Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Seeming ne demek?

Seeming ne demek? Seeming ne anlama gelir? Seeming İngilizce örnek cümle. Seeming eş anlamlıları.

  seem (v)

  ... gibi görünmek

  ... gibi gözükmek, ... gibi gelmek

  Seeming (v) ingilizce örnek cümle

  He seems to be a fairly successful businessman.

  Oldukça başarılı bir iş adamı gibi görünüyor.

  So far as the evidence is concerned, Joe seems to be a suspect.

  Kanıtlar söz konusu olduğunda, Joe bir şüpheli gibi görünüyor.

  Studies don’t seem to agree on the long-term safety of the drug.

  Çalışmalar, ilacın uzun vadeli güvenliği üzerinde anlaşmış görünmüyor.

  The plane was so far away that it seems like a dot in the sky.

  Uçak o kadar uzaktaydı ki gökyüzünde bir nokta gibi görünüyordu.

  It seems that the burglar broke in through an upstairs window.

  Hırsız üst kattaki pencereden içeri girmiş gibi görünüyor.

  Seeming (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, ...gibi görünmek anlamında kullanılabilir.
  seem (v) : ... gibi görünmek
  appear (v) : ortaya çıkmak, ... gibi görünmek
  look (v) : bakmak, görünmek
  sound (v) : kulağa ... gibi gelmek
  feel (v) : hissetmek


