Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Building ne demek?

Building ne demek? Building ne anlama gelir? Building İngilizce örnek cümle. Building eş anlamlıları.

    build (v)

    inşa etmek

    kurmak, yapmak

    Building (v) ingilizce örnek cümle

    He built the shed with his own hands.

    Kulübeyi kendi elleriyle inşa etti.

    The Galo community built a bridge to cross the mighty Yomgo River.

    Galo topluluğu, geniş Yomgo Nehri'ni geçmek için bir köprü inşa etti.

    A new building is being built in front of our office.

    Ofisimizin önüne yeni bir bina yapılıyor.

    Some settlers built their homes along the railroad track.

    Bazı yerleşimciler evlerini demiryolu hattı boyunca inşa ettiler.

    Building (v) Eş anlamlıları

    Bu kelimeler; oluşturmak, yaratmak, yapmak anlamında kullanılabilir.
    create (v) : yaratmak
    make (v) : yapmak, yaptırmak, varmak
    produce (v) : üretmek, neden olmak
    build (v) : inşa etmek
    generate (v) : üretmek
    form (v) : oluşmak, şekil vermek


    Building (n) Collocations

    builder may build : inşaatçı inşa edebilir
    developer may build : imarcı inşa edebilir
    engineer may build : mühendis inşa edebilir
    tension may build : heyecan oluşturmak
    build addition : ekleme inşa etmek
    180 Örnek daha
    build alliance : ittifak kurmak
    build altar : mihrap inşa etmek
    build appetite : iştah açmak
    build application : uygulama/kurgu oluşturmak
    build arch : kemer inşa etmek/dikmek
    build archive : arşiv oluşturmak
    build arena : saha inşa etmek
    build argument : iddiayı inşa etmek/geliştirmek
    build awareness : farkındalık yaratmak
    build barracks : kışla inşa etmek
    build barricade : barikat kurmak
    build barrier : bariyer inşa etmek
    build base : üs inşa etmek
    build boat : tekne tasarlamak
    build bomb : bomba geliştirmek/yapmak
    build bonfire : açık havada ateş yakmak
    build bridge : köprü yapmak
    build building : bina inşa etmek
    build business : iş kurmak
    build bypass : dolambaçlı yol yapmak
    build canal : kanal inşa etmek
    build car : araba imal etmek
    build career : kariyer yapmak
    build a castle : kale inşa etmek
    build cathedral : katedral inşa etmek
    build character : karakter geliştirmek/oluşturmak
    build church : kilise inşa etmek
    build circuit : devre kurmak
    build city : şehir kurmak
    build civilization : uygarlık kurmak
    build clientele : müşteri artımak
    build coalition : koalisyon kurmak
    build company : şirket kurmak
    build complex : bina kompleksi oluşturmak
    build computer : bilgisayar kurmak
    build confidence : güven oluşturmak
    build consensus : fikir birliği oluşturmak
    build constituency : seçim bölgesi oluşturmak
    build cottage : yazlık/kulübe inşa etmek
    build course : kursu oluşturmak/kurmak
    build credibility : güvenilirlik kazanmak
    build culture : kültür inşa etmek/yaratmak
    build dam : baraj inşa etmek
    build database : veritabanı oluşturmak
    build defence : savunma yapmak
    build democracy : demokrasi kurmak
    build device : cihaz yapmak
    build dock : rıhtım inşa etmek
    build dwelling : konut inşa etmek
    build a dynasty : bir hanedan kurmak
    build economy : ekonomi yaratmak
    build empire : imparatorluk inşa etmek
    build endurance : dayanıklılığı artırmak
    build engine : motor yapmak
    build enterprise : kuruluş kurmak
    build estate : mülk inşa etmek
    build esteem : saygınlığı artırmak
    build expectation : beklenti oluşturmak
    build extension : binayı genişletmek
    build facility : tesis inşa etmek
    build factory : fabrika inşa etmek
    build fantasy : fantezi kurmak
    build farm : çiftlik kurmak
    build fence : tel örgü koymak
    build fire : ateş yakmak
    build fireplace : şömine kurmak
    build fitness : sağlıklı yaşam geliştirmek
    build flat : daire inşa etmek
    build fort : kale inşa etmek
    build fortress : kale inşa etmek
    build fortune : servet artırmak/kazanmak
    build foundation : temel sağlamak/yaratmak
    build framework : çerçevesini yaratmak
    build franchise : ruhsat almak
    build friendship : arkadaşlık kurmak
    build fund : fon oluşturmak/toplamak
    build garage : garaj inşa etmek
    build headquarters : merkezini kurmak
    build highway : otoyol inşa etmek
    build home : ev inşa etmek
    build hotel : otel inşa etmek
    build house : ev inşa etmek
    build housing : konut inşa etmek
    build hut : kulübe yapmak
    build identity : (parti vb)kimlik oluşturmak
    build image : görüntü/fikir oluşturmak
    build institution : kurum kurmak
    build instrument : enstrüman/alet yapmak
    build lead : öncü oluşturmak
    build library : kütüphane kurmak
    build life : hayat kurmak
    build link : bağlantı kurmak
    build loyalty : sadakat yaratmak
    build machine : makine yapmak
    build majority : çoğunluk kurmak
    build mall : alışveriş merkezi inşa etmek
    build mansion : konak inşa etmek
    build memorial : anıt inşa etmek
    build military : ordu kurmak
    build model : model/kopya oluşturmak
    build monument : anıt inşa etmek
    build morale : moral vermek
    build motor : motor inşa etmek
    build motorway : otoyol inşa etmek
    build muscle : kas geliştirmek
    build museum : müze inşa etmek
    build nation : ulus kurmak
    build navy : donanma kurmak
    build neighbourhood : mahalle/çevre yaratmak/düzenlemek
    build nest : yuva kurmak
    build palace : sarayı inşa etmek
    build park : park inşa etmek
    build partition : bölüm/parça oluşturmak
    build partnership : ortaklık kurmak
    build party : parti kurmak
    build picture : resim oluşturmak/elde etmek
    build pipeline : boru hattı inşa etmek
    build plane : uçak inşa etmek
    build plant : santral kurmak
    build pond : gölet inşa etmek
    build pool : havuz oluşturmak
    build prison : hapishane kurmak
    build profile : profilini/tanımını oluşturmak
    build prototype : prototip oluşturmak/geliştirmek
    build résumé : öz geçmiş oluşturmak
    build raft : sal yapmak
    build railway : demiryolu inşa etmek
    build rapport : uyum yaratmak
    build reactor : reaktör inşa etmek
    build relationship : ilişki kurmak
    build repertoire : repertuarı geliştirmek
    build replica : kopyasını yapmak
    build republic : cumhuriyet kurmak
    build reputation : ün kazanmak
    build reserve : kaynağı artırmak
    build residence : konut inşa etmek
    build resilience : direnç göstermek
    build road : yol yapmak
    build self-confidence : kendine güven oluşturmak/geliştirmek
    build set : (dekor) set oluşturmak
    build shelf : rafa koymak
    build shelter : barınak inşa etmek
    build ship : gemi yapmak
    build shrine : tapınak inşa etmek
    build site : site oluşturmak
    build skyscraper : gökdelen inşa etmek
    build socialism : sosyalizmi kurmak
    build society : toplum yaratmak
    build solidarity : dayanışmayı güçlendirmek
    build spacecraft : uzay mekiği inşa etmek
    build squad : takım kurmak
    build stadium : stadyum inşa etmek
    build stamina : dayanıklılığı artırmak
    build strength : gücü artırmak
    build structure : yapı kurmak/geliştirmek
    build support : destek bulmak
    build suspense : gerilim/belirsizlik oluşturmak
    build system : sistem kurmak/tasarlamak
    build team : takım oluşturmak
    build telescope : teleskop inşa etmek
    build tension : gerilimi yükseltmek
    build town : kasaba inşa etmek/kurmak
    build track : parkur(pist) kurmak
    build traffic : (mesaj)trafiği artmak
    build trust : güven oluşturmak
    build tunnel : tünel inşa etmek
    build understanding : anlayış oluşturmak
    build unit : bina inşa etmek
    build villa : villa inşa etmek
    build vocabulary : kelime hazinesini geliştirmek
    build wall : duvar inşa etmek
    build wardrobe : gardırop kurmak
    build warehouse : depo/ardiye inşa etmek
    build warship : savaş gemisi inşa etmek
    build wealth : zenginlik biriktirmek
    build weapon : silah üretmek
    build web : örümcek ağı örmek
    build website : web sitesi kurmak
    build wing : (binanın)kanat inşa etmek
    built environment : inşa edilmiş çevre
    Daha az gör
    building (n)

