Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Right ne demek?

Right ne demek? Right ne anlama gelir? Right İngilizce örnek cümle. Right eş anlamlıları.

  right (v)

  dik konuma getirmek

  düzeltmek, doğrultmak
  right (n)

  sağ

  sağ taraf

  hak

  yasal hak

  Right (n) ingilizce örnek cümle

  We must respect the rights of the individual.

  Bireyin haklarına saygı göstermeliyiz.

  Women were given the right to vote in the US.

  Kadınlara ABD'de oy kullanma hakkı verildi.

  Everybody has the right to express themselves.

  Herkesin kendini ifade etme hakkı vardır.

  doğru olan (şey)

  doğru, adalet, haklılık

  Right (adj) Collocations

  abdicate right : haktan vazgeçmek
  abolish right : hakkı kaldırmak
  acknowledge right : hakkı (yetkiyi) kabul etmek/saygı duymak
  acquire right : hak kazanmak
  affect right : hakkını etkilemek
  45 Örnek daha
  affirm right : hakkı korumak
  assent right : hakkı onaylamak
  assert right : hak iddia etmek
  buy right : hak almak
  champion right : hakkı savunmak
  claim right : hak talebinde bulunmak
  defend right : hak savunmak
  demand right : hakkını istemek/talep etmek
  deny right : haktan yoksun bırakmak
  enforce right : haklı göstermek
  enjoy right : bir haktan yararlanmak
  exercise right : hak kullanmak
  gain right : hak kazanmak
  give right : hak vermek
  grant right : hak vermek
  limit right : doğruyu sınırlandırmak
  lose right : hakkı kaybetmek
  preserve right : hakkını korumak
  promote right : hakkı desteklemek
  protect right : hak korumak
  respect right : hakka saygı duymak
  retain right : sağ tutmak
  secure right : hakkı güvence altına almak
  trample right : çiğnemek
  violate right : hak ihlal etmek
  absolute right : mutlak hak
  civil right : sivil hak
  constitutional right : anayasal hak
  human rights : insan hakları
  inalienable right : devredilemez hak
  individual rights : bireysel haklar
  legal right : yasal hak
  natural right : doğuştan gelen hak
  unalienable right : devredilemez hak
  far right : aşırı sağ
  equal right : eşit hak
  divine right : ilahi hak
  extreme right : aşırı/çok sağ taraf
  foreign right : yabancı hakkı
  exclusive right : özel hak
  fundamental right : temel hak
  basic right : temel hak
  confer on right : haklar vermek
  voting right : oy verme hakkı
  human rights abuse : insan hakları istismarı
  Daha az gör

  Right (adj) Preposition Kullanımları

  right to : ... hakkı
  right of : ...hakkı
  right over : hemen
  on the right : sağda
  on the right of : ...nın sağında
  1 Örnek daha
  in the right : hakkı olmak
  Daha az gör
  right (excl)

  pekala

  tamam
  right (adv)

  tam olarak

  tam tamına, doğru şekilde, doğru olarak

  sağa

  sağ tarafa

  Right (adv) ingilizce örnek cümle

  If you turn right, you will see a big building.

  Sağa dönerseniz, büyük bir bina göreceksiniz.

  Right (adj) Collocations

  right now : şimdi, hemen şimdi
  right after : ...nın hemen ardından
  right (adj)

  doğru

  haklı

  sağ

  sağ tarafta, sağ tarafa

  uygun

  doğru, en iyi, isabetli

  Right (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, doğru olan şeyleri anlatmak için kullanılabilir.
  correct (adj) : doğru
  true (adj) : doğru
  right (adj) : doğru, haklı, sağ, uygun

  Bu kelimeler, belirli bir amaç için uygun olan şeyleri anlatırken kullanılabilir.
  suitable (adj) : uygun
  appropriate (adj) : uygun
  convenient (adj) : uygun, yakın
  right (adj) : doğru, haklı, sağ, uygun
  good (adj) : iyi
  fitting (adj) : uygun
  apt (adj) : eğilimli, uygun, yatkın

  Bu kelimeler, düzgün anlamında kullanılabilir.
  proper (adj) : düzgün
  decent (adj) : ahlaklı, tatmin edici, giyinik
  acceptable (adj) : kabul edilebilir
  right (adj) : doğru, haklı, sağ, uygun


  Right (adj) Collocations

  absolutely right : kesinlikle doğru
  morally right : ahlaki açıdan doğru/uygun
  mostly right : çoğunlukla doğru
  nearly right : neredeyse doğru
  partially right : kısmen doğru
  32 Örnek daha
  perfectly right : mükemmel derecede doğru
  probably right : muhtemelen doğru/haklı
  exactly right : tam olarak doğru
  right amount : doğru miktar
  right angle : dik açı
  right answer : doğru cevap
  right arm : sağ kol
  right balance : tam/doğru denge
  right brain : sağ beyin
  right choice : doğru tercih
  right combination : doğru birleşim, kombinasyon
  right direction : doğru yön
  right foot : sağ ayak
  right half : sağ yarı(sı)
  right hand : sağ el
  right ingredient : doğru içerik
  right jab : sağ yumruk (boks)
  right moment : doğru an
  right place : doğru yer
  right price : doğru fiyat
  right side : sağ taraf
  right temple : sağ tapınak
  right time : doğru zaman
  right tool : doğru araç
  right way : doğru yol, yöntem
  right wing : sağ taraf/kanat
  right word : doğru kelime
  be right : haklı olmak
  make sth right : doğru yapmak
  sound right : kulağa doğru/uygun gelmek
  right ankle : sağ ayak bileği
  right kidney : sağ böbrek
  Daha az gör

  Right (adj) Preposition Kullanımları

  right about : ... konusunda haklı