Yükleniyor...
TÜRK EĞİTİM VAKFI YURTDIŞI TIP BURSU VERECEK

Türk Eğitim Vakfi Yurtdişi Tip Bursu Verecek

Türk Eğitim Vakfı tıp fakültesi mezunu ve tıp doktoru diploması sahiplerine yönelik belirli bir projeyi uygulamak veya ihtisas kapsamında bilgi, görgü ve uygulamasını geliştirecek ve döndüğünde birikimini gönderilmesini tavsiye eden kurumda uygulamaya koyacak kurumunun desteklediği başarılı fakat maddi olanakları kısıtlı uzman tıp doktorlarına 2014–2015 öğretim yılında araştırma çalışmaları için yurtdışı bursu verilecektir. 

#Burslar
0 1364

BURSUN KAPSAMI

Burslar;

A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde, Türk tıbbının seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamalı alanlarda,

1.Acil Tıp,

2.Halk Sağlığı,

a. Epidemiyoloji

b.Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknoloji Danışmanlığı, (Health Care Information Technology)

3.Neuorodegeneratif Hastalıklar,

4.Moleküler Tıp,

a. Genetik

b. Patoloji

c. Metabolizma

5.Enfeksiyon Hastalıkları,

a. Pediatrik

b. Yetişkin

6.Yoğun Bakım,

a.Pediatrik,

b.Yetişkin – (İç Hastalıkları ve Anesteziyoloji uzmanlarına açıktır)

7.Adli Toksikoloji (Forensic Toxicology),

8.Farmakoloji,

9.Dermatoloji,

10.Romatoloji,

11.Tedavide Stem Cell uygulamaları, (Kardiyoloji, Hematoloji)

Eğitim veren sağlık kurumlarının İç Hastalıkları ve Pediatri disiplinleri alt dallarında önerileri değerlendirilecektir.

Bilim dallarında kurumun desteklediği, başarılı uzman tıp doktorlarına burs verilecektir.

BURS DUYURUSU:

Burslar, her yıl Kasım, Aralık, Ocak aylarında tıp fakülteleri ve eğitim hastaneleri aracılığı ile duyurulur.

BURSUN SÜRESİ:

Bursun süresi 6 aydan az olmamak üzere en fazla iki yıldır. Aday, başvurusunda ne kadar süreye ihtiyacı olduğunu belirtir.

BURSUN ESASLARI:

1.Bursiyer, burs süresi içinde sadece bir dış ülkede, ancak o ülkenin bir veya en fazla iki merkezinde çalışabilir.

2.Burs sayısı her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, o yıl ki bütçe imkanlarına göre belirlenir.

3.Burs, yaşam giderleri bedelini kapsar. Okul kayıt ücretleri (tuition) karşılanmamaktadır.

4.Burs, ülkemizde sağlık hizmetlerinin uygulama düzeyini yükseltmek gayesiyle ihtiyaç duyulan konulara verileceğinden adayın;

a.Çalışmak istediği konunun, çalıştığı kurum veya bölüm tarafından ihtiyaçları kapsamında olduğunun belirtilmesi,

b.Çalıştığı veya döndüğünde çalışacağı kurumun, çalışma alanının kendisi, çevresi ve ülkemiz için oluşturacağı etkileşmeyi ve mümkün olduğu takdirde konu ile ilgili olarak bünyelerinde kadro sorunu olmayacağını belgelemesi,

c.Yurt dışında eğitimin yapılacağı kurumdan; çalışma konu ve kapsamının kabul edildiğini ve bu konuda yapılacak her türlü eğitim (doktora dersleri hariç) tatbikat veya sarf için herhangi bir ücret talebinin olmayacağını belirten bir yazıyı temin etmesi gerekir.

