Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Society ne demek?

Society ne demek? Society ne anlama gelir? Society İngilizce örnek cümle. Society eş anlamlıları.

  society (n)

  toplum

  topluluk, halk

  dernek

  cemiyet, klüp

  Society (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, toplum anlamında kullanılabilir.
  society (n) : toplum, dernek
  community (n) : topluluk
  population (n) : nüfus
  public (n) : halk


  Society (n) Collocations

  society may become : toplum olabilir
  become society : topluma dönüşmek
  build society : toplum yaratmak
  change society : toplumu değiştirmek
  create society : toplum yaratmak
  86 Örnek daha
  dominate society : topluma hakim olmak
  establish society : toplum kurmak
  form society : toplumu oluşturmak
  found society : toplum kurmak
  join society : topluma katılmak
  permeate society : topluma yayilmak
  pervade society : toplumu istila etmek
  polarize society : toplumu kutuplaştırmak
  shape society : toplumu şekillendirmek
  start society : toplum kurmak
  transform society : toplumu dönüştürmek
  consumerist society : tüketici toplumu
  advanced society : gelişmiş toplum
  affluent society : refah toplumu
  agricultural society : ziraat toplumu
  bourgeois society : burjuva toplumu
  capitalist society : kapitalist toplum
  civil society : sivil toplum
  civilized society : medeni toplum
  classless society : sınıfsız toplum
  closed society : kapalı toplum
  complex society : karmaşık toplum
  contemporary society : çağdaş toplum
  decent society : düzgün toplum
  global society : küresel toplum
  good society : iyi toplum
  high society : yüksek toplum
  historical society : tarihsel toplum
  horticultural society : bahçecilik toplumu
  human society : insan toplumu
  humane society : insancıl toplum
  Islamic society : İslam toplumu
  industrial society : sanayi toplumu
  just society : adil toplum
  liberal society : liberal toplum
  local society : yerel toplum
  mainstream society : asıl toplum kesimi
  matriarchal society : anaerkill toplum
  medical society : tıp topluluğu
  modern society : çağdaş toplum
  multiracial society : çok ırklı toplum
  musical society : müzikal toplum
  new society : yeni toplum
  open society : serbest toplum
  patriarchal society : ataerkil toplum
  permissive society : liberal toplum
  polite society : kibar toplum
  political society : siyasal toplum
  post-industrial society : sanayi sonrası toplum
  primitive society : ilkel toplum
  professional society : profesyonel toplum
  religious society : dini toplum
  rural society : kırsal toplum
  scientific society : bilimsel toplum
  secret society : gizli toplum
  secular society : laik toplum
  socialist society : sosyalist toplum
  technological society : teknolojik toplum
  throwaway society : tüketici toplum
  traditional society : geleneksel toplum
  tribal society : aşiret toplumu
  urban society : kentsel toplum
  western society : batı toplumu
  whole society : bütün toplum
  free society : özgür toplum
  entire society : tüm toplum
  feudal society : feodal toplum
  diverse society : çeşitli toplum/ topluluk
  dramatic society : dramatik toplum
  disposable society : mevcut toplum
  egalitarian society : eşitlikçi toplum
  pluralistic society : çoğulcu toplum
  divided society : bölünmüş toplum
  stratified society : sınıflara ayrılmış toplum
  male-dominated society : erkek egemen toplum
  pre-industrial society : endüstri öncesi toplum
  multicultural society : çok kültürlü topluluk
  Muslim society : Müslüman toplum
  wider society : daha geniş toplum
  larger society : daha büyük toplum
  set up society : dernek kurmak
  civil society : sivil toplum
  democratic society : demokratik toplum
  belong to society : topluma ait olmak
  fit into society : topluma uyum sağlamak
  live in society : toplumda yaşamak
  Daha az gör

  Society (n) Preposition Kullanımları

  within a society : bir toplumda
  in a society : bir toplumda
  society for : ...için dernek

  Society ile Bağlantılı Kelimeler