Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Create ne demek?

Create ne demek? Create ne anlama gelir? Create İngilizce örnek cümle. Create eş anlamlıları.

  create (v)

  yaratmak

  oluşturmak, ortaya çıkarmak, icat etmek

  Create (v) ingilizce örnek cümle

  Steve Jobs created an empire.

  Steve Jobs bir imparatorluk yarattı.

  Create (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; oluşturmak, yaratmak, yapmak anlamında kullanılabilir.
  create (v) : yaratmak
  make (v) : yapmak, yaptırmak, varmak
  produce (v) : üretmek, neden olmak
  build (v) : inşa etmek
  generate (v) : üretmek
  form (v) : oluşmak


  Create (v) Collocations

  artist may create : sanatçı yaratabilir
  developer may create : imarcı yaratabilir
  economy may create : ekonomi üretebilir/yaratabilir
  program may create : program yaratabilir
  programmer may create : programcı yaratabilir
  113 Örnek daha
  sculptor may create : heykeltıraş yaratabilir
  treaty may create : antlaşma yaratabilir
  create alliance : ittifak kurmak
  create anxiety : kaygı yaratmak
  create art : sanat oluşturmak
  create atmosphere : ortam yaratmak
  create awareness : farkındalık yaratmak
  create backdrop : zemin yaratmak
  create backlash : tepki yaratmak
  create balance : denge yaratmak
  create barrier : bariyer oluşturmak
  create base : temel oluşturmak
  create bond : bağ oluşturmak
  create burden : yük oluşturmak
  create campaign : kampanya oluşturmak
  create challenge : zorluk yaratmak
  create chance : şans yaratmak
  create coalition : koalisyon oluşturmak
  create composition : beste oluşturmak
  create condition : koşul yaratmak
  create confidence : güven yaratmak
  create conflict : zıtlık/çatışma yaratmak
  create confusion : karmaşaya sebep olmak
  create content : içerik oluşturmak
  create controversy : tartışma yaratmak
  create costume : kostüm yarat
  create demand : talep yaratmak
  create desire : arzu yaratmak
  create difficulty : zorluk yaratmak
  create dilemma : ikilem yaratmak
  create disorder : bozukluk yaratmak
  create disruption : karmaşa yaratmak
  create distraction : dikkat dağıtmak
  create distrust : güvensizlik yaratmak
  create disturbance : rahatsızlık yaratmak
  create diversity : çeşitlilik yaratmak
  create embryo : embriyo oluşturmak
  create empire : imparatorluk yaratmak
  create employment : istihdam yaratmak
  create environment : ortam yaratmak
  create excuse : mazeret yaratmak
  create experience : deneyim yaratmak
  create explosion : patlama yaratmak
  create feeling : duygu / his yaratmak
  create field : alan oluşturmak
  create force : birlik oluşturmak
  create forum : oturum düzenlemek
  create framework : çerçeve oluşturmak
  create frustration : hayal kırıklığı yaratmak
  create fund : fon oluşturmak
  create future : gelecek yaratmak
  create harmony : uyum yaratmak
  create haven : cenneti yarat
  create hazard : tehlike yaratmak
  create heat : ısı üretmek
  create identity : kimlik oluşturmak
  create image : görüntü oluşturmak
  create imbalance : dengesizlik yaratmak
  create impact : etki yaratmak
  create impression : izlenim uyandırmak
  create incentive : teşvik yaratmak
  create instability : istikrarsızlık yaratmak
  create jealousy : kıskançlık uyandırmak
  create job : istihdam yaratmak
  create landscape : araziyi oluşturmak
  create legacy : miras oluşturmak
  create link : bağlantı oluşturmak
  create loyalty : sadakat oluşturmak
  create masterpiece : şaheser yaratmak
  create mistrust : güvensizlik yaratmak
  create myth : efsane yaratmak
  create noise : gürültü oluşturmak
  create opportunity : fırsat yaratmak
  create panel : panel oluşturmak
  create picture : resim yaratmak
  create plan : plan oluşturmak
  create pollution : kirlilik yaratmak
  create possibility : olasılık yaratmak
  create pressure : baskı yaratmak
  create problem : sorun yaratmak
  create product : ürün yaratmak
  create profile : profil oluşturmak
  create prosperity : zenginlik yaratmak
  create résumé : özgeçmiş oluşturmak
  create record : kayıt oluşturmak
  create representation : temsil yaratmak
  create republic : cumhuriyeti kurmak
  create revolution : devrim yaratmak
  create rule : kural koymak
  create sense : duygu oluşturmak
  create shadow : gölge oluşturmak
  create situation : durum yaratmak
  create society : toplum yaratmak
  create sound : ses çıkarmak
  create space : alan / boşluk yaratmak
  create stress : stres yaratmak
  create structure : yapı oluşturmak
  create symbol : sembol oluşturmak
  create system : sistem oluşturmak
  create task force : görev gücü oluşturmak
  create tension : gerilim yaratmak
  create trust : güven oluşturmak
  create turmoil : kargaşa yaratmak
  create understanding : fikir yaratmak
  create unemployment : işsizlik yaratmak
  create union : birlik oluşturmak
  create universe : evreni yaratmak
  create vacuum : hava boşluğu yaratmak
  create vision : vizyon yaratmak
  create weakness : zayıflık yaratmak
  create work : eser üretmek
  create world : dünyayı yaratmak
  newly created : yeni yaratılmış
  Daha az gör