Yükleniyor...
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Yildirim Beyazit Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

#Akademik Haberler
0 4761

Adayın;

-İlgili anabilim dalının ilan ettiği özel şartları taşıyor olması,

-Programa başvurabileceği bir bölümden mezuniyete sahip olması,

-Türkiye Halk Bankası Ankara Merkez Şubesinde açılmış olan üniversiteye ait aşağıda belirtilen hesaba 50,00 (Elli) TL başvuru ücretini yatırmış olması,

-Yabancı uyruklu kontenjanından başvuran adaylar için başvuru ücreti 150,00 TL’ dir

-Başvurusunu aşağıda belirtilen adrese istenilen evraklar ile beraber şahsen yapması gerekmektedir.

-(Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır)

-(Başvuru ücretinin hiçbir durumda iadesi yapılmayacaktır.)

-Transkriptlerinde 4’lük ve 100’lük not sistemi birlikte olan adaylar istedikleri birini başvuru esnasında kullanabilirler. 4’lük not sistemine göre not girişi yapanların notlarının, 100’lük sistemde karşılıkları alınırken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “ 4’lük sistemin 100’lük sistemde eşdeğerliği” tablosu dikkate alınacaktır. Başvuru esnasında beyan edilen not sisteminden, girilen nottan ve  sonuçlarından her aday kendisi sorumludur. Bu konuyla ilgili olarak yapılacak itirazlar  değerlendirilmeye alınmayacaktır.

-Başvuru işlemlerinin bitmesinin ardından, başvuru evrakları 31.12.2013 tarihine kadar muhafaza  edilecektir. Belirtilen tarihe kadar adaylar dilekçe ile başvurarak, başvuru evraklarının iadesini isteyebilecektir. Bu tarihe kadar alınmayan evraklar imha edilecektir.

-Her aday sadece bir enstitünün sadece bir programına başvuru yapabilir. Toplamda da en fazla bir programa başvuru yapılabilir. Birden fazla programa başvuru yapılması halinde başvuru tümden geçersiz sayılacaktır. Bu durumda yapılacak “geçersiz sayma işlemine” karşı yapılacak  itirazlar dikkate alınmayacağından başvuruların dikkatlice yapılması önerilir.

BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ

Başvuru Tarihleri:02- 06 Eylül 2013 saat 17.00’ya kadar başvuru evraklarının başvuru adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Ücreti ( Türkiye Cumhuriyeti ) 50,00 TL

Başvuru Ücreti (Yabancı Uyruklu ) 150,00 TL

Hesap numarası (Tüm Türkiye Halk Bankası şubelerinden TC kimlik numarası ile havale ücreti verilmeden yatırılabilecek) Türkiye Halk Bankası Ankara Merkez Şubesi IBAN: TR91 0001 2009 1940 0006 0000 53

Başvuru Adresi:Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci işleri Daire Başkanlığı Çankırı Caddesi Çiçek Sokak No:3 Dışkapı / Ulus / ANKARA

Lisansüstü programlara başvuru yapan  adaylardan mülakat / yazılı sınava girmeye hak  kazananlar ve sınav yeri ilanı 9 Eylül 2013 Ağustos 2013 Pazartesi saat  18.00’dan sonra


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) ALES sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, ( en son 2010 Bahar Dönemi ve sonrası yıl ve dönemlere ait olan sınav sonuçları kabul edilecektir ),veya eşdeğeri GRE, GMAT sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisinin onaylı sureti, (en son 2008 yılı ve sonrası yıllara ait sınav sonuçları kabul edilecektir)

2) Yabancı dil belgesinin (KPDS/ÜDS/YDS (İngilizce) bilgisayar çıktısı ( en son Eylül 2005 ve sonrası yıl ve dönemlere ait sınav sonuçları kabul edilecektir ),veya eşdeğeri TOEFL (İngilizce), IELTS (İngilizce)sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisinin onaylı sureti ( en son 2010 yılı ve sonrası yıllara ait sınav sonuçları kabul edilecektir) Eğitim dili Türkçe olan programlarda bölüm ayrı bir şart koşmadıysa Üniversiteler arası kurul tarafından kabul edilen sınavlardan alınan dil puanları da geçerlidir. 

