Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Praise ne demek?

Praise ne demek? Praise ne anlama gelir? Praise İngilizce örnek cümle. Praise eş anlamlıları.

  praise (v)

  övmek

  yüceltmek, methiye düzmek, methetmek

  Praise (v) ingilizce örnek cümle

  The painting he'd painted wasn't very good so nobody praised it.

  Yaptığı resim çok iyi değildi, bu yüzden kimse onu övmedi.

  Praise (n) Collocations

  critic may praise : eleştirmen övebilir
  praise effort : çabayı övmek
  praise repeatedly : art arda övmek

  Praise (n) Preposition Kullanımları

  praise for : ... için övgü
  praise (n)

  övgü

  methiye

  Praise (n) ingilizce örnek cümle

  His bravery is worthy of praise.

  Cesareti övgüye layık.

  John wrote many poems in praise of his wife.

  John, karısını öven birçok şiir yazdı.

  The leader spoke in praise of those who had died for their country.

  Lider, ülkeleri için ölenleri övdü.

  Praise (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, övgü anlamında kullanılabilir.
  praise (n) : övgü
  credit (n) : kredi, övgü
  acclaim (n) : beğeni
  approval (n) : onay
  flattery (n) : yağcılık
  adulation (n) : yaltaklanma
  applause (n) : alkış
  acclamation (n) : beğeni

  Bu kelimeler; övmek, takdir etmek, beğenmek anlamında kullanılabilir.
  praise (n) : övgü
  applaud (v) : alkışlamak, takdir etmek
  acclaim (n) : beğeni
  compliment (v) : iltifat etmek
  congratulate (v) : tebrik etmek
  celebrate (v) : kutlamak
  rave (v) : bağırıp çağırmak, hayranlıkla bahsetmek
  honour (v) : saygı duymak, onurlandırmak
  approve (v) : onaylamak


  Praise (n) Collocations

  attract praise : övgü çekmek
  deserve praise : övgüyü hak etmek
  earn praise : övgü kazanmak
  have praise : övgü
  receive praise : övgü almak
  2 Örnek daha
  win praise : övgü kazanmak
  worthy of praise : övgüye layık
  Daha az gör

  Praise (n) Preposition Kullanımları

  in praise of : övgüyle
  beyond praise : övgünün ötesinde
  praise of : ...-nin övgüsü
  praise from : ...dan övgü
  praise to : ...ya övgü