Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Demanding ne demek?

Demanding ne demek? Demanding ne anlama gelir? Demanding İngilizce örnek cümle. Demanding eş anlamlıları.

  demand (v)

  talep etmek

  (ısrarla) istemek, dayatmak, zorlamak

  Demanding (v) ingilizce örnek cümle

  The police demanded that the criminal hand over the gun to them.

  Polis, suçlunun silahı onlara teslim etmesini istedi.

  The reporters demanded to know why the mayor wouldn't talk to them.

  Gazeteciler, belediye başkanının neden onlarla konuşmadığını öğrenmek istedi.

  The female workers stood in unity and demanded equal pay for equal work on their jobs.

  Kadın işçiler birlik içindeydiler ve işlerinde eşit işe eşit ücret talep ettiler.

  gerektirmek

  ihtiyaç duymak

  Demanding (v) ingilizce örnek cümle

  This problem demands immediate attention.

  Bu sorun, derhal ilgilenilmesini gerektiriyor.

  The position demands strong leadership skills.

  Pozisyon, güçlü liderlik becerileri gerektiriyor.

  Demanding (adj) Collocations

  banner may demand sth : pankart bir şeyi talep edebilir
  campaign may demand : kampanya talep edebilir
  consumer may demand : tüketici talep edebilir
  convention may demand : kongre talep edebilir
  demonstrator may demand : gösterici talep edebilir
  89 Örnek daha
  etiquette may demand : görgü kuralları /gerektirebilir
  fairness may demand : adalet talep edebilir
  manifesto may demand : bildiri talep edebilir
  petition may demand : dilekçe talep edebilir
  protester may demand : protestocu talep edebilir
  resolution may demand : çözüm istenebilir
  situation may demand : durum gerektirebilir
  ultimatum may demand : ültimatom talep edebilir
  worker may demand : işçi talep edebilir
  demand access : erişim istemek/gerektirmek
  demand accountability : hesap verebilirlik talep etmek
  demand anonymity : gerçek ismini saklamayı/imzasızlığı istemek
  demand answer : cevap istemek
  demand apology : özür/mazeret/savunma talep etmek/beklemek
  demand assurance : güvence/söz istemek
  demand attention : dikkat çekmek
  demand ban : yasak gerektirmek
  demand ceasefire : ateşkes istemek/talep etmek
  demand change : değişim/değişiklik istemek
  demand compensation : tazminat talep etmek
  demand concentration : bir şeye yoğunlaşma/konsantrasyon gerektirmek
  demand concession : taviz/imtiyaz talep etmek
  demand conformity : uyumu/uygunluğu talep etmek
  demand cooperation : iş birliği istemek
  demand crackdown : yasaklama/baskı talep etmek/emretmek
  demand custody : velayeti istemek
  demand dexterity : el çabukluğu/becerisi gerektirmek
  demand disarmament : silahsızlanma istemek
  demand discipline : disiplin gerektirmek
  demand effort : çaba gerektirmek
  demand encore : istek parça/tekrar talep etmek
  demand end : bitmesini istemek
  demand enquiry : sorgulama/soruşturma talep etmek
  demand equality : eşitlik talep etmek
  demand excellence : mükemmellik istemek
  demand explanation : açıklama istemek
  demand expulsion : ihraç edilmesini/kovulması talep etmek/istemek
  demand extradition : iade talep etmek
  demand guarantee : garanti talep etmek
  demand halt : duraklama/mola/duraksama talep etmek
  demand hearing : toplantı/duruşma talep etmek
  demand improvement : gelişme/ilerleme talep etmek
  demand independence : bağımsızlık istemek/ talep etmek
  demand intervention : müdahale talep etmek
  demand investigation : araştırma talep etmek
  demand justice : adalet talep etmek/istemek
  demand liberty : özgürlük istemek
  demand loyalty : sadakat istemek/beklemek
  demand meeting : toplantı talep etmek
  demand obedience : itaat talep etmek
  demand patience : sabır gerektirmek
  demand payment : ödeme talep etmek
  demand perfection : mükemmeliyet talep etmek/beklemek
  demand precision : hassasiyet gerektirmek
  demand proof : kanıt/ispat istemek
  demand ransom : fidye talep etmek
  demand recognition : tanıma talep etmek
  demand reduction : azaltma/indirim talep etmek
  demand referendum : referandum istemek/teklif etmek
  demand reform : reform/yenilik talep etmek
  demand refund : para iadesi talep etmek
  demand regulation : düzenleme/yönetmelik/kural talep etmek
  demand release : tahliye talep etmek
  demand removal : görevden almayı/uzaklaştırmayı talep etmek
  demand repayment : geri ödeme talep etmek
  demand resignation : istifa talep etmek, istifasını istemek
  demand respect : saygı isteyen
  demand retribution : ceza/cezalandırma talep etmek
  demand return : geri dönüş/iade istemek/talep etmek
  demand revision : değişiklik/gözden geçirme talep etmek
  demand right : hakkını istemek/talep etmek
  demand submission : teslimi/boyun eğmeyi talep etmek
  demand surrender : teslim olmayı talep etmek
  demand sympathy : halden anlama/anlayış istemek
  demand tactic : taktik/yöntem gerektirmek
  demand vengeance : intikam istemek
  demand wage : ücret istemek
  demand willingness : isteklilik gerektirmek
  demand withdrawal : vazgeçme/geri çekilme talep etmek
  demand angrily : asabi bir şekilde talep etmek
  demand coldly : duygusuzca/soğukça talep etmek
  demand furiously : kızgın bir şekilde talep etmek
  demand harshly : sert bir şekilde/merhametsizce talep etmek
  demand impatiently : sabırsızca talep etmek
  demand indignantly : kızgın bir şekilde talepte bulunmak
  demand irritably : sinirli bir şekilde talep etmek
  demand loudly : yüksek sesle talep etmek
  demand roughly : kabaca talep etmek
  demand sharply : keskin bir şekilde talep etmek
  Daha az gör

