Yükleniyor...
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞLADI.

  • ANABİLİM DALI:FİZYOLOJİ

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN:2

DOKTORA KONTENJAN:2

İSTENEN ŞARTLAR:

Doktora: Tıp, Diş, Veterinerlik, 5 yıllık Eczacılık Fakültelerinden mezun olmak veya Fizyoloji A.D.Yüksek Lisans yapmış olmak.

Yüksek Lisans: Lisans düzeyindeki 4 yıllık Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Eczacılık ve Biyoloji Bölümlerinden mezun olmak.

  • ANABİLİM DALI:TIBBİ BİYOKİMYA

DOKTORA KONTENJAN:1

İSTENEN ŞARTLAR :Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

  • ANABİLİM DALI :TIBBİ BİYOLOJİ

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN:2

DOKTORA KONTENJAN:2

İSTENEN ŞARTLAR :

Yüksek Lisans: Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olmak.

Doktora: 1’i Tıbbi Biyoloji A.D.Yüksek Lisans yapmış olmak, 1’i Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya A.D.Yüksek Lisans yapmış olmak.

  • ANABİLİM DALI :BİYOFİZİK

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN:1

İSTENEN ŞARTLAR:Biyoloji Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.

  • ANABİLİM DALI :SİNİR BİLİMLERİ

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN:1

İSTENEN ŞARTLAR:Veterinerlik Fakültesi mezunu olup, Biyofizik A.D.Yüksek Lisans yapmış olmak.

  • ANABİLİM DALI :PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

DOKTORA KONTENJAN :4

YABANCI UYRUKLU DOKTORA KONTENJAN :2

İSTENEN ŞARTLAR:Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

  • ANABİLİM DALI :PERİDONTOLOJİ

DOKTORA KONTENJAN :2

YATAY GEÇİŞ DOKTORA KONTENJAN:2

İSTENEN ŞARTLAR :Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

  • ANABİLİM DALI :ORTODONTİ

DOKTORA KONTENJAN:5

İSTENEN ŞARTLAR :Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.


YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ADAYLARININ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru Formu Enstitümüz Web sayfasında Formlar linkinden indirilerek doldurulacaktır.

1. Lisans ve yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgeleri.

Yüksek Lisans Programına Müracaat Edecekler ; Yukarıda istenen şartlarda lisans diplomasına,

Doktora Programına müracaat edecekler;

- Yukarıda istenen şartlarda yüksek lisans diplomasına ,

- Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri mezunları için lisans diploması sahibi olması,

- Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Fen Fakültesi lisans mezunları için yüksek lisans derecesine sahip olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 4’lük sisteme göre en az 2,5 yüksek lisans mezuniyet derecesine veya eşdeğeri mezuniyet derecesine sahip olmaları gerekir.

2. Lisans veya Yüksek Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve notları gösterir belge. (Transkript)

3. ALES sonuç belgesi (TUS veya DUS puanı için süresiz olmak üzere, en az 50 puana veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olması).

4. Özgeçmiş.

5. Yabancı Dil Başarı Belgesi. (Yüksek Lisans için; YDS’ye girmiş ve en az 40 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından YDS’ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olmaları, Doktora için; YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından YDS’ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS gibi sınavların birinden buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.)

6. İki (2) adet fotoğraf. (Yükseköğretim Kurumları kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun)

7. Erkek adaylar için askerlik müsaade belgesi.

8. Eksik belgeli müracaat ve Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARINA MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Başka yükseköğretim kurumlarına bağlı ilgili Lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir.

2.İlgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 4’lük sisteme göre en az 2, doktora için en az 2,5 puan almış olmaları gerekir.Tez aşamasındaki yüksek lisans ve yeterlik sınavına girmiş doktora öğrencilerinin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu Enstitümüz Web sayfasında Formlar linkinden indirilerek doldurulacaktır.

2- Lisans ve/veya yüksek lisansını yabancı ülkede yapmış olan adayların yabancı ülkede aldıkları diplomalarının noterden onaylı tercümesi ve YÖK tarafından diploma denkliğinin alınmış olması,

3- Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan Transkripti yabancı ülkeden alınmış ise noter onaylı tercümesi,

4- ALES’e veya Uluslar arası denkliği olan (GRE) sınavlarına girmiş olması,

5- Adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversiteler arası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması,

6- Pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi,

7 Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm boyunda iki adet fotoğraf (kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun olarak çekilmiş olması) gerekmektedir,

8- Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelir miktarının en az 700,00 T.L. olduğunu gösteren belge.

9 TÖMER’den Türkçe dil yeterlik belgesi almış olması veya Üniversitemiz Türk Dili Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından başarılı olmak gereklidir. (Türkiye içerisinde bulunan üniversitelerden mezun olanlardan Türkçe dil yeterlik belgesi istenmez)

10- Diş Hekimliği Anabilim dalı Programlarına müracaat edecekler hazırlık sınıfı hariç en az 5 (beş) yıllık Fakülte mezunu olmaları gerekir.

Başvuru Tarihi : 26-29 Ağustos 2013

Mülakat Tarihi: Tıp Fakültesi Anabilim Dalları 02 Eylül 2013 Pazartesi

Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalları 03 Eylül 2013 Salı

Müracaatların Değerlendirme Tarihi : 04 Eylül 2013

Müracaatları Değerlendirme :

Yüksek lisans için öğrenci kabulü; ALES’in %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve EABD'nin önerdiği, EYK'nin belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak sözlü ve/veya yazılı bilim sınavı ve/veya mülakat notunun %20’sinin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır. Başarılı olabilmek için; toplam puanın yüksek lisans için en az 55 olması gerekir.

Doktora için öğrenci kabulü; ALES’in % 50’si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve EABD’nin önerdiği, EYK’nin belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak sözlü ve/veya yazılı bilim sınavı ve/veya mülakat notunun %20’sinin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır. Başarılı olabilmek için; toplam puanın diş hekimliği doktora programı için en az 70, diğer doktora programları için en az 65 olması gerekir.

Kazanan adayları İlan Etme : 05 Eylül 2013

Kayıt Tarihi : Asil adaylar 09-11 Eylül 2013 yedek adaylar 12-13 Eylül 2013

Başvuru adresi :Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diş Hekimliği Fakültesi Binası Doğu Kampusü /ISPARTA Tel : 0 246 2118773 Fax: 0246 237 03 63

NOT :

1 – Aday sadece bir Anabilim Dalına ve programa müracaat edebilir.

2– Transkriptleri 4’lük sisteme veya harfli sisteme göre olanların, Üniversiteleri tarafından 100’lük sisteme dönüşümleri yoksa; Üniversitemiz Senatosunun 19.08.2010 tarih ve 324/10 sayılı kararı gereğince YÖK ‘ ün yayınlamış olduğu 100 lük not dönüşümü tablosu esas alınarak uygulanır

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
25/08/2013 0 5344
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!