Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Ship ne demek?

Ship ne demek? Ship ne anlama gelir? Ship İngilizce örnek cümle. Ship eş anlamlıları.

  ship (v)

  nakletmek

  sevk etmek, yollamak

  Ship (v) ingilizce örnek cümle

  Gaza's fabric became popular and was shipped to many different nations.

  Gazze'nin kumaşı popüler hale geldi ve birçok farklı ülkeye nakledildi.

  It's cheaper to ship goods by road than by rail.

  Ürünleri kara yoluyla nakletmek, demir yoluyla nakletmekten daha ucuzdur.

  ship (n)

  gemi

  Ship (n) ingilizce örnek cümle

  The sailors abandoned the burning ship.

  Denizciler yanan gemiyi terk etti.

  Most people know about the Titanic, the large passenger ship that sank in 1912.

  Çoğu insan 1912'de batan büyük yolcu gemisi Titanic'i biliyor.

  He was instructed to inspect the cargo on the ship.

  Gemideki yükü incelemesi istendi.

  Ship (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, çeşitli deniz taşıtlarına verilen adlardır.
  ship (n) : gemi
  boat (n) : tekne
  vessel (n) : damar, gemi, kap
  yacht (n) : yat
  ferry (n) : arabalı vapur
  submarine (n) : denizaltı
  raft (n) : sal
  cruiser (n) : krüvazör, yat


  Ship (n) Collocations

  ship may anchor : gemi demir atabilir
  ship may arrive : gemi varabilir
  ship may capsize : gemi alabora olabilir
  ship may carry : gemi taşıyabilir
  ship may depart : gemi ayrılabilir
  29 Örnek daha
  ship may dock : gemi rıhtıma yanaşabilir
  ship may go : gemi gidebilir
  ship may hit : gemi çarpabilir
  ship may leave : gemi ayrılabilir
  ship may sail : gemi yelken açabilir
  ship may sink : gemi batabilir
  abandon ship : gemiyi terk etmek
  attack ship : gemiye saldırmak
  board ship : gemiye bindirmek
  build ship : gemi yapmak
  christen ship : gemiye ad koymak
  destroy ship : gemiyi yok etmek
  load ship : gemiye yüklemek
  sail ship : gemiyle seyahat etmek
  sink a ship : bir gemiyi batırmak
  merchant ship : ticaret gemisi
  civilian ship : sivil gemi
  commercial ship : ticari gemi
  wooden ship : ahşap gemi
  ship may go down : gemi batabilir
  ship may put out : gemi söndürebilir
  go down with ship : batan gemiyi terk etmemek
  go aboard the ship : gemiye binmek
  aboard the ship : gemide, demiye
  rescue ship : kurtarma gemisi
  troop ship : askeri birlik gemisi
  whaling ship : balina avcılığı gemisi
  cruise ship : büyük yolcu gemisi
  sinking ship : batan gemi
  Daha az gör

  Ship (n) Preposition Kullanımları

  by ship : gemiyle
  on the ship : gemide
  ship to : ...ya nakletmek, göndermek
  aboard the ship : gemide

  Ship ile Bağlantılı Kelimeler