Yükleniyor...
Objective [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Objective (Adj) ne demek?

Objective (Adj) ne anlama gelir? Objective ne demektir? Objective İngilizce örnek cümle.

  objective (n)

  hedef

  amaç

  Objective (n) ingilizce örnek cümle

  The objective of law is justice.

  Hukukun amacı adalettir.

  Awareness can be one of the main objectives of advertising.

  Farkındalık, reklamcılığın ana hedeflerinden biri olabilir.

  Objective (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, amaç anlamında kullanılabilir.


  Objective (adj) Collocations

  accomplish objective : hedefe ulaşmak
  achieve objective : hedefine ulaşmak
  agree objective : hedefe razı olmak
  attain objective : hedefe ulaşmak
  define objective : amacı tanımlamak
  15 Örnek daha
  have objective : nesnel olmak
  identify objective : nesneyi tanımlamak
  meet objective : amacına ulaşmak
  pursue objective : hedefi peşinde olmak
  reach objective : hedefe ulaşmak
  set objective : amaç belirlemek
  broad objective : kapsamlı amaç
  common objective : ortak amaç
  important objective : önemli amaç
  key objective : temel amaç
  primary objective : temel amaç
  secondary objective : ikincil amaç
  strategic objective : stratejik hedef/amaç
  learning objective : öğrenmenin hedefi
  succeed in an objective : bir hedefe ulaşmak
  Daha az gör

  Objective (adj) Preposition Kullanımları

  in a/the objective : nesnellikte
  objective of : ...nın hedefi, amacı
  objective (adj)

  tarafsız

  objektif, nesnel

  Objective (adj) ingilizce örnek cümle

  An idea can be said to be objective when it is not conditioned by the subject stating it.

  Bir fikrin, onu ifade eden özne tarafından şartlandırılmadığında nesnel olduğu söylenebilir.

  Objective (adj) Collocations

  completely objective : tamamen objektif
  supposedly objective : sözde tarafsız
  wholly objective : tamamen amaç
  entirely objective : tamamen objektif
  objective assessment : tarafsız/nesnel değerlendirme
  10 Örnek daha
  objective description : nesnel tanım/açıklama
  objective judgement : nesnel yargı
  objective manner : nesnel bir şekilde
  objective observer : nesnel/tarafsız gözlemci
  objective opinion : nesnel görüş
  objective perspective : nesnel bakış açısı
  objective point of view : nesnel/tarafsız bakış açısı
  objective reality : nesnel gerçeklik
  objective criteria : nesnel ölçütler
  objective journalism : tarafsız gazetecilik
  Daha az gör