Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Building ne demek?

Building ne demek? Building ne anlama gelir? Building İngilizce örnek cümle. Building eş anlamlıları.

  build (v)

  inşa etmek

  kurmak, yapmak

  Building (v) ingilizce örnek cümle

  He built the shed with his own hands.

  Kulübeyi kendi elleriyle inşa etti.

  The Galo community built a bridge to cross the mighty Yomgo River.

  Galo topluluğu, geniş Yomgo Nehri'ni geçmek için bir köprü inşa etti.

  A new building is being built in front of our office.

  Ofisimizin önüne yeni bir bina yapılıyor.

  Some settlers built their homes along the railroad track.

  Bazı yerleşimciler evlerini demiryolu hattı boyunca inşa ettiler.

  Building (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; oluşturmak, yaratmak, yapmak anlamında kullanılabilir.
  create (v) : yaratmak
  make (v) : yapmak, yaptırmak, varmak
  produce (v) : üretmek, neden olmak
  build (v) : inşa etmek
  generate (v) : üretmek
  form (v) : oluşmak


  Building (n) Collocations

  builder may build : inşaatçı inşa edebilir
  developer may build : imarcı inşa edebilir
  engineer may build : mühendis inşa edebilir
  tension may build : heyecan oluşturmak
  build addition : ekleme inşa etmek
  180 Örnek daha
  build alliance : ittifak kurmak
  build altar : mihrap inşa etmek
  build appetite : iştah açmak
  build application : uygulama/kurgu oluşturmak
  build arch : kemer inşa etmek/dikmek
  build archive : arşiv oluşturmak
  build arena : saha inşa etmek
  build argument : iddiayı inşa etmek/geliştirmek
  build awareness : farkındalık yaratmak
  build barracks : kışla inşa etmek
  build barricade : barikat kurmak
  build barrier : bariyer inşa etmek
  build base : üs inşa etmek
  build boat : tekne tasarlamak
  build bomb : bomba geliştirmek/yapmak
  build bonfire : açık havada ateş yakmak
  build bridge : köprü yapmak
  build building : bina inşa etmek
  build business : iş kurmak
  build bypass : dolambaçlı yol yapmak
  build canal : kanal inşa etmek
  build car : araba imal etmek
  build career : kariyer yapmak
  build a castle : kale inşa etmek
  build cathedral : katedral inşa etmek
  build character : karakter geliştirmek/oluşturmak
  build church : kilise inşa etmek
  build circuit : devre kurmak
  build city : şehir kurmak
  build civilization : uygarlık kurmak
  build clientele : müşteri artımak
  build coalition : koalisyon kurmak
  build company : şirket kurmak
  build complex : bina kompleksi oluşturmak
  build computer : bilgisayar kurmak
  build confidence : güven oluşturmak
  build consensus : fikir birliği oluşturmak
  build constituency : seçim bölgesi oluşturmak
  build cottage : yazlık/kulübe inşa etmek
  build course : kursu oluşturmak/kurmak
  build credibility : güvenilirlik kazanmak
  build culture : kültür inşa etmek/yaratmak
  build dam : baraj inşa etmek
  build database : veritabanı oluşturmak
  build defence : savunma yapmak
  build democracy : demokrasi kurmak
  build device : cihaz yapmak
  build dock : rıhtım inşa etmek
  build dwelling : konut inşa etmek
  build a dynasty : bir hanedan kurmak
  build economy : ekonomi yaratmak
  build empire : imparatorluk inşa etmek
  build endurance : dayanıklılığı artırmak
  build engine : motor yapmak
  build enterprise : kuruluş kurmak
  build estate : mülk inşa etmek
  build esteem : saygınlığı artırmak
  build expectation : beklenti oluşturmak
  build extension : binayı genişletmek
  build facility : tesis inşa etmek
  build factory : fabrika inşa etmek
  build fantasy : fantezi kurmak
  build farm : çiftlik kurmak
  build fence : tel örgü koymak
  build fire : ateş yakmak
  build fireplace : şömine kurmak
  build fitness : sağlıklı yaşam geliştirmek
  build flat : daire inşa etmek
  build fort : kale inşa etmek
  build fortress : kale inşa etmek
  build fortune : servet artırmak/kazanmak
  build foundation : temel sağlamak/yaratmak
  build framework : çerçevesini yaratmak
  build franchise : ruhsat almak
  build friendship : arkadaşlık kurmak
  build fund : fon oluşturmak/toplamak
  build garage : garaj inşa etmek
  build headquarters : merkezini kurmak
  build highway : otoyol inşa etmek
  build home : ev inşa etmek
  build hotel : otel inşa etmek
  build house : ev inşa etmek
  build housing : konut inşa etmek
  build hut : kulübe yapmak
  build identity : (parti vb)kimlik oluşturmak
  build image : görüntü/fikir oluşturmak
  build institution : kurum kurmak
  build instrument : enstrüman/alet yapmak
  build lead : öncü oluşturmak
  build library : kütüphane kurmak
  build life : hayat kurmak
  build link : bağlantı kurmak
  build loyalty : sadakat yaratmak
  build machine : makine yapmak
  build majority : çoğunluk kurmak
  build mall : alışveriş merkezi inşa etmek
  build mansion : konak inşa etmek
  build memorial : anıt inşa etmek
  build military : ordu kurmak
  build model : model/kopya oluşturmak
  build monument : anıt inşa etmek
  build morale : moral vermek
  build motor : motor inşa etmek
  build motorway : otoyol inşa etmek
  build muscle : kas geliştirmek
  build museum : müze inşa etmek
  build nation : ulus kurmak
  build navy : donanma kurmak
  build neighbourhood : mahalle/çevre yaratmak/düzenlemek
  build nest : yuva kurmak
  build palace : sarayı inşa etmek
  build park : park inşa etmek
  build partition : bölüm/parça oluşturmak
  build partnership : ortaklık kurmak
  build party : parti kurmak
  build picture : resim oluşturmak/elde etmek
  build pipeline : boru hattı inşa etmek
  build plane : uçak inşa etmek
  build plant : santral kurmak
  build pond : gölet inşa etmek
  build pool : havuz oluşturmak
  build prison : hapishane kurmak
  build profile : profilini/tanımını oluşturmak
  build prototype : prototip oluşturmak/geliştirmek
  build résumé : öz geçmiş oluşturmak
  build raft : sal yapmak
  build railway : demiryolu inşa etmek
  build rapport : uyum yaratmak
  build reactor : reaktör inşa etmek
  build relationship : ilişki kurmak
  build repertoire : repertuarı geliştirmek
  build replica : kopyasını yapmak
  build republic : cumhuriyet kurmak
  build reputation : ün kazanmak
  build reserve : kaynağı artırmak
  build residence : konut inşa etmek
  build resilience : direnç göstermek
  build road : yol yapmak
  build self-confidence : kendine güven oluşturmak/geliştirmek
  build set : (dekor) set oluşturmak
  build shelf : rafa koymak
  build shelter : barınak inşa etmek
  build ship : gemi yapmak
  build shrine : tapınak inşa etmek
  build site : site oluşturmak
  build skyscraper : gökdelen inşa etmek
  build socialism : sosyalizmi kurmak
  build society : toplum yaratmak
  build solidarity : dayanışmayı güçlendirmek
  build spacecraft : uzay mekiği inşa etmek
  build squad : takım kurmak
  build stadium : stadyum inşa etmek
  build stamina : dayanıklılığı artırmak
  build strength : gücü artırmak
  build structure : yapı kurmak/geliştirmek
  build support : destek bulmak
  build suspense : gerilim/belirsizlik oluşturmak
  build system : sistem kurmak/tasarlamak
  build team : takım oluşturmak
  build telescope : teleskop inşa etmek
  build tension : gerilimi yükseltmek
  build town : kasaba inşa etmek/kurmak
  build track : parkur(pist) kurmak
  build traffic : (mesaj)trafiği artmak
  build trust : güven oluşturmak
  build tunnel : tünel inşa etmek
  build understanding : anlayış oluşturmak
  build unit : bina inşa etmek
  build villa : villa inşa etmek
  build vocabulary : kelime hazinesini geliştirmek
  build wall : duvar inşa etmek
  build wardrobe : gardırop kurmak
  build warehouse : depo/ardiye inşa etmek
  build warship : savaş gemisi inşa etmek
  build wealth : zenginlik biriktirmek
  build weapon : silah üretmek
  build web : örümcek ağı örmek
  build website : web sitesi kurmak
  build wing : (binanın)kanat inşa etmek
  built environment : inşa edilmiş çevre
  Daha az gör
  building (n)

