Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Population ne demek?

Population ne demek? Population ne anlama gelir? Population İngilizce örnek cümle. Population eş anlamlıları.

  population (n)

  nüfus

  popülasyon, insan sayısı

  Population (n) ingilizce örnek cümle

  This city has a very diverse population.

  Bu şehrin çok çeşitli bir nüfusu var.

  The world population grows by close to eight million per year.

  Dünya nüfusu yılda sekiz milyona yakın büyüyor.

  The report says that about 12% of the world's population suffers from obesity.

  Rapor, dünya nüfusunun yaklaşık % 12'sinin obeziteden muzdarip olduğunu belirtiyor.

  One reason for population decrease is immigration.

  Nüfus azalmasının bir nedeni göçtür.

  Population (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, toplum anlamında kullanılabilir.
  society (n) : toplum, dernek
  community (n) : topluluk
  population (n) : nüfus
  public (n) : halk


  Population (n) Collocations

  population may age : nüfus yaşlanabilir
  population may comprise : nüfus kapsayabilir
  population may decline : nüfus azalabilir
  population may decrease : nüfus azalabilir
  population may double : nüfus iki katına çıkabilir
  46 Örnek daha
  population may dwindle : nüfus azalabilir
  population may exceed : nüfus aşılabilir
  population may fall : nüfus düşebilir
  population may fluctuate : nüfus dalgalanabilir
  population may grow : nüfus artabilir
  population may increase : nüfus artabilir
  population may inhabit : nüfus yaşayabilir
  population may live : nüfus yaşayabilir
  population may reach : nüfus ulaşabilir
  population may reside : nüfus yerleşebilir
  population may rise : nüfus artabilir
  population may shrink : nüfus azalabilir
  fluctuate population : dalgalanan nüfus
  adult population : yetişkin nüfus
  ageing population : yaşlanan nüfus
  aging population : yaşlanan nüfus
  civilian population : sivil nüfus
  dense population : yoğun nüfus
  global population : küresel nüfus
  growing population : artan nüfus
  human population : insan nüfusu
  indigenous population : yerli nüfus
  large population : büyük nüfus
  local population : yerel nüfus
  male population : erkek nüfus
  national population : ulusal nüfus
  native population : yerel nüfus
  natural population : doğal nüfus
  resident population : yerleşik nüfus
  rural population : kırsal nüfus
  sparse population : seyrek nüfus
  total population : toplam nüfus
  urban population : kent nüfusu
  working population : çalışan nüfus
  female population : kadın nüfusu
  diverse population : çeşitli nüfus
  elderly population : yaşlı nüfus
  general population : genel nüfus
  population expansion : nüfus genişlemesi
  increased population : artmış nüfus
  plant population : bitki popülasyonu
  whale population : balina nüfusu
  mosquito population : sivrisinek nüfusu
  world population : dünya nüfusu
  population census : nüfus sayımı
  population explosion : nüfus artışı
  Daha az gör