  Demanding (adj) Preposition Kullanımları

  demand of : ... talebi
  demand from : ...dan talep etmek
  demanding (adj)

  çaba gerektiren

  talepkar, zorlu, zorlayıcı

  Demanding (adj) ingilizce örnek cümle

  Tennis is a physically demanding sport.

  Tenis, fiziksel çaba gerektiren bir spordur.

  He found he could no longer cope with his demanding job.

  Artık çok emek isteyen işiyle baş edemeyeceğini anladı.

  Demanding (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, zor olan şeyleri anlatmak için kullanılabilir.
  difficult (adj) : zor
  hard (adj) : zor, sıkı (çalışmak vs), katı
  challenging (adj) : zorlayıcı
  demanding (adj) : çaba gerektiren
  taxing (adj) : zorlayıcı
  testing (adj) : zorlayıcı


  Demanding (adj) Collocations

  highly demanding : son derece zorlu
  increasingly demanding : giderek zahmetli/zorlu
  overly demanding : oldukça zorlayıcı
  physically demanding : fiziksel olarak zorlu
  technically demanding : teknik olarak zorlu
  12 Örnek daha
  extremely demanding : son derece zorlayıcı
  fairly demanding : oldukça zorlu/zahmetli
  demanding job : zahmetli iş
  demanding requirement : zorlayıcı/zahmetli gereksinim
  demanding schedule : zorlayıcı/zahmetli program/plan
  demanding target : zorlu hedef
  demanding task : zorlayıcı görev
  demanding test : zorlu sınav
  demanding work : zahmetli çalışma/iş
  become demanding : zorlayıcı olmak
  get demanding : zorlamak
  seem demanding : talepkâr/zorlayıcı gibi görünmek
  Daha az gör