Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Acquire ne demek?

Acquire ne demek? Acquire ne anlama gelir? Acquire İngilizce örnek cümle. Acquire eş anlamlıları.

  acquire (v)

  edinmek

  elde etmek

  Acquire (v) ingilizce örnek cümle

  After playing tennis all summer, I've acquired considerable skill.

  Bütün yaz tenis oynadıktan sonra, kaydadeğer beceri kazandım.

  Acquire (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir şeye para vererek almak, satın almak anlamında kullanılabilir.
  buy (v) : satın almak, kanmak
  purchase (v) : satın almak
  get (v) : elde etmek, ulaşmak, olmak, anlamak
  acquire (v) : edinmek
  snap up (pv) : havada kapmak
  pick up (pv) : almak, öğrenmek

  Bu kelimeler; çalışarak, tecrübe ederek veya ders alarak bir şeyi öğrenmek anlamında kullanılabilir.
  learn (v) : öğrenmek
  know (v) : bilmek
  acquire (v) : edinmek
  memorize (v) : ezberlemek
  pick up (pv) : almak, öğrenmek
  take in (pv) : kandırmak, anlamak


  Acquire (v) Collocations

  museum may acquire : müze edinebilir
  acquire ability : yetenek edinmek
  acquire accent : aksan edinmek
  acquire asset : varlık edinmek
  acquire capital : sermaye kazanmak
  67 Örnek daha
  acquire citizenship : vatandaşlık kazanmak
  acquire collection : koleksiyon edinmek
  acquire company : şirket satın almak
  acquire competence : yetkinlik kazanmak
  acquire confidence : güven kazanmak
  acquire connotation : çağrışım kazanmak
  acquire data : veri edinmek
  acquire dimension : boyut kazanmak
  acquire education : eğitim almak
  acquire expertise : uzmanlık kazanmak
  acquire familiarity : aşinalık kazanmak
  acquire firm : firma satın almak
  acquire flavour : lezzet elde etmek
  acquire fluency : akıcılık kazanmak
  acquire following : taraftar kazanmak
  acquire fortune : servet kazanmak
  acquire franchise : hakkını satın almak
  acquire habit : alışkanlık kazanmak
  acquire HIV : HIV bulaşmak
  acquire image : görüntü elde etmek
  acquire immunity : bağışıklık kazanmak
  acquire infection : enfeksiyon kapmak, bulaşmak
  acquire information : bilgi edinmek
  acquire knack : beceri kazanmak
  acquire know-how : teknik bilgiyi edinmek
  acquire knowledge : bilgi edinmek
  acquire kudos : övgü almak
  acquire land : arazi almak
  acquire lease : kira almak
  acquire literacy : okuryazarlık kazanmak
  acquire mannerism : tutum kazanmak
  acquire mastery : ustalık kazanmak
  acquire meaning : anlam kazanmak
  acquire mutation : değişim geçirmek
  acquire name : adını almak
  acquire nationality : milliyet kazanmak
  acquire nickname : takma ad almak
  acquire ownership : sahiplik kazanmak
  acquire permit : izin almak
  acquire pitcher : atıcı (top) kazanmak
  acquire possession : sahiplik kazanmak
  acquire premises : mülk edinmek
  acquire prestige : prestij kazanmak
  acquire property : mülk edinmek
  acquire qualification : yeterlilik kazanmak
  acquire reputation : itibar kazanmak
  acquire resource : kaynak edinmek
  acquire right : hak kazanmak
  acquire share : hisse almak
  acquire significance : önem kazanmak
  acquire site : site almak
  acquire skill : beceri kazanmak
  acquire stake : hisse satın almak
  acquire status : statü kazanmak
  acquire stock : hisse senedi almak
  acquire subsidiary : iştirak edinmek
  acquire taste : tat almak
  acquire technique : teknik kazanmak
  acquire trait : özellik kazanmak
  acquire understanding : anlayış kazanmak
  acquire veneer : kaplama almak
  acquire vocabulary : kelime edinmek
  acquire wealth : zenginlik kazanmak
  acquire weapon : silah almak
  newly acquired : yeni edinilmiş
  acquire a language : bir dili edinmek
  acquire fame : ün kazanmak
  Daha az gör