Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Lead to ne demek?

Lead to ne demek? Lead to ne anlama gelir? Lead to İngilizce örnek cümle. Lead to eş anlamlıları.

  lead to (pv)

  yol açmak

  neden olmak, sebep olmak, beraberinde getirmek

  Lead to (pv) ingilizce örnek cümle

  High sugar levels can even lead to coma.

  Yüksek şeker seviyeleri komaya bile yol açabilir.

  Our modern life style has led to dirtier air over the years.

  Modern yaşam tarzımız yıllar içinde daha kirli havalara yol açmıştır.

  Overeating red meat can lead to kidney damage.

  Aşırı kırmızı et yemek böbrek hasarına neden olabilir.

  A chain of events led to the outbreak of the war.

  Bir olaylar zinciri savaşın patlak vermesine neden oldu.

  Reckless driving will lead to an accident.

  Dikkatsiz sürüş bir kazaya neden olacaktır.

  The slightest mistake may lead to a fatal disaster.

  En ufak bir hata ölümcül bir felakete yol açabilir.

  Excessive supply leads to a drop in prices.

  Aşırı arz, fiyatlarda düşüşe yol açar.

  Lead to (pv) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; sebep olmak, neden olmak, yol açmak anlamında kullanılabilir.
  cause (v) : sebep olmak
  lead to (pv) : yol açmak
  bring about (pv) : sebep olmak
  result in (pv) : ... ile sonuçlanmak
  induce (v) : sebep olmak, ikna etmek
  give rise to (pv) : sebep olmak


