Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Vaccine ne demek?

Vaccine ne demek? Vaccine ne anlama gelir? Vaccine İngilizce örnek cümle. Vaccine eş anlamlıları.

  vaccine (n)

  aşı

  Vaccine (n) ingilizce örnek cümle

  The creation of the vaccine led to a drastic increase in the health standard.

  Aşının oluşturulması sağlık standardında ciddi bir artışa yol açtı.

  The rabies vaccine can help stop the spread of this deadly disease.

  Kuduz aşısı bu ölümcül hastalığın yayılmasını durdurmaya yardımcı olabilir.

  Researchers are trying to develop a vaccine against COVID-19.

  Araştırmacılar COVID-19'a karşı bir aşı geliştirmeye çalışıyorlar.

  A vaccine is a dead or very weak form of a virus.

  Aşılar, ölü ya da çok zayıf bir virüs şeklidir.

  Scientists haven't found a vaccine for cancer yet.

  Bilim insanları kanser için henüz bir aşı bulamadılar.

  Jonas Salk developed the polio vaccine in 1952.

  Jonas Salk, 1952'de çocuk felci aşısını geliştirdi.

  Vaccine (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; aşı, iğne, enjeksiyon anlamında kullanılabilir.
  injection (n) : iğne
  vaccine (n) : aşı
  inoculation (n) : aşılama
  shot (n) : şut, atış, teşebbüs, fotoğraf, iğne (ilaç), tek içki
  jab (n) : dürtme, iğne
  vaccination (n) : aşılama


  Vaccine (n) Collocations

  vaccine may prevent : aşı önleyebilir
  vaccine may protect : aşı koruyabilir
  develop vaccine : aşı geliştirmek
  give sb vaccine : birine aşı yapmak
  have vaccine : aşı olmak
  22 Örnek daha
  receive vaccine : aşı olmak
  safe vaccine : güvenli aşı
  effective vaccine : etkili aşı
  flu vaccine : grip aşısı
  measles vaccine : kızamık aşısı
  dose of vaccine : aşının dozu
  vaccine development : aşı geliştirme
  vaccine research : aşı araştırması
  vaccine trial : aşı denemesi
  vaccine production : aşı üretme
  vaccine maker : aşı üreticisi
  vaccine manufacturer : aşı üreticisi
  vaccine programme : aşı programı
  vaccine supply : aşı kaynağı
  vaccine shortage : aşı kıtlığı
  smallpox vaccine : çiçek aşısı
  rabies vaccine : kuduz aşısı
  tetanus vaccine : tetanos aşısı
  polio vaccine : çocuk felci aşısı
  swine flue vaccine : domuz gribi aşısı
  diphtheria vaccine : difteri aşısı
  mumps vaccine : kabakulak aşısı
  Daha az gör

  Vaccine (n) Preposition Kullanımları

  vaccine against : ...ya karşı aşı
  vaccine for : ... için aşı