Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Novel ne demek?

Novel ne demek? Novel ne anlama gelir? Novel İngilizce örnek cümle. Novel eş anlamlıları.

  novel (n)

  roman

  Novel (n) ingilizce örnek cümle

  The novel began with a flashback to the hero's experiences in the war.

  Roman kahramanın savaştaki deneyimlerine bir geriye dönüşle başladı.

  Mary Shelley's novel The Last Man was published in 1826.

  Mary Shelley'nin Son İnsan romanı 1826'da yayınlandı.

  Aldous Huxley wrote a novel when he was 17, but it was not published.

  Aldous Huxley 17 yaşında bir roman yazdı, ancak yayınlanmadı.

  Novel (adj) Collocations

  adapt novel : romanı uyarlamak
  publish novel : roman yayınlamak
  translate a novel : romanı tercüme etmek
  write novel : roman yazmak
  first novel : ilk roman
  9 Örnek daha
  acclaimed novel : beğeni toplayan roman
  adult novel : yetişkin romanı
  contemporary novel : çağdaş roman
  historical novel : tarihi Roman
  latest novel : son roman
  modern novel : modern roman
  unfinished novel : tamamlanmamış roman
  unpublished novel : yayınlanmamış roman
  famous novel : ünlü roman
  Daha az gör

  Novel (adj) Preposition Kullanımları

  novel about : ... hakkında roman
  in the novel : romanda
  novel (adj)

  yeni

  yenilikçi, değişik

  Novel (adj) ingilizce örnek cümle

  Protesters found a novel way of demonstrating against steeply rising oil prices.

  Protestocular, artan petrol fiyatlarına karşı göstermenin yeni bir yolunu buldular.

  We need to widen our viewpoint in order to develop novel ways of problem solving.

  Yeni problem çözme yolları geliştirmek için bakış açımızı genişletmeliyiz.

  We proposed a novel approach to language teaching.

  Dil öğretimine yeni bir yaklaşım önerdik.

  Novel (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, yeni anlamında kullanılabilir.
  new (adj) : yeni
  novel (adj) : yeni
  fresh (adj) : yeni, taze, hoş kokan, sağlıklı (cilt)


  Novel (adj) Collocations

  completely novel : tamamen yeni
  relatively novel : nispeten yeni
  totally novel : tamamen yeni
  essentially novel : gerçekten yeni
  extremely novel : son derece yeni
  12 Örnek daha
  fairly novel : oldukça yeni
  novel approach : yeni yaklaşım
  novel concept : yeni konsept
  novel context : yeni bağlam
  novel feature : yeni özellik
  novel finding : yeni bulgu
  novel idea : yeni fikir
  novel insight : yeni fikir
  novel method : yeni yöntem
  novel phenomenon : yeni olgu
  novel situation : yeni durum
  novel type : yeni tür
  Daha az gör

  Novel ile Bağlantılı Kelimeler