    bina

    yapı, inşaat

    inşa etme

    Building (n) Eş anlamlıları

    Bu kelimeler, bina anlamında kullanılabilir.
    building (n) : bina, inşa etme
    premises (n) : mülk
    complex (n) : site, kuruntu
    structure (n) : yapı, bina
    block (n) : blok, engel, mahal


    Building (n) Collocations

    building may collapse : bina çökebilir
    building may house : bina barındırabilir
    building may sit : bina bulunabilir/durabilir
    building may stand : bina ayakta durabilir
    build building : bina inşa etmek
    33 Örnek daha
    complete building : binayı tamamlamak
    construct building : bina inşa etmek
    demolish a building : binayı yıkmak
    design building : binayı tasarlamak
    destroy building : binayı yıkmak
    erect building : bina dikmek
    evacuate building : binayı boşaltmak
    abandoned building : terk edilmiş bina
    administrative building : yönetim binası
    ancient building : eski bina
    attractive building : çekici yapı
    beautiful building : güzel bina
    big building : büyük bina
    civic building : sivil bina
    commercial building : ticari bina
    green building : yeşil/çevre dostu bina
    high-rise building : yüksek bina
    massive building : büyük bina
    modern building : modern bina
    new building : yeni bina
    old building : eski bina
    residential building : konut, konut binası
    small building : küçük bina
    surrounding building : çevreleyen bina
    tall building : yüksek bina
    whole building : bütün bina
    wooden building : ahşap bina
    existing building : mevcut bina
    pull down a building : bir binayı yıkmak
    building material : yapı/inşaat malzemesi
    building industry : inşaat sanayisi
    building regulation : bina yönetmeliği
    concrete building : beton bina
    Daha az gör