Yükleniyor...
Hard [Adjective] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Hard (Adj) ne demek?

Hard (Adj) ne demek? Hard ne anlama gelir? Hard İngilizce örnek cümle. Hard eş anlamlıları.

  hard (adv)

  büyük gayretle

  aşırı ölçüde, şiddetle, sıkı

  Hard (adj) Collocations

  bang hard : sertçe vurmak|çarpmak
  bargain hard : pazarlık etmek
  campaign hard : sıkı bir şekilde kampanya yapmak
  focus hard : odaklanmak
  hit hard : derinden etkilemek
  6 Örnek daha
  rain hard : sağanak yağmur yağmak
  struggle hard : zor mücadele
  study hard : çok (ders) çalışmak
  think hard : çokça düşünmek
  try hard : çok çalışmak
  work hard : çok çalışmak
  Daha az gör
  hard (adj)

  katı

  sert

  Hard (adj) ingilizce örnek cümle

  Walnuts have very hard shells.

  Cevizlerin çok sert kabukları vardır.

  zor

  anlaşılması güç, zahmetli, yorucu

  Hard (adj) ingilizce örnek cümle

  Don't ask me such a hard question.

  Bana bu kadar zor bir soru sorma.

  It is generally hard to adapt to living in a foreign culture.

  Yabancı bir kültürde yaşama uyum sağlamak genellikle zordur.

  He went through a very hard time.

  Çok zor zamanlar geçirdi.

  sıkı (çalışmak vs)

  çok

  Hard (adj) ingilizce örnek cümle

  It is through hard work that he succeeded, not through good luck.

  Başarılı olması sıkı çalışmasıyla olmuştur, şansıyla değil.

  Hard (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, zor olan şeyleri anlatmak için kullanılabilir.
  difficult (adj) : zor
  hard (adj) : katı, zor, sıkı (çalışmak vs)
  challenging (adj) : zorlayıcı
  demanding (adj) : çaba gerektiren
  taxing (adj) : zorlayıcı
  testing (adj) : zorlayıcı


  Hard (adj) Collocations

  slightly hard : biraz sert
  extremely hard : son derece katı/sert
  hard choice : zor seçim
  hard copy : basılı kopya
  hard core : çekirdek
  26 Örnek daha
  hard decision : zor karar
  hard disk : hard disk
  hard drive : hard disk
  hard effort : yoğun çaba
  hard evidence : kesin delil
  hard fact : inkar edilemez gerçek
  hard fighting : sıkı dövüş
  hard ground : sağlam zemin
  hard jab : sert dürtme
  hard job : zor iş
  hard journey : zor yolculuk
  hard labour : ağır iş
  hard stone : sert taş
  hard struggle : zorlu mücadele
  hard surface : sert yüzey
  hard task : zor görev
  hard time : zor zaman
  hard way : zor yol
  hard week : zorlu hafta
  hard wood : sert ağaç
  hard work : sıkı çalışma
  become hard : zorlaşmak
  find sth hard : bir şeyi zor bulmak
  make sth hard : bir şeyi sertleştirmek| zorlaştırmak
  hard covering : sert kaplama
  hard water : sert su
  Daha az gör