Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Explicit ne demek?

Explicit ne demek? Explicit ne anlama gelir? Explicit İngilizce örnek cümle. Explicit eş anlamlıları.

  explicit (adj)

  açık

  aşikar, belirgin, net

  Explicit (adj) ingilizce örnek cümle

  Since the tournament rules are explicit, there is no excuse for the athlete’s actions.

  Turnuva kuralları açık olduğu için, sporcunun eylemleri için bir mazeret yoktur.

  müstehcen

  açık seçik, sakıncalı, zararlı

  Explicit (adj) ingilizce örnek cümle

  Although her mother attempted to censor her music collection, the girl continued to download explicit songs.

  Annesi müzik koleksiyonunu sansürlemeye teşebbüs etse de, kız açık şarkıları indirmeye devam etti.

  Explicit (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; açık, net, anlaşılır anlamında kullanılabilir.
  clear (adj) : net, açık (hava), saydam
  obvious (adj) : bariz
  apparent (adj) : aşikâr
  evident (adj) : açık
  explicit (adj) : açık, müstehcen
  unambiguous (adj) : apaçık
  comprehensible (adj) : anlaşılır
  lucid (adj) : kolay anlaşılır


  Explicit (adj) Collocations

  absolutely explicit : tamamen açık
  highly explicit : son derece açık
  increasingly explicit : giderek daha açık
  quite explicit : oldukça açık/belirgin
  sexually explicit : müstehcen
  28 Örnek daha
  extremely explicit : son derece açık
  fairly explicit : oldukça açık
  fully explicit : tamamen açık
  explicit acknowledgement : açık onaylama
  explicit aim : açık amaç
  explicit authorization : açık yetkilendirme
  explicit consent : açık onay
  explicit criticism : açık eleştiri
  explicit denial : açık inkar
  explicit detail : açık detay
  explicit goal : açık hedef
  explicit guideline : açık rehber
  explicit instruction : açık öğretim
  explicit lyrics : açık sözler
  explicit material : açık malzeme
  explicit mention : açık söz
  explicit permission : açık izin
  explicit policy : açık politika
  explicit recognition : açık tanıma
  explicit reference : açık atıf
  explicit rejection : açık reddetme
  explicit request : açık talep
  explicit sex : açık seks
  explicit statement : açık beyan
  explicit threat : açık tehdit
  become explicit : açık olmak
  make sth explicit : açığa kavuşturmak
  explicit content : sakıncalı içerik
  Daha az gör