Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Bring About ne demek?

Bring About ne demek? Bring About ne anlama gelir? Bring About İngilizce örnek cümle. Bring About eş anlamlıları.

  bring about (pv)

  sebep olmak

  neden olmak, yol açmak, meydana getirmek

  Bring about (pv) ingilizce örnek cümle

  Science has brought about many changes in our lives.

  Bilim hayatımızda birçok değişiklik getirdi.

  The Covid-19 pandemic has brought about new complications.

  Covid-19 pandemisi beraberinde yeni zorluklar getirdi.

  The strike brought about a temporary halt in production at the factory.

  Grev, fabrikada üretimin geçici olarak durmasına neden oldu.

  Jealousy in a relationship is often brought about by a lack of trust.

  Bir ilişkideki kıskançlık genellikle güven eksikliğinden kaynaklanır.

  Bring about (pv) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; sebep olmak, neden olmak, yol açmak anlamında kullanılabilir.
  cause (v) : sebep olmak
  lead to (pv) : yol açmak
  bring about (pv) : sebep olmak
  result in (pv) : ... ile sonuçlanmak
  induce (v) : sebep olmak, ikna etmek
  give rise to (pv) : sebep olmak


  Bring about (pv) Collocations

  bring about change : değişikliğe sebep olmak
  bring about collapse : çökmeye sebep olmak
  bring about conclusion : sonuca sebep olmak
  bring about cure : tedavi etmek/ sağlamak
  bring about demise : ölüme sebep olmak
  25 Örnek daha
  bring about destruction : yıkıma sebep olmak
  bring about downfall : çöküşe sebep olmak
  bring about effect : etkiye yol açmak
  bring about fall : düşüşe / azalmaya sebep olmak
  bring about improvement : gelişme(ye) sebep olmak /meydana getirmek
  bring about increase : artışa neden olmak
  bring about independence : bağımsızlık getirmek
  bring about integration : bütünleşmeyi sağlamak
  bring about overthrow : hükümeti devirmeye sebep olmak
  bring about peace : barış sağlamak
  bring about reconciliation : uzlaşma getirmek
  bring about redistribution : farklı/ yeniden dağıtıma yol açmak
  bring about reform : reform/ yenilik yapmak
  bring about renewal : yenileme meydana getirmek
  bring about reversal : tersine çevirmeye /tersine dönmeye sebep olmak
  bring about revival : canlanmaya sebep olmak
  bring about revolution : devrime sebep olmak
  bring about shift : değişikliğe sebep olmak
  bring about situation : duruma sebep olmak
  bring about symptom : belirtiye sebep olmak
  bring about transformation : dönüşüme sebep olmak
  bring about transition : geçişe sebep olmak
  bring about understanding : anlamayı beraberinde getirmek
  bring about unity : birlik sağlamak
  stress may bring about : stres sebep olabilir
  Daha az gör

  Bring about ile Bağlantılı Kelimeler