Yükleniyor...
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Yüzüncü Yil Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞLADI.

#Akademik Haberler
0 5322

BAŞVURU VE BAŞVURU SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

1-onkayit.yyu.edu.tr adresine giriş yapılması
2-YENİ ADAY KAYDI linkinden kullanıcı adı ve şifre oluşturulması
3-ADAY ÖĞRENCİ GİRİŞİ linklerinde istenilen tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması
4- BAŞVURU linkinden yapılan başvurudan sonra çıktı alınması
5-Alınan çıktı ile kimlik veya sürücü belgesinin sınav günü adayın yanında bulundurması ve sınav jürisine ibraz etmesi gerekmektedir.
6-Adayların 06.09.2013 tarihine kadar yukarıda belirtilen web adresi üzerinden başvurularını yapması gerekmektedir.
7-11.09.2013 tarihinde yapılacak mülakat sınavında kazanan öğrencilerin isim listesi http://onkayit.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
8-Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler; istenilen başvuru belgelerini kayıt tarihi açıklandıktan sonra Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edeceklerdir.
9-ALES veya Diploma Notu bilgilerini yanlış beyanda bulunan kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Tezli Yüksek lisans programına başvuruda; Başvurduğu Lisansüstü Programının öngördüğü bir lisans diplomasına ve ALES’ten başvurdukları Lisansüstü programın gerekli gördüğü(Sayısal) puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları,
2-Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için; adayların lisansüstü programın öngördüğü bir lisans diplomasına ve varsa ALES puanına sahip olmaları gerekir.
3- Doktora başvurularında; Adayların ALES’ten başvurduğu programın gerekli gördüğü (Sayısal) puan türünden en az 55 standart puana, lisans diplomasıyla başvuranların ise en az 80 standart puana ve KPDS , ÜDS ve YDS’den en az 55 puana veya YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından belirlenen asgari yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

ÖNEMLİ NOT:

Yüksek Lisans Programına yerleştirmede; Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 60 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, Yüksek Lisans programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabuledilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanları yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. Doktora Programına yerleştirmede; Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama alması alması gerekir.Puanlama sonucunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre,doktora/sanatta yeterlik programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanlarıyerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER ;

(Kesin kayıt için aşağıdaki belgelerle birlikte belirtilen tarih aralığında Enstitü Müdürlüğü) ne baş vurulacaktır.
1- Özgeçmiş
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Pasaport)
3- 4- Adet Fotoğraf
4- Onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
5- Transkript aslı veya onaylı fotokopisi. (Bağlı olduğu Üniversiteden 100’lük not sistemine göre onaylanması ya da 100’lük sistem not ortalama karşılığını getirmeyen adaylara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen 100’lük not sistemi dönüşüm tablosundaki değerler uygulanacaktır.)
6- ALES Sonuç Belgesi.(Son üç yıl geçerlidir.)
7- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Doktora başvuruları için)
8-Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların kabul koşulları, enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
b) Yabancı uyruklu adaylar için eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Rektörlüğün belirlediği üç kişilik sınav kurulu tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavını başarmak zorundadır. Sınavı başaramayan veya Üniversite tarafından kabul edilen bir kurumdan Türkçe başarı belgesine sahip olmayan adaylar, bir yıl Türkçe eğitimine tabi tutulurlar.Öğrenciler bu süreç içinde izinli sayılırlar. Sınavlarda başarılı olan adaylar, lisansüstü eğitime başlamaya hak kazanır.
c) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre devam eder.
ç) Enstitülerin lisansüstü programlarına başvurularda; ilgili programın anabilim dalı tarafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu onayıyla açılan kontenjandan daha fazla talep olması halinde, başvuran adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Adayların kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabulleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Yabancı Uyruklu öğrenciler başvurularını Enstitü Müdürlüğüne elden (bizzat) başvurarak gerçekleştireceklerdir.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER
1- Özgeçmiş
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Pasaport)
3- 4 -Adet Fotoğraf
4- Onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
5- Transkript aslı veya onaylı fotokopisi. (Bağlı olduğu Üniversiteden 100’lük not sistemine göre onaylanması ya da 100’lük sistem not ortalama karşılığını getirmeyen adaylara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen 100’lük not sistemi dönüşüm tablosundaki değerler uygulanacaktır.)
6- ALES Sonuç Belgesi.
7- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Doktora başvuruları için)
8-Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)

Kontenjanlar için www.yyu.edu.tr/images/dosyalar/genel_duyurular/fen_bilimleri_enstitusu.pdf adresine tıklayınız.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
26/08/2013 0 5322
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!