  bina

  yapı, inşaat

  inşa etme

  Building (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bina anlamında kullanılabilir.
  building (n) : bina, inşa etme
  premises (n) : mülk
  complex (n) : site, kuruntu
  structure (n) : yapı
  block (n) : blok, apartman, engel


  Building (n) Collocations

  building may collapse : bina çökebilir
  building may house : bina barındırabilir
  building may sit : bina bulunabilir/durabilir
  building may stand : bina ayakta durabilir
  build building : bina inşa etmek
  34 Örnek daha
  complete building : binayı tamamlamak
  construct building : bina inşa etmek
  demolish a building : binayı yıkmak
  design building : binayı tasarlamak
  destroy building : binayı yıkmak
  erect building : bina dikmek
  evacuate building : binayı boşaltmak
  abandoned building : terk edilmiş bina
  administrative building : yönetim binası
  ancient building : eski bina
  attractive building : çekici yapı
  beautiful building : güzel bina
  big building : büyük bina
  civic building : sivil bina
  commercial building : ticari bina
  green building : yeşil/çevre dostu bina
  high-rise building : yüksek bina
  historic building : tarihi bina
  massive building : büyük bina
  modern building : modern bina
  new building : yeni bina
  old building : eski bina
  residential building : konut, konut binası
  small building : küçük bina
  surrounding building : çevreleyen bina
  tall building : yüksek bina
  whole building : bütün bina
  wooden building : ahşap bina
  existing building : mevcut bina
  pull down a building : bir binayı yıkmak
  building material : yapı/inşaat malzemesi
  building industry : inşaat sanayisi
  building regulation : bina yönetmeliği
  concrete building : beton bina
  Daha az gör