Yükleniyor...
Agreed [Adjective] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Agreed (Adj) ne demek?

Agreed (Adj) ne demek? Agreed ne anlama gelir? Agreed İngilizce örnek cümle. Agreed eş anlamlıları.

  agree (v)

  aynı fikirde olmak

  katılmak, hemfikir olmak

  Agreed (v) ingilizce örnek cümle

  Even though we disagree on many things, there are some things we agree on.

  Pek çok konuda hemfikir olmamamıza rağmen, üzerinde anlaştığımız bazı şeyler var.

  Agreed (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, birinini söyledikleri, istedikleri doğrultusunda hareket etmeyi kabul etmek anlamında kullanılabilir.
  agree (v) : aynı fikirde olmak
  accept (v) : kabul etmek
  approve (v) : onaylamak
  go along with (pv) : razı olmak
  consent (v) : rıza göstermek
  acquiesce (v) : kabul etmek


  Agreed (adj) Collocations

  authority may agree : makam kabul edebilir
  conference may agree : konferans kabul edebilir
  country may agree : ülke kabul edebilir
  court may agree : mahkeme kabul edebilir
  expert may agree : uzman katılabilir
  44 Örnek daha
  judge may agree : hakim kabul edebilir
  minister may agree : bakan katılabilir
  observer may agree : gözlemci kabul edebilir
  scientist may agree : bilim adamı kabul edebilir
  session may agree : oturum kabul edilebilir
  side may agree : taraf kabul edebilir
  signatory may agree : imza sahibi kabul edebilir
  union may agree : sendika kabul edebilir
  agree arrangement : anlaşmaya varmak
  agree ceasefire : ateşkese razı olmak
  agree date : tarihe razı olmak
  agree deal : anlaşmaya varmak
  agree fee : ücrete razı olmak
  agree merger : birleşmeye razı olmak
  agree minute : tutanağı kabul etmek
  agree objective : hedefe razı olmak
  agree plan : plana razı olmak
  agree price : fiyata razı olmak
  agree programme : programa razı olmak
  agree resolution : çözüme razı olmak
  agree settlement : anlaşmaya varmak
  agree solution : çözümü kabul etmek
  agree sum : ücreti kabul etmek
  agree truce : anlaşmaya varmak
  agree verdict : kararı kabul etmek
  agree absolutely : kesinlikle katılmak
  agree broadly : genel anlamda katılmak
  agree completely : tamamen aynı fikirde olmak
  agree entirely : tamamen katılmak
  agree generally : genel olarak aynı fikirde olmak
  agree kindly : kibarca katılmak
  agree provisionally : geçici olarak kabul etmek
  quite agree : oldukça katılmak
  agree readily : kolayca katılmak
  agree reluctantly : isteksizce katılmak
  agree strongly : şiddetle aynı fikirde olmak
  agree voluntarily : gönüllü olarak katılmak
  agree whole-heartedly : tüm kalbiyle katılmak
  agree willingly : isteyerek katılmak
  generally agree : genellikle aynı fikirde olmak
  I can’t agree more : tamamen katılıyorum
  I couldn't agree more : tamamen katılıyorum
  agree to surrender : teslim olmayı kabul etmek
  agree to drop : bırakmayı kabul etmek
  Daha az gör

  Agreed (adj) Preposition Kullanımları

  agree to : …ya razı olmak
  agree with : …ile anlaşmak
  agree about : … konuda anlaşmak
  agree upon : ... üzerinde anlaşmak
  agree on : ... üzerinde anlaşmak
  agreed (adj)

  mutabık

  anlaşmış, aynı fikirde olan, hemfikir