Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Clear ne demek?

Clear ne demek? Clear ne anlama gelir? Clear İngilizce örnek cümle. Clear eş anlamlıları.

  clear (v)

  temizlemek

  açılmak, kaldırmak, berraklaşmak

  Clear (adj) Collocations

  clear completely : tamamen temizlek
  clear partially : kısmen temizlemek
  clear forest : ormanı yok etmek
  fog may clear : sis dağılabilir
  clear ball : topu uzaklaştırmak
  2 Örnek daha
  clear lung : akciğeri temizlemek
  clearing bank : takasbank
  Daha az gör
  clear (n)

  masum

  temiz, sorumlu değil

  rahat

  sorunsuz, zorda değil
  clear (adv)

  dokunmadan

  uzaktan
  clear (adj)

  net

  açık, anlaşılablir, belirgin

  açık (hava)

  berrak, pırıl pırıl

  saydam

  belirgin, şeffaf, temiz

  Clear (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; açık, net, anlaşılır anlamında kullanılabilir.
  clear (adj) : net, açık (hava), saydam
  obvious (adj) : bariz
  apparent (adj) : aşikâr
  evident (adj) : açık
  explicit (adj) : açık, sakıncalı
  unambiguous (adj) : anlamı açık
  comprehensible (adj) : anlaşılır
  lucid (adj) : kolay anlaşılır


  Clear (adj) Collocations

  absolutely clear : kesinlikle açık, net
  abundantly clear : çok açık, net
  completely clear : tamamen temiz
  increasingly clear : giderek daha açık, belli hale gelen
  perfectly clear : mükemmel derecede net
  58 Örnek daha
  pretty clear : oldukça açık
  quite clear : oldukça açık
  relatively clear : nispeten temiz
  extremely clear : son derece net
  fairly clear : oldukça açık
  crystal clear : apaçık|çok belli|gün gibi açık
  clear air : açık hava
  clear alternative : açık alternatif
  clear appreciation : açık takdir
  clear association : açık ilişkilendirme
  clear brief : açık özet
  clear chance : belirgin şans
  clear commitment : açık taahhüt
  clear communication : açık iletişim
  clear contrast : net zıtlık
  clear definition : açık tanım
  clear description : net tasvir
  clear difference : net fark
  clear direction : açık, net talimat
  clear distinction : açık ayrım
  clear evidence : kesin kanıt
  clear exception : istisnayı temizlemek
  clear expectation : açık beklenti
  clear explanation : net bir açıklama
  clear focus : açık odak
  clear guideline : açık/net kılavuz
  clear image : net görüntü
  clear indication : açık gösterge
  clear limit : net sınır
  clear link : net bağlantı
  clear liquid : berrak sıvı
  clear majority : net çoğunluk
  clear manifestation : açık işaret/gösterge
  clear mind : zihni boşaltmak
  clear plastic : şeffaf plastik
  clear preference : açık tercih
  clear profit : ortalama kar
  clear reference : açık referans
  clear relationship : açık ilişki
  clear role : beliren rol
  clear sign : net işaret
  clear similarity : açık benzerlik
  clear skin : temiz cilt
  clear statement : açık ifade
  clear target : açık hedef
  clear tendency : açık eğilim
  clear thinking : mantıklı düşünme
  clear understanding : anlaşılır
  clear view : açık görüş
  clear visibility : net görüş
  clear vision : net görüş
  clear warning : açık uyarı
  become clear : açık hale gelmek
  make sth clear : bir şeyi açıklığa kavuşturmak
  clear boundary : açık sınır
  clear structure : açık yapı
  entirely clear : tümüyle açık
  clear weather : açık hava
  Daha az gör