  Seeming (adj) Collocations

  seem alike : benzer görünmek
  seem immature : olgunlaşmamış görünmek
  seem able : ...yapabilir durumda görünmek
  seem absurd : saçma görünmek
  seem acceptable : kabul edilebilir görünmek
  210 Örnek daha
  seem adept : becerikli görünmek
  seem afraid : korkmuş görünmek
  seem aggressive : sinirli görünmek
  seem alarmed : paniğe kapılmış gibi görünmek
  seem alarming : endişe verici görünmek
  seem alien : farklı görünmek
  seem alike : benzer görünmek
  seem alive : canlı görünmek
  seem ambivalent : kararsız gibi görünmek
  seem amenable : uygun görünmek
  seem amused : keyifli gibi görünmek
  seem angry : sinirli görünmek
  seem annoyed : kızgın gibi görünmek
  seem anxious : endişeli görünmek
  seem appealing : cazip gözükmek
  seem arbitrary : keyfi görünmek
  seem artificial : yapay gibi görünmek
  seem ashamed : utanmış gibi görünmek
  seem asleep : uykulu gibi görünmek
  seem astonished : şaşırmış gibi görünmek
  seem astonishing : şaşırtıcı gibi görünmek
  seem attainable : elde edilebilir gibi görünmek
  seem awesome : dehşet verici görünmek
  seem backward : gelişmemiş gibi görünmek
  seem bad-tempered : aksi gibi görünmek
  seem benign : zararsız görünmek
  seem bewildered : şaşkın gibi görünmek
  seem bewildering : şaşırtıcı gibi görünmek
  seem brave : cesur görünmek
  seem breezy : neşeli görünmek
  seem bright : parlak görünmek
  seem capable : yetenekli görünmek
  seem chaotic : karmakarışık gibi görünmek
  seem charming : büyüleyici gözüküyor
  seem cheerful : neşeli görünmek
  seem common : sıradan gibi görünmek
  seem commonplace : sıradan gibi görünmek
  seem compatible : uyumlu görünmek
  seem competent : yetkili görünmek
  seem complicated : karmaşık görünmek
  seem composed : sakin gibi görünmek
  seem concerned : endişeli görünmek
  seem conclusive : kesin görünmek
  seem confident : emin görünüyor
  seem contradictory : çelişkili gibi görünmek
  seem convenient : uygun gibi görünmek
  seem convinced : ikna olmuş gibi görünmek
  seem correct : doğru görünmek
  seem courteous : nazik görünmek
  seem crucial : önemli görünmek
  seem cruel : acımasız görünmek
  seem dangerous : tehlikeli görünmek
  seem defensive : savunmacı/savunmalı gibi görünmek
  seem demanding : talepkâr/zorlayıcı gibi görünmek
  seem depressed : depresif görünmek
  seem determined : kararlı görünmek
  seem detrimental : zararlı görünmek
  seem developed : gelişmiş gibi görünmek
  seem glamorous : göz alıcı görünmek
  seem gloomy : kasvetli görünmek
  seem groundless : asılsız gibi görünmek
  seem haphazard : gelişigüzel gibi görünmek
  seem harmless : zararsız görünmek
  seem healthy : sağlıklı görünmek
  seem helpless : çaresiz gibi görünmek
  seem ignorant : cahil gibi görünmek
  seem illogical : mantıksız görünmek
  seem important : önemli gözükmek
  seem impossible : imkânsız gibi görünmek
  seem improbable : olanaksız görünmek
  seem inaccessible : erişilemez gibi görünmek
  seem inadequate : yetersiz görünmek
  seem inappropriate : uygunsuz görünmek
  seem incapable : aciz görünmek
  seem incompatible : uyumsuz görünmek
  seem incomprehensible : anlaşılmaz görünmek
  seem indestructible : yıkılamaz görünmek
  seem ineffective : etkisiz görünmek
  seem inevitable : kaçınılmaz görünmek
  seem inexperienced : deneyimsiz gibi görünmek
  seem insulting : küçümseyici/aşağılayıcı gibi görünmek
  seem intelligent : zeki gibi görünmek
  seem intent : niyetli/istekli görünmek
  seem interested : ilgili gibi görünmek
  seem interesting : ilginç gibi görünmek
  seem involved : dahil görünmek
  seem irrational : mantıksız gibi görünmek
  seem irregular : düzensiz/kuralsız gibi görünmek
  seem irrelevant : alakasız görünmek
  seem irresponsible : sorumsuz görünmek
  seem likely : muhtemel görünmek
  seem limited : sınırlı gibi görünmek
  seem low-key : gösterişsiz gibi görünmek
  seem negligent : ihmalkar görünmek
  seem nervous : gergin görünmek
  seem neutral : tarafsız gibi görünmek
  seem noteworthy : dikkate değer görünmek
  seem obvious : belli olmak
  seem odd : garip görünmek
  seem opposed : zıt /karşı gibi görünmek
  seem optimistic : iyimser görünmek
  seem overwhelming : ezici gibi görünmek
  seem plausible : gibi görünmek akla yatkın
  seem pleased : memnun görünmek
  seem possible : mümkün gözükmek
  seem powerful : güçlü görünmek
  seem powerless : güçsüz gibi görünmek
  seem precious : değerli görünmek
  seem preferable : tercih edilir gibi görünmek
  seem prejudiced : ön yargılı görünmek
  seem prepared : hazır görünmek
  seem probable : muhtemel görünmek
  seem professional : profesyonel gözükmek
  seem profitable : karlı görünmek
  seem promising : umut verici görünmek
  seem prosperous : müreffeh görünmek
  seem rare : nadir görünmek
  seem rational : mantıklı görünmek
  seem reactionary : gerici görünmek
  seem real : gerçek görünmek
  seem realistic : gerçekçi gibi görünmek
  seem reasonable : makul görünüyor
  seem redundant : gereksiz görünmek
  seem regular : düzenli gibi görünmek
  seem related : ilgili görünmek
  seem relevant : alakalı görünmek
  seem relieved : rahatlamış gibi görünmek
  seem reluctant : isteksiz görünmek
  seem remarkable : olağanüstü görünmek
  seem remote : uzaktan gözüküyor
  seem respectable : saygın görünmek
  seem responsible : sorumlu görünmek
  seem ridiculous : saçma görünmek
  seem rigid : sert görünmek
  seem satisfactory : tatmin edici görünmek
  seem satisfied : memnun görünmek
  seem scientific : bilimsel gibi görünmek
  seem selfish : bencil görünmek
  seem sensible : mantıklı görünmek
  seem slight : hafif görünüyor
  seem smart : akıllı görünmak
  seem solid : katı/sert/güvenilir/ sağlam gibi görünmek
  seem sound : sağlam görünmek
  seem steady : sabit görünmek
  seem straightforward : basit görünmek
  seem strained : gergin gibi görünmek
  seem strange : tuhaf görünmek
  seem subtle : belirsiz gözükmek
  seem suggestive : müstehcen görünüyor
  seem suitable : uygun gözükmek
  seem superficial : yüzeysel görünmek
  seem surprised : şaşırmış gibi görünmek
  seem susceptible : duyarlı görünmek
  seem suspect : şüpheli görünmek
  seem tedious : sıkıcı görünmek
  seem terrible : korkunç gibi görünmek
  seem thrilled : heyecanlı gibi görünmek
  seem tough : zor görünmek
  seem transparent : şeffaf görünmek
  seem unacceptable : kabul edilemez görünmek
  seem unavoidable : kaçınılmaz görünmek
  seem unbalanced : dengesiz gibi görünmek
  seem unbelievable : inanılmaz görünmek
  seem uncertain : belirsiz gibi görünmek
  seem uncomfortable : rahatsız görünmek
  seem unconcerned : ilgisiz görünmek
  seem undesirable : istenmeyen görünmek
  seem unfriendly : düşmanca görünmek
  seem united : birleşik görünüyor
  seem unlikely : olasılıksız gibi görünmek
  seem unlucky : şansız görünmek
  seem unnecessary : gereksiz gibi görünmek
  seem unpleasant : nahoş/tatsız gibi görünmek
  seem upset : üzgün görünmek
  seem urgent : acil görünmek
  seem useful : faydalı görünmek
  seem valid : geçerli gibi görünmek
  seem valuable : değerli görünmek
  seem viable : uygulanabilir görünmek
  seem willing : istekli gözükmek
  seem worse : daha kötü görünmek
  seem worth : değer gibi görünüyor
  seem worthy : layık görünmek
  seem dull : sıkıcı görünmek
  seem eager : hevesli görünmek
  seem formal : resmi gözüküyor
  seem diverse : farklı/ çeşitli gibi görünmek
  seem extreme : aşırılık gibi görünmek
  seem fearful : korkmuş/korkunç gibi görünmek
  seem foreign : yabancı gibi görünmek
  seem fragile : kırılgan görünmek
  seem disposed : istekli gibi görünmek
  seem dominant : baskın görünmek
  seem fearless : korkusuz gibi görünmek
  seem feasible : uygulanabilir görünmek
  seem friendly : dost gibi görünmek
  seem generous : cömert görünmek
  seem disturbed : rahatsız olmuş gibi görünmek
  seem effective : etkili görünmek
  seem essential : gerekli gibi görünmek
  seem excessive : aşırı görünmek
  seem effortless : zahmetsiz/kolay gibi görünmek
  seem favourable : uygun gibi görünmek
  seem experienced : deneyimli gibi görünmek
  seem far-fetched : inanılması güç gibi görünmek
  seem fascinating : büyüleyici görünmek
  seem enthusiastic : hevesli görünmek
  seem extraordinary : olağanüstü görünmek
  seem appropriate : uygun gibi görünmek
  seem as if : sanki ...mış gibi görünmek
  Daha az gör

  Seeming (adj) Preposition Kullanımları

  seem like : … gibi görünmek
  seeming (adj)

  görünen

  görünüşte

  Seeming (adj) Collocations

  seeming indifference : görünen ilgisizlik