daha az gör

  Warning (n) Preposition Kullanımları

  warn against : ...ya karşı uyarmak
  warn about : ... konusunda uyarmak
  warn of : ... hakkında uyarmak
  warning (n)

  uyarı

  ikaz, uyarma

  Warning (n) ingilizce örnek cümle

  Without warning, the soldiers started firing into the crowd.

  Askerler birden bire kalabalığın üzerine ateş etmeye başladı.

  A panic attack can happen without warning, and there is no way to prevent it.

  Panik atak, birden bire gerçekleşebilir ve bunu önlemenin bir yolu yoktur.

  Warning (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, uyarı anlamında kullanılabilir.
  warning (n) : uyarı
  notice (n) : duyuru, dikkat
  alarm (n) : çalar saat, ikaz, endişe
  caution (n) : dikkat, ikaz
  alert (n) : uyarı
  tip-off (n) : uyarı


  Warning (n) Collocations

  warning may come : uyarı gelebilir
  warning may sound : uyarı ...gibi gelebilir
  give warning : ikaz etmek, uyarmak
  have warning : uyarmak
  ignore warning : uyarıyı görmezden gelmek
  24 Örnek daha
  issue warning : uyarı vermek
  receive warning : uyarı almak
  repeat warning : uyarıyı tekrarlamak
  send warning : uyarı göndermek
  first warning : ilk uyarı
  advance warning : avans uyarısı
  ample warning : geniş uyarı
  audible warning : sesli uyarma
  clear warning : açık uyarı
  official warning : resmi uyarı
  repeated warning : tekrarlanan uyarı
  urgent warning : acil uyarı
  verbal warning : sözlü uyarı
  visual warning : görsel uyarı
  written warning : yazılı uyarı
  due warning : gerekli uyarı
  early warning : erken uyarı
  formal warning : resmi uyarı
  friendly warning : dostça uyarı
  send out warning : uyarı göndermek
  warning sign : uyarı işareti
  warning bell : tehlike çanı
  warning flag : ikaz bayrağı
  earthquake warning : deprem uyarısı
  Daha az gör

  Warning (n) Preposition Kullanımları

  warning to : ...ya uyarı
  warning of : ... uyarısı
  with no warning : uyarmadan
  warning about : ... hakkında uyarı
  warning against : ...ya karşı uyarı
  1 Örnek daha
  without warning : habersiz / birdenbire
  Daha az gör

  Warning ile Bağlantılı Kelimeler