Yükleniyor...
YÖK Akademisyenler İçin Mecburi Hizmet Devri Usul Esaslarını Yayınladı
YÖK Akademisyenler İçin Mecburi Hizmet Devri Usul Esaslarını Yayınladı

Yök Akademisyenler İçin Mecburi Hizmet Devri Usul Esaslarını Yayınladı

YÖK Yürütme Kurulunun 18/02/2015 tarihli toplantısında Kurulumuzca yapılacak mecburi hizmet devirlerinde aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılmasına karar verilmiştir.

#Akademik Haberler
0 2485

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

 Personel Dairesi Başkanlığı


Sayı: 82444403-200-299/10467

                                                                                                                       25/02/2015

Konu: Mecburi Hizmet Devri

DAĞITIM YERLERİNE

2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanunla değişik üçüncü

fıkrasında “Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı

oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. (Ek cümle:

19/11/2014-6569/26 md.) Bu mecburi hizmet, eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere başka

yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemez. Bu yükümlülüğü yerine

getirmeyenlere, yükseköğretimkurumlarında görev verilmez.” hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda, Yürütme Kurulunun 18/02/2015 tarihli toplantısında Kurulumuzca yapılacak

mecburi hizmet devirlerinde aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlemyapılmasına karar verilmiştir.

Mecburi hizmet devrinin yapılabilmesi için, ön koşul olarak söz konusu devrin yapılmasının istendiği

kurumveya kuruluşa, mevzuatına uygun olarak atanmaya hak kazanılması gerekmektedir.

Bu kapsamda,

     a. Eş durumu mazereti nedeniyle mecburi hizmet devri tekliflerinde, mecburi hizmet yükümlüsünün aile

cüzdanı veya vukuatlı nüfus kayıt örneğiyle evli olduğunu belgelendirdiği eşinin;

     1. 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı

Yükseköğretim Personel Kanununa tabi öğretim elemanı kadrolarında veya 14/7/1965 tarihli ve 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar

hariç olmak üzere memur kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalıştığının

belgelendirilmesi;

     1. Kamu personelleri arasında yer almaması halinde, o ilde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi

ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen

çalışıyor olduğunun belgelendirilmesi(Son 3 yılda işe giriş-çıkış tarihleri arasında toplamda en fazla

30 gün sosyal güvenlik priminin ödenmesinde kesinti bulunması halinde de kesintisiz sosyal

güvenlik primi ödenmiş gibi işlemyapılır.)

halinde eşinin görevli olduğu ildeki yukarıda belirtilen atanmaya hak kazandığı kamu kurumve kuruluşuna

mecburi hizmet devri yapılabilir. Eşinin bulunduğu ilde, mecburi hizmet yükümlüsünün durumuna uygun

kadronun bulunmaması halinde veya mecburi hizmet yükümlüsüne ihtiyaç duyulmaması halinde o ilin

sınır komşusu illerden birindeki kamu kurumve kuruluşuna mecburi hizmet devri yapılabilir.

     b. Sağlık durumu mazereti nedeniyle mecburi hizmet devri tekliflerinde, mecburi hizmet yükümlüsünün,

kendisinin, eşinin, kanunen bakmakla yükümlü olduğunu belgelendirdiği anne, baba veya

çocuklarından birinin ya da yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin ortaya çıkan hastalığının o

ilde tedavisinin mümkün olmadığını il sağlık müdürlüğü yazısıyla belgelendirilmesi veya kişinin

görev yerinin değişmemesi halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğinin sağlık kurulu

raporuyla belgelendirilmesi halinde, yukarıda belirtilen atanmaya hak kazandığı kamu kurum ve

kuruluşunun bulunduğu ilde tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya kişinin

sağlığının olumsuzetkilenmeyeceğinin belgelendirilmesi halinde mecburi hizmet devri yapılabilir.

     c. Eş durumu ve sağlık mazeretleri bulunmayanlardan, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu

tarafından atananlar ile müşterek kararnameyle atananlar hakkında görevleri süresince imzaladıkları

taahhütname ve kefalet senedi uyarınca işlem yapılmaz. Ancak bu kişiler görevleri sonunda mecburi

hizmet yükümlülüğünün bulunduğu yükseköğretim kurumuna dönüp, bu yükümlülüklerini yerine

getirmek zorundadırlar.

Mecburi hizmet devri tekliflerinin, yukarıda belirtilen esaslara uygun olması halinde işleme alınacağı, söz

konusu esaslara uygun olmayan tekliflere Başkanlığımızca işlem yapılmayacağı hususunda bilgilerinizi ve

gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Süleyman Necati AKÇEŞME

Başkan a.

Genel Sekreter

Dağıtım:

Tüm Devlet Üniversiteleri

KAYNAK: YÖK

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
Rh More Than Reading 1

1500 Okuma-Anlama Sorusu, 1000 Kelime ve Yapı Sorusu; Detaylı Ek Kitap ve 1 Yıl Ücretsiz Online Hizmetler.

Rh More Than Reading 1
Rh YDS Deneme Sınavları

10 Özgün YDS Deneme Sınavı ve Online Detaylı Açıklamalı Cevap Anahtarı. 1 Yıl Dijital Kullanım Ücretsiz.

Rh YDS Deneme Sınavları
06/03/2015 0 2485
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!