Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Produce ne demek?

Produce ne demek? Produce ne anlama gelir? Produce İngilizce örnek cümle. Produce eş anlamlıları.

  produce (v)

  üretmek

  imal etmek, yapmak, yaratmak

  Produce (v) ingilizce örnek cümle

  The factory produces thousands of bottles every month.

  Fabrika her ay binlerce şişe üretiyor.

  The second step is to redesign the school system so that it produces a well-educated population.

  İkinci adım, okul sistemini iyi eğitimli bir nüfus üretecek şekilde yeniden tasarlamaktır.

  Tropical rainforests produce oxygen and consume carbon dioxide.

  Tropikal yağmur ormanları oksijen üretir ve karbondioksit tüketir.

  neden olmak

  olmasını sağlamak

  Produce (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; oluşturmak, yaratmak, yapmak anlamında kullanılabilir.
  create (v) : yaratmak
  make (v) : yapmak, yaptırmak, varmak
  produce (v) : üretmek, neden olmak
  build (v) : inşa etmek
  generate (v) : üretmek
  form (v) : oluşmak


  Produce (n) Collocations

  artist may produce : sanatçı üretebilir
  company may produce : şirket üretebilir
  country may produce : ülke üretebilir
  economy may produce : ekonomi üretebilir
  effort may produce : çaba üretebilir
  101 Örnek daha
  factory may produce : fabrika üretebilir
  farm may produce : çiftlik üretebilir
  firm may produce : firma üretebilir
  generator may produce : jeneratör üretebilir
  industry may produce : sanayi üretebilir
  meeting may produce : toplantı ortaya koyabilir
  mill may produce : değirmen üretebilir
  mine may produce : maden üretebilir
  nature may produce : doğa üretebilir
  plant may produce : bitki üretebilir
  research may produce : araştırma ortaya koyabilir
  talk may produce : konuşma ortaya koyabilir
  tree may produce : ağaç üretebilir
  produce abundance : bolluk yaratmak
  produce acid : asit üretmek
  produce art : sanat üretmek
  produce baby : bebek/yavru dünyaya getirmek
  produce backlash : tepki yaratmak
  produce benefit : yarar sağlamak
  produce car : araba üretmek
  produce chemical : kimyasal üretmek
  produce coal : kömür üretmek
  produce commodity : ticari mal üretmek
  produce crop : ürün/mahsul üretmek
  produce decrease : azalma(ya) neden olmak/yaratmak/ile sonuçlanmak
  produce design : tasarım yaratmak
  produce document : belge düzenlemek
  produce drug : ilaç üretmek
  produce effect : etki yaratmak
  produce egg : yumurta üretmek
  produce electricity : elektrik üretmek
  produce energy : enerji üretmek
  produce estimate : tahmin üretmek
  produce evidence : kanıt göstermek
  produce fruit : meyve vermek
  produce fuel : yakıt üretmek
  produce gain : kazanç/kâr sağlamak
  produce gas : gaz üretmek
  produce goods : mal üretmek
  produce gun : silah üretmek
  produce heat : ısı üretmek
  produce hormone : hormon üretmek
  produce idea : fikir üretmek
  produce image : resim üretmek
  produce improvement : iyileştirme üretmek
  produce journal : dergi çıkarmak
  produce light : ışık çıkarmak
  produce map : harita yapmak
  produce material : madde/malzeme üretmek
  produce milk : süt üretmek
  produce music : müzik üretmek
  produce newspaper : gazete üretmek
  produce noise : gürültü üretmek
  produce oil : petrol/yağ üretmek
  produce outcome : sonuç üretmek
  produce oxygen : oksijen üretmek
  produce painting : tablo yapmak
  produce paper : kağıt üretmek
  produce pollution : çevreyi kirletmek
  produce pottery : toprak kaplar üretmek
  produce power : enerji üretmek
  produce product : ürün üretmek
  produce profit : kar üretmek
  produce prospectus : reshber oluşturmak
  produce protein : protein üretmek
  produce radioactivity : radyoaktivite üretmek
  produce reaction : reaksiyon üretmek
  produce reply : cevap üretmek
  produce representation : temsil üretmek
  produce result : sonuç vermek
  produce return : dönüş üretmek
  produce revenue : gelir üretmek
  produce rice : pirinç üretmek
  produce saliva : tükürük üretmek
  produce seed : tohum üretmek/vermek/çıkarmak
  produce side effect : yan etkiye neden olmak
  produce solution : çözüm üretmek
  produce sound : ses çıkarmak, ses üretmek
  produce spark : kıvılcım çıkarmak
  produce substance : madde üretmek
  produce sugar : şeker üretmek
  produce supply : kaynak üretmek
  produce surplus : fazla üretmek
  produce symptom : belirti göstermek
  produce theory : teori üretmek
  produce uranium : uranyum üretmek
  produce vacuum : hava boşluğu yaratmak
  produce waste : atık üretmek
  produce weapon : silah üretmek
  produce work : iş üretmek
  produce yield : verim üretmek
  produce annually : yılda bir kez üretmek
  produce artificially : yapay olarak üretmek
  produce cheaply : ucuz fiyata üretmek
  produce commercially : ticari olarak üretmek
  produce domestically : ülke/yurt içinde üretmek
  produce efficiently : verimli bir şekilde üretmek
  produce naturally : doğal olarak üretmek
  produce organically : organik olarak üretmek
  produce synthetically : sentetik olarak üretmek
  produce sth from bag : çantadan bir şey almak
  Daha az gör

  Produce (n) Preposition Kullanımları

  produce with : ... ile üretmek
  produce from : ...den üretmek
  produce (n)

  ürün

  mahsul

  Produce (n) Collocations

  buy produce : ürün satın almak
  grow produce : ürün yetiştirmek
  agricultural produce : tarımsal ürün
  conventional produce : geleneksel ürünler
  dairy produce : süt ürünleri
  2 Örnek daha
  seasonal produce : mevsimlik/dönemsel ürün/ üretim
  fresh produce : taze ürün
  Daha az gör