Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Small ne demek?

Small ne demek? Small ne anlama gelir? Small İngilizce örnek cümle. Small eş anlamlıları.

  small (n)

  iç çamaşırı

  bel

  sırtın alt bölümü
  small (adv)

  az

  small (adj)

  küçük

  az, önemsiz

  Small (adj) ingilizce örnek cümle

  Hungary is a small country in Eastern Europe.

  Macaristan, Doğu Avrupa'da küçük bir ülkedir.

  Small (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, miktar veya boyut açısından küçük olan şeyleri anlatırken kullanılabilir.
  small (adj) : küçük
  tiny (adj) : küçücük
  little (adj) : küçük
  miniature (adj) : minyatür
  compact (adj) : yoğun
  minute (adj) : ufacık
  microscopic (adj) : mikroskobik

  Bu kelimeler; önemsiz, kayda değmez şeyleri anlatırken kullanılabilir.
  unimportant (adj) : önemsiz
  insignificant (adj) : önemsiz
  trivial (adj) : önemsiz
  small (adj) : küçük
  minor (adj) : küçük/önemsiz, minör
  slight (adj) : hafif, incecik
  minimal (adj) : asgari düzeyde
  negligible (adj) : göz ardı edilebilir
  peripheral (adj) : önemsiz, çevresel


  Small (adj) Collocations

  relatively small : nispeten küçük
  slightly small : biraz küçük
  extremely small : son derece küçük
  fairly small : oldukça küçük
  small accident : küçük kaza
  106 Örnek daha
  small acquisition : küçük kazanım
  small adjustment : küçük ayar
  small alteration : küçük değişiklik
  small amount : az miktar
  small area : küçük alan
  small army : küçük ordu
  small baby : küçük/düşük kilolu bebek
  small bag : küçük çanta
  small band : küçük topluluk / grup
  small bank : küçük banka
  small beak : küçük gaga
  small boat : küçük bot/kayık
  small bowel : ince bağırsak
  small breast : küçük meme
  small budget : düşük bütçe
  small building : küçük bina
  small business : küçük işletme
  small catch : küçük av
  small chain : küçük zincir
  small change : küçük değişim
  small child : küçük çocuk
  small chunk : küçük parça
  small city : küçük şehir
  small claim : basit tazminat talebi
  small class : küçük sınıf
  small collection : küçük koleksiyon
  small community : küçük topluluk
  small company : küçük ölçekli şirket
  small complaint : küçük şikayet
  small correction : küçük düzeltme
  small crowd : küçük kalabalık
  small cut : küçük kesik
  small decrease : küçük/önemsiz/az azalma/düşüş
  small deficit : küçük bütçe açığı
  small detail : ufak detay
  small difference : küçük fark
  small dimension : küçük boyut
  small disappointment : küçük hayal kırıklığı
  small discrepancy : küçük tutarsızlık
  small earthquake : küçük deprem
  small employer : küçük işveren
  small engine : küçük motor
  small explosion : küçük patlama
  small factory : küçük fabrika
  small family : küçük aile
  small farmer : küçük çiftçi
  small fireplace : küçük şömine
  small firm : küçük firma
  small fortune : küçük servet
  small fraction : basit kesir
  small gain : küçük kazanç
  small gathering : küçük toplantı
  small government : küçük hükümet
  small group : küçük grup
  small hole : küçük delik
  small incision : küçük kesik
  small income : küçük gelir
  small instrument : küçük alet
  small intestine : ince bağırsak
  small job : küçük iş
  small library : küçük kütüphane
  small loss : küçük kayıp
  small majority : küçük çoğunluk
  small manufacturer : küçük üretici
  small minority : küçük azınlık
  small number : az sayıda
  small object : küçük cisim / nesne
  small part : küçük parça
  small pause : küçük duraklama
  small percentage : küçük yüzde
  small piece : küçük parça
  small plane : küçük uçak
  small pleasure : küçük zevk
  small portion : küçük porsiyon/bölüm
  small profit : küçük kar
  small proportion : küçük oran
  small quantities : küçük miktarlar
  small rebellion : küçük isyan
  small region : küçük bölge
  small rise : küçük artış
  small rock : küçük kaya
  small role : küçük rol
  small sample : küçük örnek
  small scale : küçük ölçekli
  small section : küçük bölüm
  small settlement : küçük yerleşim yeri
  small size : küçük boyut
  small step : küçük adım
  small stool : küçük tabure
  small store : küçük mağaza
  small stretch : küçük streç
  small supply : az kaynak
  small surplus : küçük fazlalık
  small task : küçük görev
  small theatre : küçük tiyatro
  small town : küçük kasaba
  small unit : küçük birim
  small variation : küçük değişim
  small weakness : küçük zayıflık
  get small : küçülmek
  make sth small : bir şeyi küçültmek
  remain small : küçük/önemsiz kalmak
  a small number of : az sayıda ...
  a small amount of : küçük miktarda ...
  a small quantity of : az miktarda ...
  a small percentage of : ...nın küçük bir yüzdesi
  Daha az gör

  Small (adj) Preposition Kullanımları

  small for : ...için küçük

  Small ile Bağlantılı Kelimeler