Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Obvious ne demek?

Obvious ne demek? Obvious ne anlama gelir? Obvious İngilizce örnek cümle. Obvious eş anlamlıları.

  obvious (adj)

  bariz

  açık, belli, apaçık

  Obvious (adj) ingilizce örnek cümle

  It was obvious that he was lying.

  Yalan söylediği belliydi.

  Most learning disabilities become obvious by the age of five.

  Çoğu öğrenme güçlüğü, beş yaşına kadar belirgin hale gelir.

  Obvious (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; açık, net, anlaşılır anlamında kullanılabilir.
  clear (adj) : net, açık (hava), saydam
  obvious (adj) : bariz
  apparent (adj) : aşikâr
  evident (adj) : açık
  explicit (adj) : açık, sakıncalı
  unambiguous (adj) : anlamı açık
  comprehensible (adj) : anlaşılır
  lucid (adj) : kolay anlaşılır


  Obvious (adj) Collocations

  completely obvious : tamamen açık
  immediately obvious : hemen belli
  perfectly obvious : gayet açık
  slightly obvious : biraz açık
  extremely obvious : son derece açık
  30 Örnek daha
  fairly obvious : oldukça açık
  transparently obvious : açıkça belli olan
  obvious alternative : bariz alternatif
  obvious answer : bariz cevap
  obvious attraction : açık cazibe
  obvious benefit : belirgin yarar
  obvious candidate : apaçık aday
  obvious conclusion : kaçınılmaz/belli sonuç
  obvious culprit : bariz suçlu
  obvious difference : bariz fark
  obvious disappointment : açık hayal kırıklığı
  obvious drawback : açık dezavantaj
  obvious example : açık örnek
  obvious exception : bariz istisna
  obvious importance : bariz önem
  obvious link : bariz bağlamtı
  obvious manifestation : açık işaret/belirti/gösterge
  obvious pleasure : bariz zevk
  obvious reason : açık neden
  obvious reference : açık referans
  obvious resemblance : bariz benzerlik
  obvious shortcoming : bariz kusur
  obvious similarity : açık benzerlik
  obvious target : bariz hedef
  obvious way : bariz yol
  obvious weakness : bariz zayıflık
  become obvious : belli olmak
  make sth obvious : bir şeyi belirginleştirmek
  seem obvious : belli olmak
  obvious point : açık nokta
  Daha az gör

  Obvious (adj) Preposition Kullanımları

  obvious to : ... için bariz / aşikar