Yükleniyor...
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Namik Kemal Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

#Akademik Haberler
0 2254

ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTI

ANATOMİ

-

5

Doktora için:Yüksek lisans mezunu olmak

(Tıp Fakültei,Veterinerlik Fakültesi,Anatomi Yüksek Lisans mezunları)

TIBBI BİYOKİMYA

3

-

Lisans mezunu olmak.(Tıp,veteriner hekimlik,Diş Hekimliği,Eczacılık Fakülteleri mezunlar ile Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ziraat ve Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Kimya ve Biyokimya Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Öğretmenliği ve Kimya Öğretmenliği Bölümleri Mezunları)

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ: 22.07.2013-05.08.2013/Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Adayların şahsen başvurulması gerekmektedir,posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1.Dilekçe(Başvuru dilekçesi Enstitüden temin edilebilir),
2. ÖzgeçmiŞ
3.Diploma (Onaylı)
       Yüksek Lisans Programı için başvuracak adayların Lisans Diploması, Doktora Programları için başvuracak adayların Lisans/Yüksek Lisans Diploması veya yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin onaylı örneği (yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi)
4.Not Belgesi (Transkript – Onaylı)
        Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu esas alınacaktır.
5. Ales Sonuç Belgesi (Onaylı)
          Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES Belgesi veya eşdeğer uluslararası sınav sonuç belgesi (Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.)
6. ÜDS Sonuç Belgesi (Onaylı)
         Doktora Programına başvuran adayların Yabancı Dil Sınavı  (ÜDS)’ndan  en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ÜDS Belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)
8. Fotoğraf (kılık – kıyafet yönetmeliğine uygun) 2 adet
9. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont

   Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün T.C. Ziraat Bankası Tekirdağ Şubesi (Şube Kodu: 106) nezdindeki 55231371 - 5001 numaralı (IBAN NO: TR 13000 1000 106 552313715001) hesabına 50.- TL (Elli Türk Lirası) yatırılacaktır.
10.Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

MÜLAKAT: Adaylar; 26 Ağustos 2013 tarihinde saat 10.00’da ilgili anabilim dalı başkanlıklarında mülakata alınacaklardır.

Yüksek Lisans DEĞERLENDİRME: Adayların başvurularının değerlendirilmesinde, ALES puanının %50’si, mülakat puanının %40’ı, lisans ağırlıklı not ortalamasının % 10’u dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 65 (altmışbeş) olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

Doktora DEĞERLENDİRME: Adayların başvurularının değerlendirilmesinde, ALES puanının %50’si, mülakat puanının %40’ı, lisans ağırlıklı not ortalamasının % 10’u dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 70 (Yetmiş) olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

KESİN KAYITLAR: 02-04 Eylül 2013 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.

NOT: 1- Lisans derecelerini farklı alanda almış olan adaylar, en çok bir yıl sürecek olan “Bilimsel Hazırlık Programı”na tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edilecektir. 
2- Anatomi Doktora programı, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Balıkesir Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü gereğince Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak yürütülecektir.
15/07/2013 0 2254
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!