Yükleniyor...
Tübitak 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı Başvuruları

Tübitak 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı Başvuruları

TÜBİTAK 2211 YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI adı altındaSon Sınıf Lisans eğitimi gören öğrenciler için yurt içi lisansüstü,Yurt İçi üniversitelerde lisansüstü eğitim gören öğrenciler  ve Yurt İçi üniversitelerde doktora eğitimi gören öğrenciler için teşvik bursu başvurularını başlattı.

Tübitak 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı Başvuruları

2013 yılından itibaren;

2228 - Son Sınıf Lisans Öğrencileri Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

2210 - Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

2211 - Yurt İçi Doktora Burs Programı

tek çatı altında toplanıp 2211- Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı olarak yürütülecektir.

Bu program kapsamında ayrıca aşağıda belirtilmiş olan teşvik bursları verilecektir:

1.Önceliklik Alanlara Yönelik Yüksek Lisans/Doktora Bursu

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlarda yürütülen yüksek lisans/doktora tezi yapan öğrencilere burs verilmektedir.Programa lisansüstü eğitimlerinin tez aşamasında bulunan öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Tez konularının BTYK’nın belirlediği öncelikli alanlar içerisinde yer alması gerekmektedir.

Bu alanlar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

2.Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans/Doktora Bursu

Sanayi ve iş dünyasının bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya endüstride uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme veya geliştirmeye yönelik yürütülen yüksek lisans/doktora tezi yapan öğrencilere burs verilmektedir.Programa lisansüstü eğitimlerinin tez aşamasında bulunan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

3.Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans/Doktora Bursu

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde lisans eğitimine devam eden veya lisans eğitimini tamamlamış olanlardan TÜBİTAK'ın belirlediği Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında tezli yüksek lisans/doktora yapmak isteyen veya yapanlara burs verilmektedir. Programa, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’nda yerleştirildiği programın puan türü sıralamasında ilk 50 bin içerisinde yer alanlar başvuru yapabilmektedir.

TÜBİTAK'ın belirlediği Sosyal ve Beşeri Bilimler alanları :

1 Felsefe

2 Tarih

3 Coğrafya

4 Sosyoloji

5 Antropoloji

6 Arkeoloji ve Sanat Tarihi

7 İlahiyat

8 Siyaset Bilimi

10 Dil ve Edebiyat-Türk Dili ve Edebiyatı

11 Hukuk

12 Psikoloji

GENEL KOŞULLAR

Bu program kapsamında başvuru yapacak olanların aşağıdaki genel koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Başvuru yılının ilk günü itibariyle yüksek lisans öğrenimi için 30, doktora öğrenimi için 40 yaşından gün almamış olmak
 • Tezli yüksek lisans/doktora derecesi veren bir programa kayıtlı veya en geç başvuru dönemini takip eden öğretim döneminde kayıt yaptıracak olmak
 • Daha önce bu programdan aynı öğrenim türü için lisansüstü bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, her hangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.)

ÖZEL KOŞULLAR

Başvuru yapacak olanların genel koşulların yanında başvuracakları burs programının aşağıda belirlenen özel koşullarını da sağlamaları gerekmektedir.

 • Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik teşvik bursu için yüksek lisans veya doktora tez önerisinin kabul edilmiş olması
 • Kabul edilen tez önerisinin konusunun öncelikli alanlar teşvik bursu için Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar (*) içerisinde yer alması
 • Kabul edilen tez önerisinin konusunun sanayiye yönelik teşvik bursu için sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip olması
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarına Geçiş Teşvik bursu için Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde lisans eğitimine devam eden veya lisans eğitimini tamamlamış olanlardan Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme Destekleme Kurulunun belirlediği Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında (**) tezli yüksek lisans/doktora derecesi veren bir programda kayıtlı veya en geç başvuru dönemini takip eden öğretim döneminde kayıt yaptıracak olmak
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarına Geçiş Teşvik bursu için Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’nda yerleştirildiği programın puan türü sıralamasında ilk 50 bin içerisinde yer almak

Kimler Başvurabilir

Programa kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere belirlenen genel ve özel koşulları sağlayan aşağıdaki durumdaki kişiler başvuru yapabilir:

 • Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlar
 • Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde bulunanlar
 • Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, doktora öğrenimi yapacak olanlar,
 • Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlar
 • Öncelikli alanlar veya sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusunda yüksek lisans veya doktora tezi yapanlar ​​desteklenir.
 • Özel öğrenci statüsünde olanlar ve klinik tıp bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar başvuru yapamaz. Öncelikli alanlar ve sanayi teşvik bursu için tez aşamasında başvuru yapılabilir.

Başvuru süreci için tıklayınız.

Başvuru içintıklayınız.

Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları

 • Tam burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 1.000 TL/Ay ve doktora bursiyeri için 1.800 TL/Ay’dır.
 • Kısmi burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 400 TL/Ay ve doktora bursiyeri için 500 TL/Ay’dır.
 • Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyeri için ek burs 500 TL/Ay’dır.
 • Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir.
 • Ayrıca Fen Bilimlerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına geçen, doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans ve doktora bursiyerleri için teşvik bursu 1.000TL/Ay’dır.
 • Öncelikli alanlara ve sanayiye yönelik tez çalışması yapan, doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için teşvik bursu 150TL/Ay, doktora bursiyerleri için200TL/Ay’dır.
 • Fen Bilimlerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına geçen doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için kısmi teşvik bursu 300TL/Ay,doktora bursiyerleri için kısmi teşvik bursu 500TL/Ay’dır.
 • Öncelikli alanlara ve sanayiye yönelik tez çalışması yapan doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için kısmi teşvik bursu 50TL/Ay, doktora bursiyeri için 100TL/Ay’dır.