3) Yüksek lisans programları için lisans / yüksek lisans, doktora programları için lisans / yüksek lisans diplomasının fotokopisi,Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde diplomaya sahip olan adayların diplomaları ile birlikte, bu diplomalarının noter tarafından Türkçe veya İngilizce tercüme ettirilmiş onaylı şeklini başvuru sırasında getirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışında bir Üniversitede lisans/yüksek lisans programından mezun olan T.C. uyruklu adayların diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları mezun oldukları üniversitenin tanındığına dair yazının aslını ve fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.

-Yurt dışında bir Üniversitede lisans/yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu adayların diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları, mezun oldukları üniversitenin tanındığına dair yazının aslını ve fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.

4) Diplomaya esas teşkil eden, genel akademik başarı not ortalamasını içeren ve programın tezli veya tezsiz olduğunu belirten öğrenci not durum belgesinin (Transkript) fotokopisi,

Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde transkripte sahip olan adayların transkriptleri ile birlikte, bu transkriptlerinin noter tarafından Türkçe veya İngilizce tercüme ettirilmiş onaylı şeklini başvuru sırasında getirmeleri gerekmektedir.

5) Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. (Başvuru ücretinin hiçbir durumda iadesi yapılmayacaktır. Bu nedenle başvuru şartlarını sağlamayanların başvuru yapmamaları önerilir.)

6) Başvuru yapan adayın hesabının bulunduğu bankaya ve şahsına ait IBAN numarasını gösterir adına düzenlenmiş dekont vb. belge 

7) Online başvuru formunun çıktısı,

8) Başvuru beyan formu (Forma ulaşmak için tıklayınız)

9) Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterliklerini gösterir belge.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mülakat / Yazılı Sınava Çağırılacakların Belirlenmesinde

a) Yüksek lisans programları için:

-Yabancı dil şartının olduğu tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınavına çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15'i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınavına çağrılır. Yabancı uyruklu kontenjanından başvuranlar bu orana tabi değildir.

-Yabancı dil şartının olmadığı tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınavına çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınavına çağrılır.

-Tezsiz yüksek lisans programına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınavına çağırılacakların belirlenmesinde; TUS puanı istenilen programlarda TUS puanının %20’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %80’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre; yalnızca lisans mezuniyet not ortalamasının istenildiği programlarda ise lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

b) Doktora programları için:

-Doktora programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15’i; alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

Öğrenci Kabulünde

a) Yüksek lisans programları için:

-Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun % 30'u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır.

-Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun % 50'si dikkate alınarak hesaplanacak puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır.

-Jüri belirtilen kontenjanların tamamını doldurup doldurmamakta serbesttir.

-Jüri, gerekli gördüğü takdirde kontenjan fazlası asil ve yedek aday listesini enstitüye gönderir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile kontenjan artırım talebi kabul edilebilir.

-Jüri belirlemiş olduğu minimum başarı kriterine göre programa kayıt hakkı kazanan adayları ve varsa yedek listeyi enstitüye gönderir. Mülakat / yazılı sınava girmeyen aday başarısız sayılır ve sıralamaya giremez.

-Yüksek lisans programlarına kayıt hakkı kazanılabilmesi için jüri mülakat / yazılı sınavda asgari bir puan alınması şartını koyabilir.

b) Doktora programları için:

-Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun % 30'u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

-Doktora programlarına kayıt hakkı kazanılabilmesi için jüri mülakat / yazılı sınavda asgari bir puan alınması şartını koyabilir.

-Jüri, 70 puandan az olmamak üzere belirlemiş olduğu minimum başarı kriterine göre programa kayıt hakkı kazanan adayları ve varsa yedek listeyi enstitüye gönderir.

