Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Principle ne demek?

Principle ne demek? Principle ne anlama gelir? Principle İngilizce örnek cümle. Principle eş anlamlıları.

  principle (n)

  ilke

  prensip

  Principle (n) ingilizce örnek cümle

  The principle of breathing correctly is strongly emphasized in Pilates.

  Pilates'te doğru nefes alma ilkesi güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır.

  I refuse to lie about it; it's against my principles.

  Bu konuda yalan söylemeyi reddediyorum; ilkelerime aykırı.

  Principle (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir şeyin nasıl, neden gerçekleştiğini anlatan şeyleri kullanılabilir.
  theory (n) : kuram
  law (n) : kanun, hukuk
  rule (n) : kural, yönetim
  theorem (n) : teorem
  principle (n) : ilke


  Principle (n) Collocations

  principle may apply : ilke uygulayabilir
  principle may underlie : ilke altında yatabilir
  principle may underpin : ilke temelini oluşturabilir
  abandon principle : ilkeden vazgeçmek
  apply principle : ilkeyi uygulamak
  26 Örnek daha
  articulate principle : ilkeyi ifade etmek
  betray principle : prensibe ihanet etmek
  incorporate principle : genel kural ve uygulamaları birleştirmek
  invoke principle : ilkeye başvurmak
  abstract principle : soyut ilke
  broad principle : kapsamlı prensip
  cardinal principle : ana ilke
  constitutional principle : anayasal ilke
  key principle : temel ilke
  mathematical principle : matematiksel ilke
  moral principle : ahlak kuralı
  political principle : siyasi prensip
  religious principle : dini kural
  scientific principle : bilimsel ilke
  underlying principle : altında yatan ilke
  universal principle : evrensel ilke
  ethical principle : etik ilke
  general principle : genel ilke
  essential principle : temel/gerekli ilke
  fundamental principle : temel ilke
  basic principle : temel ilke
  guiding principle : yol gösterici ilke
  established principle : yerleşmiş ilke
  main principle : temel ilke
  organising principle : düzenleyici ilke
  adhere to principle : ilkeye bağlı kalmak
  Daha az gör

  Principle (n) Preposition Kullanımları

  against your principles : prensiplerine karşı
  on principle : ... üzerindeki prensip
  principle behind : ... arkasındaki prensip
  in principle : prensip olarak