ADAYLAR İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR:

1.T.C. vatandaşı olmak ve 40 yaşından gün almamış olmak,

2.Türkiye’deki tıp fakültelerinden en az iyi derece ile mezun olmak,

3.Tıpta ihtisasını tamamlamış olmak,

4.Halen tıp fakültesi hastanelerinde ve/veya eğitim hastanelerinde görevli bulunmak ve kurumu tarafından aday gösterilmiş olmak,

5.Çalışmalarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine hâkim olmak.

GEREKLİ BELGELER:

a.Başvuru formu

b.Ayrıntılı özgeçmiş

c.Vukuatlı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile iki adet vesikalık fotoğraf,

d.Bir resmi kurumdan alınmış heyet raporu,

e.Tıp öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren resmi belge (transkript),

f.Tıp diplomasının tasdikli örneği,

g.Tıpta uzmanlık diplomasının tasdikli örneği,

h.Tıpta uzmanlık eğitimi süresince bilimsel yayınları, katıldığı kongreler, verdiği bildiriler ve sicil notu,

i.Tıp öğrenimi süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları,

j.Yurt dışına gidiş gerekçesini ve hedefine nasıl ulaşacağını belirten aday tarafından yazılmış ayrıntılı bir rapor,

k.Akseptans alınan kurumun eğitim alacağı konuya uygun olduğunu belirten bölüm başkanının veya klinik şefinin referansı,

l.Halen çalışmakta olduğu kurumda; çalıştığını, dönüşte aynı kurumda çalışmaya devam edeceğini ve önerilen projenin gerçekleşmesinin kurum ve ülke için yararlı olacağına ilişkin Dekanlık veya Başhekimliğin onayını gösteren belgeler,

m.Gideceği yabancı ülkedeki öğretim ve araştırma kurumundan kabul belgesi (akseptans) almak,

n.İngilizce diline yeterli derecede vakıf olduğunu belirten geçerli bir belge (Örneğin; Doçentlik Yabancı Dil Sınavı, Devlet Memurları Sınavı, IELTS veya TOEFL) vermek veya Türk Eğitim Vakfı’nın öngördüğü bir dil sınavından geçmiş olmak.

Belgeleri kapsayacak aday dosyalarının 14 Mart 2014 tarihine kadar TEV’e ulaştırılması gereklidir.

Yabancı dil seviyesinin yeterli olduğunu belgeleyen ve yurt dışındaki kurumlardan kabul belgelerini temin eden adaylar mülakata çağırılacaklardır. Mülakata çağırılacakların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. Mülakat Komisyonu adayların başvurularını ve çalışma projelerini inceleyip, adaylarla görüşerek, içlerinden bursa layık gördüklerini belirlerler, kesin kararı TEV Yönetim Kurulu verir.

Asil bursiyerliği kazananlar Türk Eğitim Vakfı’na Noter’den tasdikli Taahhütname ve Kefaletname vermeyi ve çalışmalarını/öğrenimlerini tamamladıktan sonra derhal yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir. Bursiyerler öğrenimleri süresince kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını yurda dönüp çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesi için uygun taksitlerle Vakfa geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul ederler. Mülakat Komisyonu, bursiyerin en iyi düzeyde eğitim alıp almadığını takip için her adaya komisyon içinden bir danışman atar. Bursiyer, danışmanına her üç ayda bir çalışmaları ile ilgili rapor gönderir (Danışman, bursiyerin çalışmaları ile ilgili olarak her üç ayda bir hazırlayacağı faaliyet raporu ile TEV’i bilgilendirir).

Yurt dışında kalış süresi iki sene olan bursiyerler, birinci yılın sonunda, çalışmalarını sürdürdükleri kurum ile yurt içinde bağlı bulundukları kurumdan temin edecekleri, sürelerinin bir sene daha uzatıldığını belirten yazıları Vakfa gönderirler. Araştırma çalışmalarını tamamlayıp yurda dönen bursiyer, yurt dışında çalıştığı kurum yetkilisinden alacağı belgeyi Türk Eğitim Vakfı’na verecektir.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
15/11/2013 0 1364
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!