Yükleniyor...
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Aksaray Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.Başvuru tarihleri: 08 Temmuz – 24 Temmuz 2013

 

Başvuru tarihleri: 08 Temmuz – 24 Temmuz 2013
Kazananların ilanı: 02 Ağustos 2013
Kesin kayıt tarihleri: 26-29 Ağustos 2013
Mazeretli öğrencilerin kayıt tarihleri: 02-03 Eylül 2013
Yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihleri: 04-05 Eylül 2013
 
BAŞVURU KOŞULLARI:
Doktora Programları Başvuru Koşulları
1. Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen Lisans veya Tezli Yüksek Lisans 
diplomasına sahip olmak, 
2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan 
türünde eğer tabloda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak, belirtilmemiş ise 
yüksek lisans derecesi ile başvurularda en az 55 puan, lisans derecesi ile başvurularda en az 80 
puan almış olmak, 
3. Lisans mezuniyet not ortalamasının tabloda belirtilen puan veya eşdeğerinin olması, lisans derecesi 
ile başvuru yapanlar için 4 üzerinden en az 3 olması, 
4. Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının tabloda belirtilen puan veya eşdeğerinin olması, 
5. Yabancı Dil Sınavından (YDS, ÜDS, KPDS veya Eşdeğer sınavlardan) eğer tabloda özel şartlarda 
belirtilmiş ise gerekli puanı veya eşdeğer puanı almış olmak, belirtilmemiş ise en az 55 puan 
veya eşdeğer puanı almış olmak. 
Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları
1. Lisans mezunu olmak. (Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen Lisans diplomasına 
sahip olmak) 
2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan 
türünde eğer tabloda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak, belirtilmemiş ise en 
az 55 puan almış olmak, 
3. Lisans mezuniyet not ortalamasının eğer belirtilmiş ise tabloda belirtilen puan veya eşdeğerinin 
olması, 
4. Yabancı Dil Sınavından (YDS, ÜDS, KPDS veya Eşdeğer sınavlardan) en az tabloda belirtilen 
puanı veya eşdeğer puanı almış olmak. 
Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları
1. Lisans mezunu olmak. (Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen Lisans diplomasına 
sahip olmak)
DEĞERLENDİRME:
DOKTORA 
Genel başarı notu, ALES sınav puanının %50’si, Yüksek Lisans Mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet 
notları -YÖK Çevrim tablosunu ana sayfamızdan görebilirsiniz- YÖK çevrim tablosuna göre hesaplanır) %30’u, yabancı dil 
puanının %10'u ve Bilimsel etkinlik puanının %10’u* alınarak hesaplanır. Genel başarı değerlendirme notuna göre sıralama 
yapılır. 
Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. 
*Bilimsel etkinlik puanı “Bilimsel Etkinlik Yönergesi”nde (detaylarını ana sayfamızdan görebilirsiniz) belirtilen puan 
kriterlerine göre adayların beyan ettikleri belgeler üzerinden hesaplanır.Belge sunmayan adayların bilimsel etkinlik puanı 
sıfır (0) alınır.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS 
Genel başarı notu, ALES sınav puanının %50 si, Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK 
çevrim tablosuna -YÖK Çevrim tablosunu ana sayfamızdan görebilirsiniz- göre hesaplanır) %30’u, varsa yabancı dil 
puanının* %10’u ve bilimsel etkinlik puanının** %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Genel başarı değerlendirme notuna 
göre sıralama yapılır. 
Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 50 olması gerekir. 
*Başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. Yabancı dil belgesi olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0), yabancı dil belgesi olan 
adayların ise yabancı dil puanı %10'u alınarak, genel başarı notuna eklenir.
**Bilimsel etkinlik puanı “Bilimsel Etkinlik Yönergesi”nde (detaylarını ana sayfamızdan görebilirsiniz) belirtilen puan 
kriterlerine göre adayların beyan ettikleri belgeler üzerinden hesaplanır. Belge sunmayan adayların bilimsel etkinlik puanı 
sıfır (0) alınır.
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 
Genel başarı notu, Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna -YÖK Çevrim 
tablosunu ana sayfamızdan görebilirsiniz- göre hesaplanır) %80’u, varsa ALES* sınav puanının %10 si ve varsa yabancı 
dil* puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Genel başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. 
*Başvurularda ALES ve yabancı dil şartı aranmaz. ALES ve yabancı dil belgesi olmayan adayların ALES ve yabancı dil 
puanı sıfır (0), alınarak, genel başarı notuna eklenir.
 
Lisansüstü programlara başvurular Aksaray Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsüne 
şahsen veya posta yoluyla* yapılacaktır. 
*Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru için Adaylardan İstenilen Belgeler (Yüksek Lisans-Doktora):
1-Öğrenim görmek istedikleri Enstitü Anabilim Dalını belirtir başvuru dilekçesi, 
2-Özgeçmiş. 
3-Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği, 
4-Yabancı dil belgesi, 
5-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi, 
6-1 adet vesikalık fotoğraf, 
7-Not durum belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı örneği, 
8-ALES (Akademik personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi, 
9-Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi. 
Başvuru için istenilen belgeler dosyalanarak enstitüye teslim edilecektir. 
Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler (Yüksek Lisans-Doktora):
1. 4 adet fotoğraf 
2. Banka Dekontu (Tezsiz Yüksek Lisansa kayıt yaptıracaklar için) 
Tüm belgelerin asılları kesin kayıt sırasında ibraz edilmek zorundadır. Evrakların asılları 
alınmayacaktır.
 
 İLETİŞİM BİLGİLERİ
   Adres: Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,   Merkez Kampüs, AKSARAY.
   Tel: 0 382 288 27 26
 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

09/07/2013 0 6252
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!