Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Target ne demek?

Target ne demek? Target ne anlama gelir? Target İngilizce örnek cümle. Target eş anlamlıları.

  target (v)

  hedeflemek

  amaçlamak

  Target (n) Collocations

  bomb may target : bomba hedef alabilir
  campaign may target : kampanya hedefleyebilir
  missile may target : füze hedef alabilir
  programme may target : program hedefleyebilir
  vandal may target : zorba hedef alabilir
  20 Örnek daha
  target civilian : sivilleri hedef göstermek
  target consumer : tüketiciyi hedeflemek
  target convoy : kafileyi hedeflemek
  target effort : başarı hedeflemek
  target immigrant : göçmeni hedef göstermek
  target market : piyasayı hedeflemek
  target minority : azınlığı hedef göstermek
  target precinct : bölgeyi hedeflemek
  target victim : kurbanı hedef almak
  target youth : gençliği hedeflemek
  target actively : etkin bir şekilde hedef almak
  target carefully : dikkatlice hedeflemek
  target deliberately : kasten hedeflemek
  target directly : doğrudan hedeflemek
  target intentionally : kasten hedeflemek
  target particularly : özellikle hedeflemek
  target precisely : açık olarak hedeflemek
  target primarily : öncelikle hedeflemek
  target specifically : özellikle hedeflemek
  target unfairly : haksız hedeflemek
  Daha az gör

  Target (n) Preposition Kullanımları

  target at : ...yı hedeflemek
  target (n)

  hedef

  Target (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, amaç anlamında kullanılabilir.


  Target (n) Collocations

  achieve target : Hedefe ulaşmak
  attack target : hedefe saldırmak
  choose target : amaç seçmek
  destroy target : hedefi yok etmek
  engage target : hedefe ulaşmak
  79 Örnek daha
  exceed target : hedefi aşmak
  find target : hedefi bulmak
  hit target : hedefi vurmak
  identify target : hedefi tanımlamak
  locate target : hedefi saptamak
  make target : hedef yapmak
  meet target : hedefi tutturmak
  miss target : hedefi kaçırmak
  overshoot target : hedefi aşmak
  pick target : hedef seçmek
  reach target : hedefe ulaşmak
  set target : hedef belirlemek
  strike target : hedefi vurmak
  track target : hedefi takip etmek
  non-military target : askeri olmayan hedef
  achievable target : ulaşılabilir hedef
  ambitious target : iddialı hedef
  annual target : yıllık hedef
  attainable target : ulaşılabilir hedef
  attractive target : çekici hedef
  challenging target : zorlu hedef
  chief target : ana hedef
  civilian target : sivil hedef
  clear target : açık hedef
  demanding target : zorlu hedef
  difficult target : zor hedef
  high target : yüksek hedef
  immediate target : anlık hedef
  important target : önemli hedef
  impossible target : imkânsız hedef
  initial target : ilk hedef
  key target : ana/başlıca hedef
  legitimate target : meşru hedef
  likely target : olası hedef
  long-term target : uzun vadeli hedef
  low target : alçaktaki hedef
  main target : ana hedef
  major target : büyük hedef
  military target : askeri hedef
  modest target : mütevazi hedef
  moving target : hareketli hedef
  natural target : doğal hedef
  new target : yeni hedef
  obvious target : bariz hedef
  perfect target : mükemmel hedef
  possible target : olası hedef
  potential target : potansiyel hedef
  primary target : öncelikli hedef
  prime target : ana hedef
  principal target : asıl hedef
  real target : gerçek hedef
  realistic target : gerçekçi hedef
  sitting target : boy hedefi
  soft target : yumuşak hedef
  specific target : özel hedef
  stationary target : durağan hedef
  strategic target : stratejik hedef
  suitable target : uygun hedef
  tempting target : cazip hedef
  tough target : zorlu hedef
  ultimate target : nihai hedef
  unrealistic target : gerçekçi olmayan hedef
  vulnerable target : savunmasız hedef
  easy target : kolay hedef
  fixed target : sabit hedef
  future target : gelecek hedef
  economic target : ekonomik hedef
  frequent target : sık hedef
  favourite target : favori hedef
  financial target : finansal hedef
  intended target : amaçlanan hedef
  put up target : hedef koymak
  set up target : hedef belirlemek
  target audience : hedef kitle
  aim at target : hedefe nişan almak
  aim for target : hedefe nişan almak
  go for target : hedefe gitmek
  shoot at target : hedefe ateş etmek
  target group : hedef kitle
  Daha az gör

  Target (n) Preposition Kullanımları

  target for : ... için hedef
  towards target : hedefe doğru

  Target ile Bağlantılı Kelimeler