Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Law ne demek?

Law ne demek? Law ne anlama gelir? Law İngilizce örnek cümle. Law eş anlamlıları.

  law (n)

  kanun

  yasa, tüzük

  Law (n) ingilizce örnek cümle

  Wearing seat belts in cars is compulsory by law.

  Araçlarda emniyet kemeri takmak kanunen zorunludur.

  In terms of shipping, cabotage laws are very important.

  Nakliye açısından, kabotaj kanunları çok önemlidir.

  hukuk

  Law (n) ingilizce örnek cümle

  Despite the fact he studied law, he began painting in 1889 and decided to become an artist.

  Hukuk okumasına rağmen, 1889'da resim yapmaya başladı ve ressam olmaya karar verdi.

  In several Indian states, killing a cow is against the law.

  Hindistan'ın birkaç eyaletinde inek öldürmek yasalara aykırıdır.

  Law (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir şeyin nasıl, neden gerçekleştiğini anlatan şeyleri kullanılabilir.
  theory (n) : kuram
  law (n) : kanun, hukuk
  rule (n) : kural, yönetim
  theorem (n) : teorem
  principle (n) : ilke


  Law (n) Collocations

  law may allow : kanun izin verebilir
  law may authorize : kanun yetkilendirebilir
  law may ban : kanun yasaklayabilir
  law may cover : kanun kapsayabilir
  law may criminalize : kanun yasa dışı olduğunu beyan edebilir
  48 Örnek daha
  law may forbid : yasa yasaklayabilir
  law may govern : kanun kontrol edebilir
  law may limit : kanun sınırlayabilir
  law may mandate : yasa emredebilir
  law may permit : kanun izin verebilir
  law may prohibit : yasa yasaklayabilir
  law may recognize : yasa kabul edilebilir
  law may regulate : yasalar düzenleyebilir
  law may require : yasa gerektirebilir
  law may restrict : kanun kısıtlayabilir
  adopt law : kanunu kabul etmek
  amend law : kanunu değiştirmek
  apply law : kanunu uygulamak
  become law : yasalaşmak
  break law : kanunu çiğnemek
  change law : kanunu değiştirmek/düzenlemek
  create law : yasa oluşturmak
  enact law : yasa çıkarmak
  enforce law : kanunu uygulamak
  follow law : kanunlara uymak
  introduce law : kanun çıkarmak
  obey law : yasaya uymak/tabi olmak
  observe law : yasaya uymak
  overturn law : kanunu iptal etmek
  pass a law : bir yasa çıkartmak
  uphold law : kanunu uygulamak
  violate law : yasayı çiğnemek
  administrative law : idari hukuk
  civil law : medeni hukuk
  common law : genel hukuk
  constitutional law : Anayasa Hukuku
  international law : uluslararası hukuk
  state law : eyalet kanunu
  strict law : sıkı/katı kanun
  tough law : zorlu hukuk
  unconstitutional law : anayasaya aykırılık
  natural law : doğa kanunu
  traffic laws : trafik kuralları
  abide by laws : kanunlara uymak
  abortion law : kürtaj kanunu
  Jewish law : Yahudi hukuku
  bankruptcy law : iflas kanunu
  curfew law : sokağa çıkma yasağı kuralı
  pass into law : yasalaşmak
  the laws of physics : fizik kuralları
  law and order : kanun ve nizam
  mathematical law : matematik yasası
  law of nature : doğa kanunu
  Daha az gör

  Law (n) Preposition Kullanımları

  within the law : kanun dahilinde
  by law : kanuna göre
  against the law : kanuna aykırı
  above the law : kanunun üstünde
  before the law : kanun önünde