Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Theory ne demek?

Theory ne demek? Theory ne anlama gelir? Theory İngilizce örnek cümle. Theory eş anlamlıları.

  theory (n)

  kuram

  teori

  Theory (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, henüz kanıtlanmamış fikirleri anlatmak için kullanılabilir.

  Bu kelimeler; bir şeyin nasıl, neden gerçekleştiğini anlatan şeyleri kullanılabilir.
  theory (n) : kuram
  law (n) : kanun, hukuk
  rule (n) : kural, yönetim
  theorem (n) : teorem
  principle (n) : ilke


  Theory (n) Collocations

  theory may explain : teori açıklayabilir
  theory may hold : teori önerebilir
  theory may predict : teori öngörebilir
  theory may suggest : teori önerebilir
  accept theory : teoriyi kabul etmek
  27 Örnek daha
  advance theory : teoriyi geliştirmek
  apply theory : teoriyi uygulamak
  challenge theory : teoriyi test etmek/sorgulamak
  develop theory : teori geliştirmek
  formulate theory : bir teoriyi ifade etmek
  have theory : teoriye sahip olmak
  produce theory : teori üretmek
  propose theory : teori / kuram önermek
  prove a theory : bir teoriyi kanıtlamak
  support theory : kuramı desteklemek
  test theory : teoriyi test etmek
  use theory : teori kullanmak/uygulamak
  abstract theory : soyut kuram
  alternative theory : alternatif teori
  Classical theory : klasik teori
  conflicting theory : çelişen teori
  critical theory : eleştirel teori
  scientific theory : bilimsel teori
  social theory : sosyal teori
  general theory : genel teori
  economic theory : iktisat kuramı
  feminist theory : feminist kuram
  evolutionary theory : evrim teorisi
  cultural theory : kültürel teori
  put forward a theory : bir teori ileri sürmek
  work on a theory : bir teori üzerinde çalışmak
  theory of evolution : evrim teorisi
  Daha az gör

  Theory (n) Preposition Kullanımları

  in theory : teoride
  theory about : ... hakkında teori
  theory as to : ...ya dair teori