Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Form ne demek?

Form ne demek? Form ne anlama gelir? Form İngilizce örnek cümle. Form eş anlamlıları.

  form (v)

  oluşmak

  oluşturmak

  Form (v) ingilizce örnek cümle

  Sandstone can form under the sea or on land.

  Kumtaşı deniz altında veya karada oluşabilir.

  Form (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; oluşturmak, yaratmak, yapmak anlamında kullanılabilir.
  create (v) : yaratmak
  make (v) : yapmak, yaptırmak, varmak
  produce (v) : üretmek, neden olmak
  build (v) : inşa etmek
  generate (v) : üretmek
  form (v) : oluşmak


  Form (n) Collocations

  bruise may form : çürük oluşabilir
  bubble may form : kabarcık oluşabilir
  cell may form : hücre oluşabilir
  clot may form : pıhtı oluşabilir
  cloud may form : bulut oluşabilir
  59 Örnek daha
  consensus may form : fikir birliği sağlanabilir
  crust may form : kabuk oluşabilir
  crystal may form : kristal oluşabilir
  dew may form : çiğ oluşabilir
  grin may form : sırıtma oluşabilir
  group may form : grup oluşabilir
  ice may form : buz oluşabilir
  idea may form : fikir oluşabilir
  lump may form : yumru oluşabilir
  mould may form : küf oluşabilir
  perspiration may form : ter oluşabilir
  queue may form : kuyruk/sıra oluşabilir
  rock may form : kaya oluşabilir
  scar may form : yara oluşabilir
  smile may form : gülümseme oluşabilir
  tear may form : gözyaşı oluşabilir
  wrinkle may form : kırışıklık oluşabilir
  form alliance : ittifak oluşturmak
  form arc : yay / kemer oluşturmak
  form association : ilişki kurmak
  form backdrop : zemin oluşturmak
  form background : alt yapısını /zeminini oluşturmak
  form band : müzik grubu kurmak
  form barrier : engel oluşturmak
  form base : temel oluşturmak
  form basis : temelini oluşturmak
  form bond : bağ oluşturmak
  form border : sınırı oluşturmak
  form chain : zincir oluşturmak
  form clot : pıhtı oluşturmak
  form a coalition : koalisyon oluşturmak/kurmak
  form compound : bileşik oluşturmak
  form connection : bağlantı oluşturmak
  form core : çekirdek oluşturmak
  form foundation : temel oluşturmak
  form galaxy : galaksi oluşturmak
  form government : hükümet kurmak
  form group : grup kurmak, grup oluşturmak
  form habit : alışkanlık edinmek
  form idea : fikir oluşturmak
  form identity : kimlik oluşturmak
  form impression : izlenim oluşturmak
  form judgement : karar vermek
  form link : bağlantı oluşturmak
  form majority : çoğunluğu şekillendirmek
  form opinion : görüş oluşturmak
  form part : parça oluşturmak
  form partnership : ortaklık kurmak
  form pattern : şekil oluşturmak
  form a relationship : bir ilişki kurmak
  form republic : cumhuriyeti kurmak
  form skeleton : iskeleti oluşturmak
  form society : toplumu oluşturmak
  form spine : omurgasını oluşturmak (mecaz)
  form structure : bina kurmak
  form task force : görev gücü oluşturmak
  form trust : güveni şekillendirmek
  form valley : vadi oluşturmak
  form sth into ball : bir şeyi top yapmak
  Daha az gör

  Form (n) Preposition Kullanımları

  form into : ...ya dönüşmek, değişmek
  form (n)

  form

  biçim

  şekil, görüntü

  Form (n) ingilizce örnek cümle

  Media is generally defined as a form of communication.

  Medya genellikle bir iletişim biçimi olarak tanımlanır.

  Form (n) Collocations

  alter form : biçimi/şekli değiştirmek
  assume form : biçim almak
  change form : şekli değiştirmek
  give form : form vermek
  regain form : şekli/biçimi geri kazanmak
  32 Örnek daha
  take form : biçim, şekil almak
  adult form : yetişkin formu
  common form : yaygın biçim/şekil
  current form : mevcut biçim
  different form : farklı şekil/tür
  human form : insan biçimi/şekli
  liquid form : sıvı hâl
  literary form : edebi tarz
  mild form : hafif biçim/hal
  musical form : müzikal form
  new form : yeni çeşit, biçim
  present form : mevcut hal, şekil
  pure form : yalın biçim
  severe form : şiddetli biçim/hal
  simple form : basit form
  traditional form : geleneksel biçim
  various form : çeşitli şekil
  virulent form : öldürücü biçim/şekil
  early form : (bir şeyin) ilk şekli/biçimi
  extreme form : aşırı biçim/şekil
  basic form : temel biçim/çeşit
  fill out form : form doldurmak
  alternative form : alternatif form
  appropriate form : uygun şekil
  dominant form : baskın tür
  modified form : değiştirilmiş şekil
  specific form : belirli biçim
  bad form : kaba / uygunsuz davranış
  take on form : şekil almak
  ballot form : oy pusulası
  application form : başvuru formu
  art form : sanat aracı/formu
  Daha az gör

  Form (n) Preposition Kullanımları

  in form : formda, şekilde
  on form : formda, formunda
  in the form of : ... şeklinde
  in ... form : ... formunda, şeklinde
  form of : ... çeşidi, türü, biçimi
  1 Örnek daha
  off form : formunda olmayan
  Daha az gör