Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Premises ne demek?

Premises ne demek? Premises ne anlama gelir? Premises İngilizce örnek cümle. Premises eş anlamlıları.

  premise (v)

  bir fikir üzerine temellendirmek

  görüşünü bir şeye dayandırmak, önceden açıklamak
  premises (n)

  mülk

  emlak, şirket binası, tesis

  Premise (n) ingilizce örnek cümle

  Fire door safety is vital in every type of premises.

  Yangın kapısı güvenliği, her türlü binada hayati önem taşır.

  Many supermarkets now provide free buses to carry potential customers into their premises.

  Artık birçok süpermarket, potansiyel müşterileri tesislerine taşımak için ücretsiz otobüsler sağlıyor.

  Premise (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bina anlamında kullanılabilir.
  building (n) : bina, inşa etme
  premises (n) : mülk
  complex (n) : site, kuruntu
  structure (n) : yapı
  block (n) : blok, apartman, engel


  Premise (n) Collocations

  acquire premises : mülk edinmek
  enter premises : tesislere girmek
  find premises : tesis bulmak
  lease premises : mülkü kiraya vermek
  leave premises : tesisten ayrılmak
  23 Örnek daha
  occupy premises : mülkü işgal etmek
  own premises : tesislere sahip olmak, özel/kendi tesisleri
  use premises : kullanım alanları, mülkü kullanmak
  vacate premises : mülkü boşaltmak
  adjoining premises : bitişik/yan yana binalar
  alternative premises : alternatif tesisler
  commercial premises : ticari binalar
  cramped premises : sıkışık bina
  industrial premises : endüstriyel binalar
  licensed premises : ruhsatlı/lisanslı tesisler
  modest premises : mütevazı tesisler
  neighbouring premises : komşu binalar
  new premises : yeni tesisler
  private premises : özel mülkler
  purpose-built premises : amaca uygun tesisler
  rented premises : kiralık binalar
  residential premises : oturmaya ayrılmış alanlar/binalar
  suitable premises : uygun tesisler
  temporary premises : geçici binalar
  unlicensed premises : lisanssız binalar
  existing premises : mevcut tesisler
  larger premises : daha büyük tesisler
  move to premises : iş yerini taşımak
  Daha az gör

  Premise (n) Preposition Kullanımları

  on the premises : yerinde, müessesede
  premise (n)

  dayanak

  temel, hipotez, önerme

  Premise (n) ingilizce örnek cümle

  Advice to investors was based on the premise that interest rates would continue to fall.

  Yatırımcılara tavsiyeler, faiz oranlarının düşmeye devam edeceği varsayımına dayanıyordu.

  Premise (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, henüz kanıtlanmamış fikirleri anlatmak için kullanılabilir.


  Premise (n) Collocations

  basic premise : temel öncül/varsayım