Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Abandoned ne demek?

Abandoned ne demek? Abandoned ne anlama gelir? Abandoned İngilizce örnek cümle. Abandoned eş anlamlıları.

  abandon (v)

  terk etmek

  bırakmak, vazgeçmek, yarıda bırakmak, kesmek

  Abandoned (v) ingilizce örnek cümle

  We were sinking fast, and the captain gave the order to abandon ship.

  Hızla batıyorduk ve kaptan gemiyi terk etmek için emir verdi.

  She refuses to abandon her career for marriage.

  Evlilik için kariyerinden vazgeçmek istemiyor.

  Russia's assault on Ukraine has forced more than 10 million people to abandon their homes.

  Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 10 milyondan fazla insanı evlerini terk etmeye zorladı.

  The sailors abandoned the burning ship.

  Denizciler yanan gemiyi terk etti.

  Abandoned (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir yerden ayrılmak, orayı boşaltmak anlamında kullanılabilir.
  abandon (v) : terk etmek
  desert (v) : terk etmek, firar etmek
  vacate (v) : boşaltmak
  evacuate (v) : tahliye etmek

  Bu kelimeler, bir şeyi yapmayı bırakmak anlamında kullanılabilir.
  stop (v) : durmak, engellemek
  give up (pv) : bırakmak, pes etmek
  cease (v) : durdurmak
  drop (v) : düşürmek, azalmak, bırakmak, arabayla bırakmak
  abandon (v) : terk etmek
  discontinue (v) : yarıda bırakmak
  quit (v) : bırakmak


  Abandoned (adj) Collocations

  abandon allegiance : bağlılığı terk etmek
  abandon ambition : tutkudan vazgeçmek
  abandon approach : yaklaşımı terk etmek
  abandon attempt : girişimi terk etmek
  abandon baby : bebeği terk etmek
  58 Örnek daha
  abandon belief : inancı terk etmek
  abandon car : arabayı terk etmek
  abandon career : kariyerinden vazgeçmek
  abandon child : çocuğunu terk etmek
  abandon doctrine : öğretiyi terk etmek
  abandon dream : hayalini terk etmek
  abandon duty : görevini terk etmek
  abandon effort : çabasından vazgeçmek
  abandon enterprise : girişimden vazgeçmek
  abandon game : oyunu terk etmek
  abandon heritage : mirastan vazgeçmek
  abandon home : evi terk etmek
  abandon hope : ümidi kesmek
  abandon ideal : idealinden vazgeçmek
  abandon insistence : ısrarından vazgeçmek
  abandon mission : görevi terk etmek
  abandon nest : yuvayı terk etmek
  abandon plan : plandan vazgeçmek
  abandon policy : politikadan vazgeçmek
  abandon politics : siyaseti terk etmek
  abandon practice : uygulamadan vazgeçmek
  abandon pretence : ...mış gibi yapmayı bırakmak
  abandon principle : ilkeden vazgeçmek
  abandon project : projeyi bırakmak
  abandon pursuit : takibi bırakmak
  abandon quest : araştırmayı bırakmak
  abandon religion : dini terk etmek
  abandon responsibility : sorumluluktan vazgeçmek
  abandon search : aramayı bırakmak
  abandon ship : gemiyi terk etmek
  abandon strategy : stratejiden vazgeçmek
  abandon system : sistemi terk etmek
  abandon tradition : geleneği terk etmek
  abandon vehicle : aracı terk etmek
  abandon abruptly : aniden bırakmak / terk etmek
  abandon altogether : tamamen terk etmek
  abandon completely : tamamen terk etmek
  abandon effectively : etkin bir şekilde terk etmek
  abandon entirely : tamamen tek etmek
  abandon eventually : sonunda terk etmek
  abandon finally : sonunda terk etmek
  abandon formally : resmi olarak terk etmek
  abandon gradually : yavaş yavaş terk etmek
  abandon hastily : aceleyle terk etmek
  abandon immediately : hemen terk etmek
  abandon largely : büyük ölçüde terk etmek
  abandon quickly : çabucak terk etmek
  abandon quietly : sessizce terk etmek
  abandon simply : basitçe terk etmek
  abandon temporarily : geçici olarak terk etmek
  abandon totally : tamamen terk etmek
  abandon virtually : neredeyse terk etmek
  abandon voluntarily : gönüllü olarak terk etmek
  abandon sb to their fate : birini kaderine terk etmek
  be forced to abandon : terk etmek zorunda olmak
  decide to abandon : terk etmeye karar vermek
  abandon habit : alışkanlığı bırakmak
  abandon vessel : gemiyi terk etmek
  Daha az gör

  Abandoned (adj) Preposition Kullanımları

  abandon for : bir şeyi terk edip başka bir şeye başlamak
  abandon in favour of sth : bir şeyi terk edip başka bir şeye başlamak
  abandoned (adj)

  terk edilmiş

  bırakılmış, yarıda kesilmiş, sahipsiz

  Abandoned (adj) ingilizce örnek cümle

  The abandoned house was very scary.

  Terk edilmiş ev çok korkutucuydu.

  Abandoned (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, artık içinde insan olmayan yerleri anlatmak için kullanılabilir.
  abandoned (adj) : terk edilmiş
  deserted (adj) : ıssız, kimsesiz
  unoccupied (adj) : işgal edilmemiş
  uninhabited (adj) : boş
  disused (adj) : kullanılmayan


  Abandoned (adj) Collocations

  abandoned baby : terk edilmiş bebek
  abandoned building : terk edilmiş bina
  abandoned child : terk edilmiş çocuk
  abandoned factory : terk edilmiş fabrika
  abandoned house : terk edilmiş ev
  10 Örnek daha
  abandoned lot : terk edilmiş alan
  abandoned mine : terk edilmiş maden
  abandoned pet : terk edilmiş evcil hayvan
  abandoned tenement : terk edilmiş konut
  abandoned vehicle : terk edilmiş taşıt
  abandoned village : terk edilmiş köy
  abandoned warehouse : terk edilmiş depo
  be found abandoned : terk edilmiş halde bulunmak
  abandoned property : terk edilmiş mülk
  abandoned goods : sahipsiz mallar
  Daha az gör

  Abandoned ile Bağlantılı Kelimeler