-Mülakat / yazılı sınava girmeyen aday başarısız sayılır ve sıralamaya giremez.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI


ANABİLİM DALI:Temel İslami Bilimleri(tezli yüksek lisans)

ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI:20

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANI:4

BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER:Lisans Mezunu Olmak

ÖZEL ŞARTLAR:Ales: 55 (EA/SÖZ) YDS: 50 ve eşdeğeri puanlar Lisans Not Ort .: 2.00/4.00

BİLİMSEL HAZIRLIK SINIFI ALACAK BÖLÜMLER:İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü dışından mezun olanlar Anabilim Dalı Kurulu kararı ile Bilimsel Hazırlık dersleri alırlar.


ANABİLİM DALI:Temel İslami Bilimleri(doktora)

ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI:15

BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER:Temel İslami Bilimleri alanında Yüksek Lisans yapmış olmak

ÖZEL ŞARTLAR:Ales: 55 (EA/SÖZ) YDS: 55 ve eşdeğeri puanlar Yüksek Lisans Not Ort.:3.00/4.00

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANI:4

Not: ÖYP kapsamındaki araştırma görevlileri kontenjan dışıdır.


-Yabancı uyruklu adaylardan ALES, GRE, GMAT ve Yabancı Dil Belgesi olmayanlar da başvuru yapabileceklerdir. Jüri bu adayların değerlendirmesini ilgili belgelere sahip olanları dikkate alarak yapar.

-ALES puan türünde EA, SAY ve SÖZ puanlarından birden fazla puan türünü kabul eden programlara başvuruda on-line başvuru formunuza en yüksek ALES puan türünüzü yazınız. Başvuru esnasında beyan edilen ALES puan türünden, puanından ve sonuçlarından her aday kendisi sorumludur. Bu konuda yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Başvuruya gelirken Yüksek Lisans diplomanızın fotokopisinin yanında Lisans diplomanızın da fotokopisini getiriniz.


AÇIKLAMALAR

1) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 2013/07/05 tarihli kararına göre; Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına ayrılan kontenjanlara yapılan başvuruların sayısı 15’in altında kaldığı takdirde mülakat / yazılı sınav yapılmaksızın Program açılmayacaktır. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru sayısı 15’in üstünde olduğu takdirde yapılacak olan mülakat / yazılı sınav sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin sayısı 15’in altında kalması durumunda, kontenjanı 15’in altında kalan ilgili Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmayacaktır.

2) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ücret 3 (üç) dönemde 3 (üç) taksit halinde ödenecektir.

3) Tezsiz Yüksek Lisans programlarına yabancı uyruklu kontenjanından kayıt hakkı kazanan adaylar dönemlik ücretin 2 (iki) katını öderler.

3) Çift uyruklu olanlardan uyruklarından herhangi biri T.C. olanlar yabancı uyruklu kontenjanından yararlanamazlar.

4) Jüri belirtilen kontenjanların tamamını doldurup doldurmamakta serbesttir.

5) Jüri, gerekli gördüğü takdirde kontenjan fazlası asil ve yedek aday listesini enstitüye gönderir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile kontenjan artırım talebi kabul edilebilir.

6) Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuracak yabancı uyruklu adayların, başvuru anında Türkçe yeterliklerini gösterir ilgili belgeyi sunmaları gerekmektedir.

7) Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarına yabancı uyruklu kontenjanından kayıt hakkı kazanan adaylar için öğrenim ücretleri, Ağustos ayı sonunda açıklanacak Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. 

8) ÖYP kapsamında başvuracak adayların durumu ilan edilen kontenjanlar harici değerlendirilecektir.

9) Başvurulan doktora programının kabul ettiği puan türünde (SAY, SÖZ, EA ) ALES puanını sağlayarak, yüksek lisans mezunu olan ve en fazla iki yarıyıl ara vererek  doktora programına başvuran adayların ALES sonuç belgeleri süresine bakılmaksızın kabul edilir ve değerlendirmede bitirdiği programa yerleştiği puanları dikkate alınır

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık

YDS+YÖKDİL Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
04/09/2013 0 4761
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!