  Lead to (pv) Collocations

  lead to accumulation : birikime yol açmak
  lead to acquittal : beraate sebep olmak/götürmek
  lead to addiction : bağımlılığa yol açmak
  lead to allegation : iddiaya yol açmak
  lead to ambiguity : belirsizliğe yol açmak
  115 Örnek daha
  lead to anarchy : anarşiye neden olmak
  lead to antagonism : gerginliğe/karşıtlığa yol açmak
  lead to anxiety : kaygıya yol açmak
  lead to apathy : ilgisizliğe/duygusuzluğa yol açmak
  lead to arrest : tutuklamaya sebep olmak
  lead to bloodshed : kan dökülmesine yol açmak
  lead to boom : artışa yol açmak
  lead to breach : (arkadaşlık vb.)bozulmaya sebep olmak
  lead to breakdown : bozulmaya/başarısızlığa sebep olmak
  lead to breakup : ayrılmaya/bozulmaya yol açmak
  lead to build-up : artmaya sebep olmak
  lead to capture : yakalamaya yol açmak
  lead to a catastrophe : felakete yol açmak
  lead to chaos : kaosa/kargaşaya neden olmak
  lead to clash : çatışmaya yol açmak
  lead to collapse : çökmeye/düşüşe yol açmak
  lead to conflict : çatışmaya yol açmak
  lead to confrontation : tartışmaya yol açmak
  lead to confusion : karışıklığa yol açmak
  lead to congestion : tıkanıklığa yol açmak
  lead to consequence : sonuca sebep olmak
  lead to conviction : mahkûmiyete yol açmak
  lead to creation : yaratmaya/oluşuma yol açmak
  lead to crisis : krize yol açmak
  lead to death : ölüme yol açmak
  lead to decline : düşüşe/azalmaya neden olmak
  lead to decrease : azalmaya sebep olmak
  lead to defeat : yenilgiye yol açmak
  lead to delay : gecikmeye yol açmak
  lead to demise : ölüme yol açımak
  lead to depletion : tükenmeye/azalmaya yol açmak
  lead to depression : depresyona yol açmak
  lead to destruction : yıkıma yol açmak
  lead to deterioration : bozulmaya/kötüleşmeye yol açmak
  lead to diploma : diplomaya yol açmak/götürmek
  lead to disagreement : anlaşmazlığa yol açmak
  lead to disappearance : gözden kaybolmaya yol açmak
  lead to disaster : felakete yol açmak
  lead to discontent : hoşnutsuzluğa yol açmak
  lead to discovery : keşfe yol açmak
  lead to disintegration : parçalanmaya/ayrılmaya yol açmak
  lead to dismissal : işten çıkarılmaya/kovulmaya sebep olmak
  lead to disorder : kargaşaya / karışıklığa yol açmak
  lead to dispute : anlaşmazlığa/tartışmaya yol açmak
  lead to dissatisfaction : memnuniyetsizliğe yol açmak
  lead to distortion : bozulmaya/değişikliğe yol açmak
  lead to disturbance : rahatsızlığa sebep olmak
  lead to downfall : düşüşe/çöküşe neden olmak
  lead to drop : düşüşe yol açmak
  lead to emergence : ortaya çıkmasına sebep olmak
  lead to erosion : erozyona neden olmak
  lead to escalation : yükselişe/yükselmeye/artışa yol açmak
  lead to establishment : kurulmasına sebep olmak
  lead to exhaustion : tükenmeye yol açmak
  lead to expulsion : ihraç edilmeye/kovulmaya sebep olmak
  lead to extinction : yok olmaya yol açmak
  lead to failure : başarısızlığa yol açmak
  lead to fall : düşmeye yol açmak
  lead to fine : para cezasına sebep olmak
  lead to formation : oluşumuna sebep olmak
  lead to friction : sürtüşmeye/uyuşmazlığa yol açmak
  lead to frustration : hayal kırıklığına/gerilime yol açmak
  lead to hall : girişe/salona gitmek/götürmek
  lead to improvement : iyileşmeye/gelişmeye yol açmak
  lead to inconsistency : tutarsızlığa yol açmak
  lead to increase : artışa yol açmak
  lead to inefficiency : verimsizliğe yol açmak
  lead to inequality : eşitsizliğe yol açmak
  lead to infertility : kısırlığa yol açmak
  lead to integration : bütünleşmeye/birleşmeye sebep olmak
  lead to irritation : tahrişe/iritasyona yol açmak
  lead to misconception : yanlış anlamaya sebep olmak
  lead to misunderstanding : yanlış anlaşılmaya sebep olmak
  lead to outbreak : patlak vermeye yol açmak
  lead to overthrow : hükümeti devirmeye yol açmak
  lead to prosecution : kovuşturmaya yol açmak
  lead to protest : protestoya sebep olmak
  lead to reappraisal : yeniden değerlendirmeye sebep olmak
  lead to reduction : azalmaya/azaltmaya yol açmak
  lead to redundancy : fazlalığa yol açmak
  lead to reliance : birine/bir şeye bağlılığa/güvene sebep olmak
  lead to resentment : kırılmaya yol açmak
  lead to resignation : istifaya yol açmak
  lead to reversal : geri dönüşe yol açmak
  lead to revision : tekrar gözden geçirmeye yol açmak
  lead to revival : canlanmaya sebep olmak
  lead to rift : anlaşmazlığa/çatlağa sebep olmak
  lead to ruin : enkaza/tahribe sebep olmak
  lead to shake-up : yeniden oluşturmaya sebep olmak
  lead to shift : değişikliğe sebep olmak
  lead to shortage : kıtlığa yol açmak
  lead to situation : duruma yol açmak
  lead to speculation : spekülasyona/tahmin yürütmeye sebep olmak
  lead to split : ayrılmaya/bölünmeye sebep olmak
  lead to stagnation : durgunluğa yol açmak
  lead to success : başarıya sebep olmak/başarı ile sonuçlanmak
  lead to transformation : değişime yol açmak
  lead to trouble : soruna sebep olmak/dert açmak
  lead to uncertainty : belirsizliğe yol açmak
  lead to understanding : anlayışa/birbirini anlamaya/uyuşmaya yol açmak
  lead to unhappiness : mutsuzluğa yol açmak
  alley may lead to : sokak arası -e gidebilir/ götürebilir
  corridor may lead to : koridor -e gidebilir/götürebilir
  door may lead to : kapı -e gidebilir/götürebilir
  finding may lead to : bulgu yol açabilir
  gate may lead to : kapı götürebilir/ yol açabilir
  hallway may lead to : koridor götürebilir/-e gidebilir
  impulse may lead to : itici güç yol açabilir
  incident may lead to : olay yol açabilir
  information may lead to : bilgi yol açabilir/götürebilir/beraberinde getirebilir
  link may lead to : bağlantı yol açabilir
  mutation may lead to : mutasyon/değişim yol açabilir
  path may lead to : yol, götürebilir/-e gidebilir
  reasoning may lead to : mantık yol açabilir
  shortage may lead to : kıtlık yol açabilir
  Daha az gör

  Lead to ile Bağlantılı Kelimeler