BURSLARIN ÖDENME ŞEKLİ

Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına havale yoluyla ödenir. Ödemeler, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve iki ya da üçer aylık vb. periyotlar şeklinde de yapılabilir.

ÖDEMELERLE İLGİLİ KURALLAR

Tam burs almakta iken başka bir yerden gelir sağlamaya başlayan bursiyerler kısmi burslu statüye, kısmi burs almakta iken sağlamakta oldukları gelirinin/gelirlerinin kesildiğini belgeleyenler de tam burslu statüye geçirilirler.Tezli yüksek lisans sonrası doktoraya devam edeceklerini taahhüt ederek aylık ek burs alanlardan, mezuniyet tarihi itibariyle en geç bir yıl içerisinde bir doktora programına kayıt yaptırmayanlara ödenmiş olan ek burslar yasal faiziyle birlikte geri alınır. Tezli yüksek lisans sonrası doktoraya devam edeceklerini taahhüt ederek Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik Bursu alanlardan mezuniyet tarihi itibariyle en geç bir yıl içerisinde BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun belirlediği desteklenen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında bir doktora programına kayıt yaptırmayanlara ödenmiş olan ek burslar ve teşvik bursları yasal faizi ile birlikte geri alınır. Desteklenen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanları dışında bir programda doktora yapılması halinde sadece ödenmiş olan teşvik bursları yasal faiziyle birlikte geri alınır.Bursiyerin tam burslu statüden kısmi burslu statüye ya da kısmi burslu statüden tam burslu statüye geçmesi gibi durumlarda bir ay 30 gün kabul edilerek mahsuplaşma yapılır.Üniversitelerin Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) kabul edilmesi nedeniyle veya askerlik, doğum, hastalık gibi geçerli bir sebeple kayıt donduranlara bu süreler içinde burs ödenmez. Bu durumdakilerin bursiyerlik süreleri, akademik çalışmaya yeniden başlanıldığının belgelenmesi halinde, ara verilen süreler kadar uzatılır. Kayıt dondurma süresi tezli yüksek lisans için azami iki, doktora için azami dört dönemdir. Bu süreleri aşan kayıt dondurma talepleri BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.Bursiyerlikleri devam ederken kayıtlı oldukları akademik programla ilgili eğitim ve/veya araştırma amacıyla, yurt içindeki herhangi bir kamu kurumundan burs alarak, yurt dışına gidenlerin ödemeleri durdurulur. Bu durumdaki bursiyerlerin azami bitirme süresi yurt dışında kaldığı süre kadar uzatılır. Yurt içinde herhangi bir kamu kaynağından desteklenmeden yurt dışına giden bursiyerlerin ödemeleri kayıt dondurma süreleri dahil devam ettirilir.TÜBİTAK’ın yürüttüğü diğer programlardan ya da desteklediği projelerden burs, destek, ücret, vb. hakkı elde edenler, aynı anda bu programdan desteklenemezler. Yurt İçi Lisansüstü Burs Programından desteklenmekte iken diğer TÜBİTAK bursunu, desteğini, ücretini vb. tercih edenlerin bu süre bursiyerliklerine sayılmak kaydıyla taahhüt senetlerinde belirtilen yükümlülükleri aynen devam eder. Almakta oldukları diğer TÜBİTAK bursu, desteği, ücreti vb. bursiyerlik süreleri dolmadan kesilenler, başvurmaları halinde Yurt İçi Lisansüstü Burs Programındaki kalan bursiyerlik sürelerini tamamlayabilirler. TÜBİTAK’tan bir ayı geçmeyen yurt içi-yurt dışı kurs, seminer vb. desteği almak yurt içi lisansüstü bursunun durdurulmasını gerektirmez. TÜBİTAK’ta ve bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuramazlar. Burs almakta iken TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmaya başlayanların bursları, işe başladıkları ay itibariyle kesilir. Bu durumda olanların taahhüt senetlerinde belirtilen yükümlülükleri aynen devam eder. TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde işe başladığından ötürü bursu kesilip de bursiyerlik süreleri dolmadan işten ayrılanların bursları bir daha başlatılmaz.Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı bursiyeri olup da henüz ödemeleri başlatılmadan MEB, YÖK veya Türkiye’deki diğer kurumlardan ya da yurt dışından yurt dışı lisansüstü bursu kazanmış olanların yurt içi veya yurt dışı bursundan birisini tercih etmesi gerekir.Bu programdan tezli yüksek lisans bursu almakta iken eğitiminin ilk yılı içinde MEB, YÖK veya Türkiye’deki diğer kurumlardan ya da yurt dışından yurt dışı yüksek lisans bursu kazananlara veya bu programdan doktora bursu almakta iken eğitiminin ilk iki yılı içinde MEB, YÖK veya Türkiye’deki diğer kurumlardan ya da yurt dışından yurt dışı doktora bursu kazananlara yapılan ödemeler, burs kazandıklarını taahhüt senedindeki süreye uyarak bildirmeleri ve yurt dışındaki yüksek lisans programlarını en çok 3 (üç), doktora programlarını en çok 5 (beş) yılda tamamlayacaklarına dair ek taahhütname verip bu taahhütlerini yerine getirmeleri kaydıyla geri alınmaz. Aksi halde haklarında senet hükümleri uygulanır.

Başvuru Tarihleri:21-31 Ekim 2013

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
YDS-YÖKDİL Akademik Çeviri

Sıfırdan İleriye Akademik Çeviri Öğrenin!

YDS-YÖKDİL Akademik Çeviri
27/10/2013 0 35544
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!