Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Pregnancy ne demek?

Pregnancy ne demek? Pregnancy ne anlama gelir? Pregnancy İngilizce örnek cümle. Pregnancy eş anlamlıları.

  pregnancy (n)

  hamilelik

  gebelik

  Pregnancy (n) ingilizce örnek cümle

  The woman was surprised to discover that she was in the second month of pregnancy.

  Kadın hamileliğin ikinci ayında olduğunu öğrenince şaşırdı.

  Drinking alcohol during pregnancy can cause birth defects.

  Hamilelik sırasında alkol içmek doğum kusurlarına neden olabilir.

  Pregnancy (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, hamilelik anlamında kullanılabilir.
  pregnancy (n) : hamilelik
  gestation (n) : gebelik


  Pregnancy (n) Collocations

  pregnancy may progress : hamilelik ilerleyebilir
  abort pregnancy : hamileliği sonlandırmak
  avoid pregnancy : hamileliği önlemek
  confirm pregnancy : hamileliği doğrulamak
  continue pregnancy : hamileliği sürdürmek
  40 Örnek daha
  end pregnancy : gebeliği sonlandırmak
  hide pregnancy : hamileliği gizlemek
  prevent pregnancy : hamileliği önlemek
  terminate pregnancy : hamileliği sonlandırmak
  first pregnancy : ilk hamilelik
  difficult pregnancy : zor hamilelik
  healthy pregnancy : sağlıklı hamilelik
  high-risk pregnancy : yüksek riskli gebelik
  late pregnancy : geç hamilelik / hamileliğin sonları
  multiple pregnancy : çoklu hamilelik
  normal pregnancy : normal hamilelik
  successful pregnancy : başarılı hamilelik
  teenage pregnancy : genç yaşta (ergen) gebelik
  unintended pregnancy : istemeden olan hamilelik
  unplanned pregnancy : planlanmadan olan hamilelik
  unwanted pregnancy : istenmeyen hamilelik
  early pregnancy : erken hamilelik / hamileliğin başları
  ectopic pregnancy : dış gebelik
  unwed pregnancy : evlilik dışı gebelik
  out-of-wedlock pregnancy : evlilik dışı gebelik
  teen pregnancy : genç yaşta (ergen) gebelik
  continue with pregnancy : hamileliği sürdürmek
  pregnancy prevention : gebelik önleme
  pregnancy termination : gebelik sonlandırma / kürtaj
  second pregnancy : ikinci hamilelik
  plan pregnancy : hamileliği planlamak
  full-term pregnancy : zamanı dolmuş hamilelik
  post-term pregnancy : zamanı geçmiş hamilelik
  pregnancy may go to full term : hamileliğin süresi dolabilir
  pregnancy may go to term : hamileliğin süresi dolabilir
  pregnancy test : hamilelik testi
  pregnancy rate : hamilelik oranı
  pregnancy complications : gebelik komplikasyonları
  carry a pregnancy to term : hamileliği sürdürmek
  have a pregnancy test : hamilelik testi yapmak
  triplet pregnancy : üçüz gebelik
  quadruplet pregnancy : dördüz gebelik
  pregnancy leave : hamilelik izni
  prenuptial pregnancy : evlilik öncesi hamilelik
  twin pregnancy : ikiz gebelik
  Daha az gör

  Pregnancy (n) Preposition Kullanımları

  during pregnancy : hamilelikte
  in pregnancy : hamilelikte
  throughout pregnancy : hamilelik boyunca