Yükleniyor...
remzihoca online dersler

State ne demek?

State ne demek? State ne anlama gelir? State İngilizce örnek cümle. State eş anlamlıları.

  state (v)

  ifade etmek

  belirtmek, söylemek, açıklamak

  State (v) ingilizce örnek cümle

  Scientists have stated that there are over 3,000 different types of minerals.

  Bilim insanları, 3.000'den fazla farklı türde mineral olduğunu ifade etti.

  State (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; duyurmak, ilan etmek anlamında kullanılabilir.
  declare (v) : ilan etmek
  announce (v) : duyurmak
  state (v) : ifade etmek
  proclaim (v) : bildirmek


  State (adj) Collocations

  act may state : hareket içerebilir
  advert may state : ilan/reklam ifade edebilir
  advertisement may state : reklam ifade edebilir
  article may state : makale ifade edebilir
  counsel may state : avukat ifade edebilir
  28 Örnek daha
  document may state : belge belirtebilir
  email may state : e-posta ifade edebilir
  guideline may state : kılavuz ifade edebilir
  letter may state : mektup ifade edebilir
  message may state : mesaj ifade edebilir
  participant may state : katılımcı ifade edebilir
  report may state : rapor ifade edebilir
  resolution may state : teklif ifade edebilir
  rule may state : kural ifade edebilir
  sign may state : işaret ifade edebilir
  witness may state : tanık ifade edebilir
  state belief : inancı ifade etmek
  state desire : arzuyu ifade etmek
  state intention : niyet belirtmek
  state opinion : fikrini ifade etmek
  state preference : durum tercihi
  state view : görüşü ifade etmek
  state accurately : doğru bir şekilde ifade etmek
  state clearly : açıkça belirtmek
  state confidently : emin bir şekilde ifade etmek
  state correctly : doğru şekilde belirtmek
  state exactly : tam olarak ifade etmek
  state explicitly : açıkça ifade etmek
  state expressly : açıkça belirtmek
  state incorrectly : yanlış olarak ifade etmek
  state precisely : tam olarak belirtmek
  state repeatedly : tekrar tekrar belirtmek
  state specifically : özellikle bildirmek
  Daha az gör
  state (n)

  durum

  hal, vaziyet

  State (n) ingilizce örnek cümle

  James was found wandering in a terrible state.

  James korkunç bir halde dolaşırken bulundu.

  devlet

  ülke, hükümet

  State (n) ingilizce örnek cümle

  The poverty is disastrous in the African states.

  Afrika devletlerinde yoksulluk felakettir.

  eyalet

  State (n) ingilizce örnek cümle

  North Dakota is the poorest state in the US.

  Kuzey Dakota, ABD'deki en fakir eyalettir.

  The United States is comprised of states.

  Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerden oluşur.

  Mississippi was the last state to abolish slavery.

  Mississippi köleliği kaldıran son eyaletti.

  State (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; ülke, devlet anlamında kullanılabilir.
  country (n) : ülke, taşra
  state (n) : durum, devlet, eyalet
  land (n) : kara, ülke
  nation (n) : ulus, kavim


  State (adj) Collocations

  state may allow : devlet izin verebilir
  state may pass : eyalet geçirebilir
  state may require : devlet gerektirebilir
  become state : devlet olmak
  reach state : mevkiye ulaşmak
  38 Örnek daha
  represent state : devleti temsil etmek
  acceptable state : kabul edilebilir durum
  advanced state : gelişmiş devlet
  appalling state : berbat durum
  awful state : kötü durum
  bad state : kötü durum
  constant state : sabit, değişmez durum
  continuous state : sürekli durum
  current state : mevcut durum
  good state : iyi durum
  independent state : bağımsız devlet
  mental state : psikolojik durum
  natural state : doğal hal
  nervous state : gergin durum
  physical state : fiziksel durum
  poor state : fakir devlet
  present state : şimdiki durum
  previous state : önceki devlet
  sovereign state : egemen devlet
  terrible state : korkunç/ kötü durum
  totalitarian state : totaliter devlet
  weak state : zayıf devlet
  failed state : başarısız devlet
  foreign state : yabancı devlet
  emotional state : duygusal durum
  altered state : değişmiş devlet
  democratic state : demokratik devlet
  federal state : federal devlet
  go into state : hâle, duruma girmek
  live in state : eyalette yaşamak
  mood state : ruh hali durumu
  state of emergency : olağanüstü hal
  welfare state : refah devleti
  state of mind : ruh hali, haleti ruhiye
  persistent vegetative state : bitkisel hayat
  state law : eyalet kanunu
  vegetative state : bitkisel hayat
  go into vegetative state : bitkisel hayata girmek
  Daha az gör

  State (adj) Preposition Kullanımları

  state of : ...nın durumu
  in a ... state : ... bir durumda
  state (adj)

  devlet

  resmî

  State (adj) Collocations

  state agency : devlet kurumu/dairesi
  state association : devlet birliği
  state banquet : devlet ziyafeti
  state benefit : devlet yardımı
  state capital : eyalet başkenti
  23 Örnek daha
  state census : devlet nüfus sayımı
  state constitution : devlet anayasası
  state control : devlet kontrolü
  state convention : devlet sözleşmesi
  state dinner : devlet yemeği
  state education : devlet okulu eğitimi
  state election : devlet seçimi
  state employee : devlet çalışanı
  state government : devlet hükümeti
  state hospital : devlet hastanesi
  state interference : devlet müdahalesi
  state intervention : devlet müdahalesi
  state library : devlet kütüphanesi
  state ownership : devlet mülkiyeti
  state regulation : devlet düzenlemesi
  state religion : devlet dini
  state revenue : devlet geliri
  state secret : devlet sırrı
  state sector : devlet sektörü
  state sovereignty : devlet egemenliği
  state university : devlet üniversitesi
  state witness : devlet tanıklığı
  state affairs : devlet işleri
  Daha az gör

  State ile Bağlantılı Kelimeler