Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Challenging ne demek?

Challenging ne demek? Challenging ne anlama gelir? Challenging İngilizce örnek cümle. Challenging eş anlamlıları.

  challenge (v)

  karşı çıkmak

  sorgulamak, zora sokmak, doğruluğunu tartışmak

  meydan okumak

  kafa tutmak, düelloya davet etmek, boy ölçüşmek

  Challenging (v) ingilizce örnek cümle

  We invited our sister school to challenge us in the swimming championships.

  Kardeş okulumuzu yüzme şampiyonasında bize meydan okumaya davet ettik.

  He challenged me to play another table tennis game.

  İkinci bir masa tenisi oyunu oynamada bana meydan okudu.

  Challenging (adj) Collocations

  case may challenge : dava itiraz edebilir
  movement may challenge : hareket zor gelebilir
  challenge assertion : iddiayı sorgulamak
  challenge assumption : varsayımı sorgulamak
  challenge authority : yetkiyi sorgulamak/karşı koymak
  44 Örnek daha
  challenge belief : inancı zayıflatmak/sorgulamak
  challenge claim : iddiayı sorgulamak
  challenge competence : yetkinliği sorgulamak
  challenge conception : anlayışı değiştirmek
  challenge convention : sözleşmeyi( e) reddetmek/karşı çıkmak
  challenge credibility : güvenilirliği yıkmak/azaltmak
  challenge decision : karara karşı çıkmak
  challenge detention : gözaltına itiraz etmek
  challenge dogma : doktrini/fikri sorgulamak
  challenge dominance : hakimiyete karşı çıkmak
  challenge establishment : ileri gelenlere karşı çıkmak
  challenge finding : bulguları sorgulamak
  challenge hierarchy : hiyerarşiye/aşamaya itiraz etmek
  challenge idea : fikre/düşünceye meydan okumak
  challenge ideology : ideolojiyi sorgulamak
  challenge interpretation : yoruma itiraz etmek
  challenge legality : yasaya uygunluğu sorgulamak
  challenge limit : sınırı değerlendirmek
  challenge logic : mantığı sorgulamak
  challenge monopoly : tekele kafa tutmak
  challenge myth : söylentiyi/efsaneyi sorgulamak
  challenge norm : kuralı hiçe saymak
  challenge notion : düşünceye karşı çıkmak
  challenge orthodoxy : tutuculuğa/inanca karşı çıkmak
  challenge perception : algıyı sorgulamak
  challenge practice : uygulamayı sorgulamak
  challenge preconception : ön yargıyı(a) kırmak/karşı çıkmak
  challenge prejudice : ön yargıyla mücadele etmek
  challenge prerogative : ayrıcalığa karşı çıkmak
  challenge racism : ırkçılığa karşı çıkmak
  challenge regime : rejimi eleştirmek
  challenge stereotype : basmakalıp görüşü reddetmek
  challenge supremacy : üstünlüğü reddetmek
  challenge theory : teoriyi test etmek/sorgulamak
  challenge thesis : iddiayı reddetmek
  challenge tradition : geleneğe karşı çıkmak
  challenge validity : geçerliliği sorgulamak
  challenge view : fikre/görüşe meydan okumak
  challenge will : vasiyetnameye itiraz etmek
  challenge wisdom : hikmetini/aklını sorgulamak
  challenge continually : sürekli meydan okumak
  challenge effectively : etkili bir şekilde meydan oku
  challenge repeatedly : art arda meydan okumak
  challenge vigorously : şiddetle bir şeyin doğruluğunu sormak
  Daha az gör

  Challenging (adj) Preposition Kullanımları

  challenge on : ...konusunda meydan okumak
  challenge for : ...ya meydan okumak
  challenging (adj)

  zorlayıcı

  meydan okuyan, gayrete getiren, zorlayan

  Challenging (adj) ingilizce örnek cümle

  He's not afraid to take on challenging work.

  Zorlu işleri üstlenmekten korkmuyor.

  Challenging (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, zor olan şeyleri anlatmak için kullanılabilir.
  difficult (adj) : zor
  hard (adj) : zor, sıkı (çalışmak vs), katı
  challenging (adj) : zorlayıcı
  demanding (adj) : çaba gerektiren
  taxing (adj) : zorlayıcı
  testing (adj) : zorlayıcı


  Challenging (adj) Collocations

  academically challenging : akademik olarak zorlu
  intellectually challenging : entelektüel olarak zorlu
  physically challenging : fiziksel olarak zorlu
  politically challenging : politik olarak zorlu
  sufficiently challenging : yeterince zorlu
  13 Örnek daha
  technically challenging : teknik olarak zorlu
  extremely challenging : son derece zorlayan
  fairly challenging : oldukça zorlu
  challenging enough : yeterince zorlu
  challenging job : zorlayıcı iş
  challenging look : zorlu bakış
  challenging question : zorlu soru
  challenging target : zorlu hedef
  challenging task : zorlu görev
  challenging work : zorlu iş
  find sth challenging : bir şeyi zorlu bulmak
  make sth challenging : sth zorlaştırmak
  challenging balance : zorlayıcı denge
  Daha az gör

  Challenging (adj) Preposition Kullanımları

  challenging for : ...için zorlu