Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Community ne demek?

Community ne demek? Community ne anlama gelir? Community İngilizce örnek cümle. Community eş anlamlıları.

  community (n)

  topluluk

  toplum, kamu

  Community (n) ingilizce örnek cümle

  Media violence has been one of our biggest problems in our community.

  Medya şiddeti toplumumuzdaki en büyük sorunlarımızdan biri olmuştur.

  Generally, impoverished communities have poorly funded educational systems.

  Genel olarak, yoksul topluluklar yetersiz düzeyde finanse edilen eğitim sistemlerine sahiptir.

  Community (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, toplum anlamında kullanılabilir.
  society (n) : toplum, dernek
  community (n) : topluluk
  population (n) : nüfus
  public (n) : halk


  Community (n) Collocations

  tight-knit community : sıkı sıkıya bağlı topluluk
  academic community : akademi camiası
  black community : siyahi topluluk
  Christian community : Hıristiyan topluluğu
  close community : yakın topluluk
  36 Örnek daha
  close-knit community : sıkı sıkıya bağlı topluluk
  coastal community : kıyı topluluğu
  disadvantaged community : dezavantajlı topluluk
  global community : global topluluk
  indigenous community : yerli topluluk
  international community : uluslararası toplum
  large community : büyük topluluk
  lesbian community : lezbiyen topluluğu
  lively community : canlı topluluk
  local community : yerel topluluk/halk
  medical community : tıp camiası
  native community : yerel topluluk
  online community : çevrimiçi topluluk
  poor community : yoksul topluluk
  religious community : dini topluluk
  residential community : konut topluluğu
  rural community : kırsal toplum/topluluk
  scientific community : bilimsel topluluk
  small community : küçük topluluk
  thriving community : gelişen topluluk
  urban community : kentsel topluluk
  vibrant community : canlı topluluk
  virtual community : sanal topluluk
  gay community : eşcinsel topluluk
  ethnic community : etnik toplum
  diverse community : farklı topluluk
  gated community : kapılı topluluk
  underserved community : yetersiz hizmet alan toplum/topluluk
  low-income community : düşük gelirli topluluk
  expatriate community : gurbetçi topluluk
  Muslim community : Müslüman topluluk
  broader community : daha geniş topluluk
  wider community : daha geniş topluluk
  civilized community : medeni topluluk
  business community : iş camiası/toplumu
  banking community : bankacılık topluluğu
  Daha az gör

  Community (n) Preposition Kullanımları

  within the community : toplum içerisinde
  in the community : toplumda

  Community ile Bağlantılı Kelimeler